Bezwaar maken parkeerbon
Gepubliceerd op: 09-11-2022
Geprint op: 03-12-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/bezwaar-maken-parkeerbon/
Ga naar de hoofdinhoud

U krijgt een parkeerbon als u niet of niet genoeg hebt betaald voor parkeren. Hebt u een parkeerbon gekregen en u bent het niet eens met de parkeerbon? Maak dan bezwaar.

Let op: Maakt u na 6 weken bezwaar?

 • Dan kunt u alleen per brief bezwaar maken.
 • U kunt niet naar de rechter als u het oneens bent met de beslissing op bezwaar.

Wanneer heeft het zin bezwaar te maken?

 • U kunt laten zien dat u wel parkeergeld hebt betaald.
 • U hebt een vergunning voor de straat die op uw parkeerbon staat.
  Meld het contractnummer van uw parkeervergunning.
 • U hebt per ongeluk voor een verkeerd kenteken betaald in uw parkeerapp.
  Stuur uw bewijs van betaling mee.

Wanneer heeft het weinig zin bezwaar te maken?

 • De parkeerautomaat deed het niet.
  U kon naar een andere automaat gaan, of betalen via een parkeerapp.
 • U bent vergeten uw gehandicaptenkaart neer te leggen.
 • U heeft een gehandicaptenkaart en stond op een gewone parkeerplek.
 • U wist niet dat u moest betalen: overal staan borden voor betaald parkeren.
 • U hebt een parkeervergunning voor een ander gebied.
 • U hebt er maar even gestaan en daarom niet betaald.

Denkt u dat uw bezwaar zin heeft?

Via de knop Bezwaar maken stuurt u online uw bezwaar.
Log in met uw DigiD of eHerkenning.

Kunt u niet digitaal bezwaar maken? Dan kunt u per brief bezwaar maken.
De brief moet in het Nederlands zijn. Zet in uw brief:

 • Uw naam en adres
 • Uw burgerservicenummer (BSN)
 • Het vorderingsnummer (dit nummer staat op de brief)
 • De datum
 • De reden van uw bezwaar. Bijvoorbeeld dat u betaald heeft via een parkeerapp maar toch een parkeerbon krijgt.
 • Uw handtekening
 • Stuur bewijs mee. Bijvoorbeeld een schermafbeelding waarop te zien is dat u betaald heeft met uw parkeerapp.
  Zorg ervoor dat het kenteken, tijd en plaats te zien is op uw document.

U hebt bezwaar gemaakt. Hoe nu verder?

 • Hebben wij uw bezwaar ontvangen?
  U krijgt van ons een brief waarin staat dat we uw bezwaar hebben gekregen.
  Heeft u geen brief gekregen? Bel dan met 14 010, optie 1.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt, hoeft u uw parkeerbon nog niet te betalen.

Wij behandelen uw bezwaar zo snel mogelijk.
Volgens de wet moeten wij binnen een bepaalde tijd een beslissing nemen.

 • Maakt u vóór 20 november bezwaar?
  Dan krijgt u hetzelfde jaar de beslissing.
  Als we meer tijd nodig hebben, mogen we het met 6 weken verlengen.
 • Maakt u bezwaar tussen 19 november en 31 december?
  Dan krijgt u een beslissing binnen 6 weken na uw bezwaar.
  Als we meer tijd nodig hebben, mogen we het met 6 weken verlengen.

Te late beslissing

 • Is de gemeente bijna te laat? U mag altijd contact opnemen.
 • Is de gemeente echt te laat met beslissen op uw aanvraag? Meld dit.
  Daarna heeft de gemeente 2 weken om alsnog te beslissen.
  Beslist de gemeente dan nog niet, dan krijgt u automatisch een bedrag.
  Kijk voor meer informatie op de pagina Melden van te laat beslissen.
 • Heeft u gelijk gekregen? Dan hoeft u niet te betalen.
 • Heeft u uw parkeerbon al betaald? Dan krijgt u geld terug.
  Dit kan op 2 manieren:
 1. Heeft u nog een ander bedrag bij ons openstaan?
  Dan verrekenen de parkeerbon met het openstaande bedrag.
 2. Heeft u geen ander bedrag bij ons openstaan?
  Dan storten wij het bedrag terug op de rekening van de kentekenhouder.

Heeft u geen gelijk en is uw bezwaar afgewezen?
Dan moet u de parkeerbon betalen. Ook als u in beroep gaat.

Kunt u de parkeerbon niet in één keer betalen?
Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Log in met uw DigiD.