Spring naar het artikel

Na een verbouwing, sloop of renovatie blijft bouwafval over. U kunt bij de gemeente een container (vanaf 10m3) huren voor bouw- en sloopafval.

Bellen
Wilt u een container huren? Bel voor de kosten en meer informatie naar 14 010.

Soms is voor het plaatsen van een container een vergunning nodig.
Kijk voor meer informatie op de pagina over vergunning gebruik openbare weg.
De bouw- en sloopafvalcontainer wordt op een door u aangewezen plek neergezet.

Let op: de gemeente is niet aansprakelijk voor boetes wanneer de container wordt gezet op een plek waar dit niet mag.

Heeft u los bouw- en sloopafval?
Inwoners van Rotterdam kunnen dit zelf gratis naar een milieupark brengen.
Bouw- en sloopafval wordt niet anders opgehaald dan in een container. Puinzakken, bigbags, enz. worden niet opgehaald/meegenomen, ook niet tegen betaling.

Wilt u weten of uw afval grofvuil is of ander soort afval? Kijk dan op de lijst met voorbeelden (pdf).

Bel voor de kosten voor het huren van een container met het algemene informatienummer 14 010.

Het bedrag dat betaald wordt, is inclusief het plaatsen van de lege container, het ophalen van de volle container en het afvoeren van het bouw- en sloopafval bij een erkend bedrijf.

Bij een bezoek aan een milieupark moet u twee documenten tonen:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • een document/bewijsstuk waarop uw postcode staat.
  • Het duurt ongeveer 2 tot 3 werkdagen voordat de container kan worden afgeleverd.
  • Of er containers beschikbaar zijn, hangt af van hoeveel aanvragen er zijn.

Zowel burgers als bedrijven kunnen een container huren.

  • Inwoners van Rotterdam kunnen bouw- en sloopafval zelf gratis naar een milieupark brengen
  • Bedrijven hebben geen toegang tot milieuparken.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Straatstenen, tuintegels, straatklinkers, pallets en/of andere straatbedekking worden ingedeeld onder bouw- en sloopafval. 

U kunt dit zelf gratis wegbrengen naar één van de milieuparken of een container huren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 14 010.