Spring naar het artikel

Een bestemmingsplan bepaalt wat iemand mag bouwen en hoe gebouwen en terreinen gebruikt mogen worden.

U kunt online het bestemmingsplan bekijken. In het infoblad bestemmingsplannen (pdf) wordt uitgelegd hoe u dat doet.

Meer informatie vindt u op de pagina bestemmingsplannen.

Het bestemmingsplan bekijken is gratis.

Via de knop 'plan bekijken' vult u op de kaart het adres of de postcode met huisnummer in van het gebied waar u het bestemmingsplan van wil bekijken.

U kunt het bestemmingsplan gelijk bekijken.

De gemeente Rotterdam maakt het vastgestelde bestemmingsplan bekend via de pagina van de overheid. U heeft zes weken de tijd om het besluit te lezen en het eventueel gewijzigde plan in te zien.

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad?
Dan kunt u onder voorwaarden beroep indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. De voorwaarden staan vermeld in de bekendmaking. U dient beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op.