Bijzondere bijstand aanvragen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 16-09-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/bijzondere-bijstand/
Spring naar het artikel

Als u door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken die u niet kunt betalen, dan kunt u soms een vergoeding aanvragen.

Deze vergoeding noemen we bijzondere bijstand. U kunt bijzondere bijstand voor uzelf of voor iemand anders aanvragen. U doet dit in de volgende twee stappen:

1. Formulier downloaden

U vraagt bijzondere bijstand aan met het aanvraagformulier. U downloadt het formulier via de knop 'Bijzondere bijstand aanvragen'.

Bijzondere bijstand voor uzelf aanvragen: Het aanvraagformulier gebruikt u alleen voor uzelf, uw partner en uw kinderen waarvoor u kinderbijslag krijgt.

Machtigingsformulier

Wilt u dat iemand anders uw aanvraag indient, dan kan dat. Daarvoor is een machtiging nodig. U kunt hiervoor het formulier machtiging aanvraag uitkering gebruiken. Er is een handtekening nodig van u, uw eventuele partner en van de gemachtigde. Aanvragen zonder machtiging worden niet behandeld.

Let op: Hetzelfde machtigingsformulier mag niet gebruikt worden om een machtiging aan te vragen voor andere personen dan de aanvrager(s). De machtiging geldt alleen voor die ene aanvraag.

2. Per post het ingevulde formulier opsturen

Postbus 1024
3000 BA  Rotterdam

Langskomen voor uw aanvraag

Wilt u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag? Lever het ingevulde formulier dan in bij de servicebalie van een van de locaties Werk en Inkomen.

Noodzakelijke bijzondere kosten

De bijzondere bijstand is alleen bedoeld voor de meest noodzakelijke bijzondere kosten. De bijzondere bijstand krijgt u:

 • als lening (u betaalt het bedrag in termijnen terug aan de gemeente)
  of
 • als gift (u hoeft niet terug te betalen)

Dit hangt af van wat u aanvraagt. Voor welke kosten u bijzondere bijstand kunt aanvragen, vindt u in dit overzicht.

Nieuw of gebruikt
Als u bijzondere bijstand krijgt voor spullen of kleding, dan kunt u kiezen voor nieuwe of gebruikte spullen. Als de bijzondere bijstand een lening is die u terug moet betalen, dan moet u minder terugbetalen als u gebruikte spullen koopt. Kijk daarom eerst in een tweedehandswinkel zoals Piekfijn, voordat u een nieuw product aanschaft.

Belangrijk
Als u minimaal 12 maanden een laag inkomen heeft ontvangen, heeft u mogelijk recht op Individuele Inkomenstoeslag. Kijk op de pagina Individuele Inkomenstoeslag voor de voorwaarden.

 • het ingevulde aanvraagformulier bijzondere bijstand
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen kopie van uw rijbewijs), behalve als u al een (bijzondere) bijstandsuitkering krijgt
 • een kopie van de rekening of een offerte van de kosten die u vergoed wilt hebben. Voor een tweedehands product mag dit ook een ander bewijsstuk zijn
 • kopieën van uw inkomen en vermogen, behalve als u al een (bijzondere) bijstandsuitkering krijgt
 • afhankelijk wat u aanvraagt kan er nog extra informatie nodig zijn

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag!

Binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag hoort of u bijzondere bijstand krijgt.

Let op: deze aanvraag wordt niet weergegeven in Mijn Loket.

U hoeft geen uitkering te krijgen van de gemeente om bijzondere bijstand te kunnen aanvragen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

 • uw inkomen te laag is om de bijzondere kosten zelf te kunnen betalen
 • u geen of maar heel weinig vermogen heeft
 • de kosten echt nodig zijn
 • u kunt de kosten niet ergens anders vergoed krijgen
 • u geen verzekering heeft kunnen afsluiten voor de kosten
 • u geen geld kunt lenen om de kosten te betalen

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van:

 • de hoogte van uw inkomen
 • uw vermogen
 • bijzondere uitgaven zoals kosten van de studie of opleiding van uw kinderen, onderhoudsverplichtingen voor uw (ex-)echtgenote en kinderen of WlZ-bijdragen

Aan bijzondere bijstand zijn altijd voorwaarden verbonden. Afhankelijk van wat u aanvraagt, kunnen die voorwaarden verschillen.

Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u bezwaar maken.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Vermogen is de waarde van al uw bezittingen, zoals:

 • spaargeld
 • spaarloonregeling
 • levensverzekeringen
 • aandelen
 • (vakantie)huis
 • woonboot
 • auto
 • caravan
 • sieraden en antiek

Normale goederen zoals meubels, een wasmachine, koelkast of televisietoestel tellen niet mee.
Ook bezittingen die echt nodig zijn, zoals een aan uw handicap aangepaste auto, zijn geen vermogen.

Draagkrachtberekening

Als u recht heeft op bijzondere bijstand, dan berekent de gemeente welk bedrag u zelf kunt betalen. Dit bedrag is uw draagkracht. De draagkracht wordt berekend op basis van uw inkomen en uw vermogen.

De hoogte van de draagkracht is voor iedereen anders: u heeft geen draagkracht als u alleen een bijstandsuitkering heeft. In dat geval krijgt u de kosten volledig vergoed als de gemeente besluit dat u recht heeft op bijzondere bijstand.  Afhankelijk van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand vraagt, kunnen er andere regels gelden voor de berekening van uw draagkracht.


Spaargeld of inkomen boven de bijstandsnorm

Ook als u spaargeld of een inkomen boven de bijstandsnorm heeft kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dan hangt de hoogte van de bijzondere bijstand af van de hoogte van uw inkomen en vermogen.


Beschikking

Als u recht heeft op bijzondere bijstand dan sturen wij u een beschikking, met daarin de hoogte van het bedrag dat u krijgt en een berekening van uw draagkracht.

Als u geen geld heeft om de kosten zelf te betalen, kunt u om een prijsopgave (pro forma nota) vragen bij de leverancier. Bijvoorbeeld bij een winkel.

Als u recht heeft op bijzondere bijstand, betaalt de gemeente op uw verzoek de vergoeding direct aan de leverancier.