Spring naar het artikel

Als u door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken die u niet kunt betalen, dan kunt u soms een vergoeding aanvragen.

De vergoeding die u aanvraagt, noemen we bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand voor uzelf aanvragen

Om bijzondere bijstand aan te kunnen vragen, gebruikt u het aanvraagformulier. Deze gebruikt u alleen voor uzelf, uw partner en uw kinderen waarvoor u kinderbijslag krijgt.

Iemand anders voor u een aanvraag

Doet iemand anders voor u een aanvraag? Dan mag hetzelfde aanvraagformulier niet gebruikt worden om ook voor andere personen bijzondere bijstand aan te vragen. Gebeurt dit wel, dan neemt de gemeente de aanvraag niet in behandeling.

Om iemand anders voor u de aanvraag te laten doen, heeft u het formulier machtiging (pdf) aanvraag uitkering nodig. Dit formulier vult u helemaal in. Er is een handtekening nodig van u en uw eventuele partner en de gemachtigde. Samen met het aanvraagformulier stuurt u dit op. Hetzelfde machtigingsformulier mag niet gebruikt worden om een machtiging aan te vragen voor andere personen dan de aanvrager(s). De machtiging geldt alleen voor die ene aanvraag.

Noodzakelijke bijzondere kosten

De bijzondere bijstand is alleen bedoeld voor de meest noodzakelijke bijzondere kosten. De bijzondere bijstand krijgt u als lening (betaalt u terug) of gift (betaalt u niet terug). Dit hangt af van wat u aanvraagt. Krijgt u een lening, dan betaalt u de bijzondere bijstand terug in termijnen aan de gemeente. Voor welke kosten u bijzondere bijstand kunt aanvragen, vindt u in dit overzicht.

Nieuw of gebruikt

Als u bijzondere bijstand krijgt voor spullen of kleding, dan kunt u kiezen voor nieuwe of gebruikte spullen. Nieuw kost vaak veel geld. En dat is zonde, omdat u dit bedrag aan de gemeente terug moet betalen.
Daarnaast zijn er veel gebruikte spullen (vaak nog zo goed als nieuw) die online of bij tweedehandswinkels voor weinig geld worden aangeboden. Dit kan u tot honderden euro’s schelen. Als de bijzondere bijstand een lening is die terugbetaald moet worden, dan heeft u een lagere schuld. En moet u minder terugbetalen.
Kijk daarom bijvoorbeeld altijd eerst even in de winkels van Piekfijn voordat u een nieuw product aanschaft.

Post

Heeft u de AOW leeftijd nog niet bereikt? Stuur het formulier naar:
Postbus 1024
3000 BA  Rotterdam

U heeft de AOW leeftijd bereikt? Stuur het formulier naar:
Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling
Directie MOW - afdeling ABV - unit Administratie
Postbus 70014
3000 KS Rotterdam

Langskomen

Wilt u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag? Lever dan het ingevulde formulier in bij de servicebalie van één van de locaties Werk en Inkomen.

 • Het ingevulde aanvraagformulier bijzondere bijstand
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen kopie van uw rijbewijs), behalve als u al een (bijzondere) bijstandsuitkering krijgt
 • Een kopie van de rekening of een offerte van de kosten die u vergoed wilt hebben. Voor een tweedehands product mag dit ook een ander bewijsstuk zijn.
 • Kopieën van uw inkomen en vermogen, behalve als u al een (bijzondere) bijstandsuitkering krijgt.
 • Afhankelijk wat u aanvraagt kan er nog extra informatie nodig zijn.

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag!

Binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u te horen of u bijzondere bijstand krijgt. Hiervan krijgt u een besluit.

U hoeft geen uitkering te krijgen van de gemeente om bijzondere bijstand te kunnen aanvragen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

 • uw inkomen te laag is om de bijzondere kosten zelf te kunnen betalen
 • u geen of maar heel weinig vermogen heeft
 • de kosten echt nodig zijn
 • u kunt de kosten niet ergens anders vergoed krijgen
 • u geen verzekering heeft kunnen afsluiten voor de kosten
 • u geen geld kunt lenen om de kosten te betalen

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van:

 • de hoogte van uw inkomen
 • uw vermogen
 • bijzondere uitgaven zoals kosten van de studie of opleiding van uw kinderen, onderhoudsverplichtingen voor uw (ex-)echtgenote en kinderen of Wlz-bijdragen

Aan bijzondere bijstand zijn altijd voorwaarden verbonden. Afhankelijk van wat u aanvraagt, kunnen die voorwaarden verschillen.

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u bezwaar maken.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Vermogen is de waarde van al uw bezittingen, zoals:

 • spaargeld
 • spaarloonregeling
 • levensverzekeringen
 • aandelen
 • (vakantie)huis
 • woonboot
 • auto
 • caravan
 • sieraden en antiek

Normale goederen zoals meubels, een wasmachine, koelkast of televisietoestel tellen niet mee.
Ook bezittingen die echt nodig zijn, zoals een aan uw handicap aangepaste auto, zijn geen vermogen.

Draagkrachtberekening

Als u recht heeft op bijzondere bijstand, dan berekent de gemeente welk bedrag u zelf kunt betalen. Dit bedrag is uw draagkracht. De draagkracht wordt berekend op basis van uw inkomen en uw vermogen.

De hoogte van de draagkracht is voor iedereen anders: u heeft geen draagkracht als u alleen een bijstandsuitkering heeft. In dat geval krijgt u de kosten volledig vergoed als de gemeente besluit dat u recht heeft op bijzondere bijstand.  Afhankelijk van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand vraagt, kunnen er andere regels gelden voor de berekening van uw draagkracht.


Spaargeld of inkomen boven de bijstandsnorm

Ook als u spaargeld of een inkomen boven de bijstandsnorm heeft kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dan hangt de hoogte van de bijzondere bijstand af van de hoogte van uw inkomen en vermogen.


Beschikking

Als u recht heeft op bijzondere bijstand dan sturen wij u een beschikking, met daarin de hoogte van het bedrag dat u krijgt en een berekening van uw draagkracht.

 

Als u geen geld heeft om de kosten zelf te betalen, kunt u om een prijsopgave (pro forma nota) vragen bij de leverancier. Bijvoorbeeld bij een winkel.

Als u recht heeft op bijzondere bijstand, betaalt de gemeente op uw verzoek de vergoeding direct aan de leverancier.