Spring naar het artikel

Centraal Onthaal is één centraal “loket” waar de toegang tot daklozenopvang (maatschappelijke opvang) geregeld wordt.

Centraal Onthaal is het centrale loket van de gemeente Rotterdam. Hier wordt alle opvang en begeleiding van daklozen geregeld. Centraal Onthaal bekijkt of een burger toegelaten wordt tot de maatschappelijke opvang. De maatschappelijke opvang wordt gedaan door andere organisaties.

Langskomen

U kunt zich iedere werkdag tussen 8.30 en 11.30 uur melden voor de nachtopvang bij Centraal Onthaal op de Binnenrotte 158.

Op een ander tijdstip kunt u gebruik maken van andere organisaties.

De nachtopvang is gratis.

Voor de aanvraag heeft u een aantal gegevens nodig:

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Als u uit het buitenland komt is een geldig verblijfsdocument nodig

De beslissing over de (tijdelijke) toegang tot de opvang wordt meestal dezelfde werkdag genomen.

Als u zich wilt aanmelden voor Centraal Onthaal, dan moet u aan de volgende regels voldoen:

 • u bent 23 jaar of ouder
 • u bent legaal in Nederland
 • u bent dakloos, u heeft geen plek meer om te wonen
 • het lukt u niet om op eigen kracht of met hulp van mensen uit uw netwerk (familie, vrienden, kennissen) opvang te regelen
 • en/of u heeft chronische psychische of psychosociale problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking

De gemeente Rotterdam stelt vast in welke regio u het beste maatschappelijke opvang kunt krijgen. Dit wordt vastgesteld met behulp van de Handreiking Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang van de VNG. Hierbij zijn van belang:

 • de woonplaats van uw familie, vrienden of bekenden die u kunnen helpen
 • de plaats waar u mogelijk al (langer) contact heeft met hulpverlening of politie
 • de plaats waar u al eerder in de maatschappelijke opvang bent geweest
 • inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP)

Uit de beoordeling kan komen dat u niet in Rotterdam, maar in een andere regio moet worden opgevangen. Dan zorgt de gemeente Rotterdam dat u terug gaat naar de andere regio.

Heeft u vragen op werkdagen tussen 08.30 en 16.30?  Bel naar (010) 498 19 55 of stuur een e-mail.

U kunt ook contact opnemen of bellen naar 14 010.

Nee, Centraal Onthaal geeft alleen toestemming voor het inschrijven op het adres van een begeleidende instelling als er een zorgplan is. Voor het aanvragen over briefadressen bij een instantie kunt u terecht bij de betreffende instelling of de VraagWijzer.