Bijzondere bijstand aanvragen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 23-01-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/bijzondere-bijstand/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u door bijzondere omstandigheden extra kosten heeft die u niet kunt betalen, dan kunt u soms een vergoeding aanvragen.

Zo'n vergoeding heet bijzondere bijstand. Of u er recht op heeft, leest u op de pagina Heb ik recht op bijzondere bijstand. U mag bijzondere bijstand voor uzelf of voor iemand anders aanvragen. U doet dit in twee stappen:

1. Formulier downloaden

 • U vraagt bijzondere bijstand aan met het aanvraagformulier. U opent het formulier via de knop 'Bijzondere bijstand aanvragen'.
 • Als u het digitaal wilt invullen, moet u het geopende formulier eerst downloaden en opnieuw openen.
 • Print en onderteken het formulier na het invullen.

Bijzondere bijstand voor uzelf aanvragen

Het aanvraagformulier gebruikt u alleen voor uzelf, uw partner en uw kinderen waarvoor u kinderbijslag krijgt.

Machtigingsformulier

Wilt u dat iemand anders uw aanvraag doet, dan kan dat. Daarvoor is een machtiging nodig. U kunt hiervoor het Machtigingsformulier aanvraag uitkering (PDF) gebruiken. Er is een handtekening nodig van u, uw eventuele partner en van de gemachtigde. Aanvragen zonder machtiging worden niet behandeld.

Let op: Hetzelfde machtigingsformulier mag niet gebruikt worden om een machtiging aan te vragen voor andere personen dan de aanvrager(s). De machtiging geldt alleen voor die ene aanvraag.

2. Per post het ingevulde formulier opsturen

Postbus 1024
3000 BA Rotterdam

Langskomen voor uw aanvraag

Door de corona maatregelen zijn de loketten van Werk en Inkomen beperkt open. Wilt u een ontvangstbevestiging van uw aanvraag? Lever het ingevulde formulier dan in bij de servicebalie van een van de locaties Werk en Inkomen.

Noodzakelijke bijzondere kosten

De bijzondere bijstand is alleen bedoeld voor de meest noodzakelijke bijzondere kosten. De bijzondere bijstand krijgt u:

 • als lening (u betaalt het bedrag in delen terug aan de gemeente)
  of
 • als gift (u hoeft niets terug te betalen)

Dit hangt af van wat u aanvraagt. Op de pagina Wonen-leven/bijzondere-bijstand leest u voorbeelden van kosten waarvoor u mogelijk bijzondere bijstand kunt krijgen.

Nieuw of gebruikt
Als u bijzondere bijstand krijgt voor spullen of kleding, dan kunt u kiezen voor nieuwe of gebruikte spullen. Als de bijzondere bijstand een lening is, dan betaalt u minder terug als u gebruikte spullen koopt. Kijk daarom eerst in een kringloopwinkel voordat u een nieuw product aanschaft.

Belangrijk
Als u minimaal 12 maanden een laag inkomen heeft ontvangen, heeft u mogelijk recht op Individuele Inkomenstoeslag. Kijk voor de voorwaarden op de pagina Individuele Inkomenstoeslag.

 • het ingevulde aanvraagformulier bijzondere bijstand
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen kopie van uw rijbewijs), behalve als u al een (bijzondere) bijstandsuitkering krijgt
 • een kopie van de rekening of een offerte van de kosten die u vergoed wilt hebben. Voor een tweedehands product mag dit ook een ander bewijsstuk zijn
 • kopieën van uw inkomen en vermogen, behalve als u al een (bijzondere) bijstandsuitkering krijgt
 • of er nog meer informatie van u nodig is, hangt af van wat u aanvraagt

Stuur alleen kopieën mee met uw aanvraag!

Binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag hoort of u bijzondere bijstand krijgt.

Let op: deze aanvraag wordt niet weergegeven in Mijn Loket.

U hoeft geen uitkering van de gemeente te hebben om bijzondere bijstand te kunnen aanvragen. U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

 • uw inkomen te laag is om de bijzondere kosten zelf te kunnen betalen
 • u geen of maar heel weinig vermogen heeft
 • de kosten echt nodig zijn
 • u de kosten niet ergens anders vergoed kunt krijgen
 • u geen verzekering heeft voor de kosten
 • u ergens anders geen geld kunt lenen om de kosten te betalen

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van:

 1. de hoogte van uw inkomen
 2. uw vermogen
 3. bijzondere uitgaven als:
 • kosten van de studie of opleiding van uw kinderen
 • onderhoudsverplichtingen voor uw (ex-)echtgenote en kinderen
 • bijdragen voor Wlz-bijdragen

Aan bijzondere bijstand zijn altijd voorwaarden verbonden. Die voorwaarden kunnen verschillen. Dat hangt af van wat u aanvraagt.

De gemeente besluit of u bijzondere bijstand krijgt of niet. Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u bezwaar maken.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Vermogen is de waarde van al uw bezittingen, zoals:

 • spaargeld
 • spaarloonregeling
 • levensverzekeringen
 • aandelen
 • (vakantie)huis
 • woonboot
 • auto
 • caravan
 • sieraden en antiek

Normale goederen zoals meubels, een wasmachine, koelkast of televisietoestel tellen niet mee.
Ook bezittingen die echt nodig zijn, zoals een aan uw handicap aangepaste auto, zijn geen vermogen.

Draagkrachtberekening

Als u recht heeft op bijzondere bijstand, dan berekent de gemeente welk bedrag u zelf kunt betalen. Dit bedrag is uw draagkracht. De draagkracht wordt berekend op basis van uw inkomen en uw vermogen.

De hoogte van de draagkracht is voor iedereen anders: u heeft geen draagkracht als u alleen een bijstandsuitkering heeft. In dat geval krijgt u de kosten volledig vergoed als de gemeente besluit dat u recht heeft op bijzondere bijstand. Afhankelijk van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand vraagt, kunnen er andere regels gelden voor de berekening van uw draagkracht.

Spaargeld of inkomen boven de bijstandsnorm

Ook als u spaargeld of een inkomen boven de bijstandsnorm heeft kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dan hangt de hoogte van de bijzondere bijstand af van de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Beschikking

Als u recht heeft op bijzondere bijstand dan sturen wij u een brief met het besluit (beschikking). Daarin staat:

 • de hoogte van het bedrag dat u krijgt
 • een berekening van uw draagkracht

Als u geen geld heeft om de kosten zelf te betalen, kunt u om een prijsopgave (pro forma nota) vragen bij de leverancier. Bijvoorbeeld bij een winkel.

Als u recht heeft op bijzondere bijstand, betaalt de gemeente de vergoeding direct aan de leverancier, als u dat wilt.