Bijzondere bijstand aanvragen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 18-04-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/bijzondere-bijstand/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u in een bijzondere situatie extra kosten heeft die u niet kunt betalen, dan kunt u soms een vergoeding aanvragen. Dat heet bijzondere bijstand.

Of u er recht op heeft, leest u op de pagina Heb ik recht op bijzondere bijstand. Aanvragen doet u in twee stappen:

1. Formulier downloaden

 • U vraagt bijzondere bijstand aan met het aanvraagformulier. U opent het formulier via de knop 'Bijzondere bijstand aanvragen'.
 • Als u het digitaal wilt invullen, moet u het geopende formulier eerst downloaden en opnieuw openen.
 • Print en onderteken het formulier na het invullen.

Bijzondere bijstand voor uzelf aanvragen

Het aanvraagformulier gebruikt u alleen voor uzelf, uw partner en uw kinderen waarvoor u kinderbijslag krijgt.

Machtigingsformulier

Iemand anders mag een aanvraag voor u doen. Die heeft wel uw toestemming nodig. Gebruik het Machtigingsformulier aanvraag uitkering (PDF). Er moet een handtekening op van u, uw partner en van de persoon die uw aanvraag doet.

Let op: Het machtigingsformulier mag niet gebruikt worden voor nog iets anders, of voor andere personen. De machtiging geldt alleen voor die ene aanvraag.

2. Per post het ingevulde formulier opsturen

Gemeente Rotterdam

Team Inkomensondersteuning

Postbus 1024

3000 BA Rotterdam

Langskomen voor uw aanvraag

Wilt u een bewijs dat u de aanvraag hebt ingeleverd? Lever het ingevulde formulier dan in bij de servicebalie van een van de locaties Werk en Inkomen.

Noodzakelijke bijzondere kosten

De bijzondere bijstand is alleen bedoeld voor de meest noodzakelijke bijzondere kosten. De bijzondere bijstand krijgt u:

 • als lening (u betaalt het bedrag in delen terug aan de gemeente)
  of
 • als gift (u hoeft niets terug te betalen)

Dit hangt af van wat u aanvraagt. Op de informatiepagina Bijzondere bijstand leest u voorbeelden van kosten waarvoor u mogelijk bijzondere bijstand kunt krijgen.

Nieuw of gebruikt
Als u bijzondere bijstand krijgt voor spullen of kleding, dan kunt u kiezen voor nieuwe of gebruikte spullen. Als de bijzondere bijstand een lening is, dan betaalt u minder terug als u gebruikte spullen koopt. Kijk daarom eerst in een kringloopwinkel voordat u een nieuw product aanschaft.

Belangrijk
Als u minimaal 12 maanden een laag inkomen heeft ontvangen, heeft u mogelijk recht op Individuele Inkomenstoeslag. Kijk voor de voorwaarden op de pagina Individuele Inkomenstoeslag.

 • het ingevulde aanvraagformulier bijzondere bijstand
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen kopie van uw rijbewijs), behalve als u al een (bijzondere) bijstandsuitkering krijgt
 • een kopie van de rekening, of een offerte van de kosten die u vergoed wilt hebben. Voor een tweedehands product mag dit ook een ander bewijsstuk zijn
 • kopieën van uw inkomen en vermogen, behalve als u al een (bijzondere) bijstandsuitkering krijgt
 • of er nog meer informatie van u nodig is, hangt af van wat u aanvraagt

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag!

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag hoort u of u bijzondere bijstand krijgt.

Let op: deze aanvraag staat niet in 'Mijn Loket', het digitale loket van de gemeente.

U hoeft geen uitkering van de gemeente te hebben om bijzondere bijstand te kunnen aanvragen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

 • uw inkomen te laag is om de bijzondere kosten zelf te kunnen betalen
 • u geen of maar heel weinig vermogen heeft
 • de kosten echt nodig zijn
 • u de kosten niet ergens anders vergoed kunt krijgen
 • u geen verzekering heeft voor de kosten
 • u ergens anders geen geld kunt lenen om de kosten te betalen

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van:

 1. de hoogte van uw inkomen
 2. uw vermogen
 3. bijzondere uitgaven als:
 • kosten van de studie of opleiding van uw kinderen
 • onderhoudsverplichtingen voor uw (ex-)echtgenote en kinderen
 • bijdragen voor Wet langdurige zorg (Wlz)

Lees over voorwaarden op de pagina Heb ik recht op bijzondere bijstand.

De gemeente besluit of u bijzondere bijstand krijgt of niet. Bent u het oneens met het besluit? Maak dan bezwaar via de pagina Bezwaar tegen besluit van de gemeente.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Vermogen is de waarde van al uw bezittingen, zoals:

 • spaargeld
 • spaarloonregeling
 • levensverzekeringen
 • aandelen
 • (vakantie)huis
 • woonboot
 • auto
 • caravan
 • sieraden en antiek

Normale goederen zoals meubels, een wasmachine, koelkast of televisietoestel tellen niet mee.
Ook bezittingen die echt nodig zijn, zoals een aan uw handicap aangepaste auto, zijn geen vermogen.

Draagkrachtberekening

Als u recht heeft op bijzondere bijstand, dan berekent de gemeente welk bedrag u zelf kunt betalen. Dit bedrag is uw draagkracht. De draagkracht wordt berekend op basis van uw inkomen en uw vermogen.

De hoogte van de draagkracht is voor iedereen anders: u heeft geen draagkracht als u alleen een bijstandsuitkering heeft. U krijgt dan alles vergoed als de gemeente besluit dat u recht heeft op bijzondere bijstand. Afhankelijk van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand vraagt, kunnen er andere regels gelden voor de berekening van uw draagkracht.

Spaargeld of inkomen boven de bijstandsnorm

Ook als u spaargeld of een inkomen boven de bijstandsnorm heeft kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dan hangt de hoogte van de bijzondere bijstand af van de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Beschikking

Als u recht heeft op bijzondere bijstand dan sturen wij u een brief met het besluit (beschikking). Daarin staat:

 • de hoogte van het bedrag dat u krijgt
 • een berekening van uw draagkracht

Als u geen geld heeft om de kosten zelf te betalen, kunt u om een prijsopgave (pro forma nota) vragen bij de leverancier. Bijvoorbeeld bij een winkel.

Als u recht heeft op bijzondere bijstand, betaalt de gemeente de vergoeding direct aan de leverancier, als u dat wilt.