Belastingaanslag betalen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 20-05-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/belastingaanslag-betalen/
Spring naar het artikel

De aanslag die u van Belastingen gemeente Rotterdam krijgt, moet u vóór de uiterste betaaldatum betalen.

U betaalt via de knop 'Belasting betalen' met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).

Door op tijd te betalen voorkomt u dat u met extra kosten te maken krijgt.
U kunt ook alleen uw aanslagbiljet bekijken. Op het aanslagbiljet staat hoeveel u moet betalen. Betaal de aanslag op tijd om (invorderings)rente te voorkomen.

Uitstel van betaling
Meer informatie vindt u op de pagina bezwaar tegen belastingaanslag.

U kunt op meerdere manieren betalen 

 • in één keer
  Na inloggen ziet u online een lijst met nog te betalen rekeningen.
  U kiest zelf welke betaling u wilt doen. U kunt ook de acceptgiro gebruiken die bij de aanslag zit.
 • in termijnen
  Via automatische incasso of met een betalingsregeling.
 • langskomen
  U kunt alleen pinnen aan de kas van Belastingen. Hiervoor is geen afspraak nodig.
 • vanuit het buitenland
  Betaal ruim vóór de vervaldatum. Houd rekening met de verwerkingstijd van uw betaling bij de bank. U heeft een IBAN- en BIC-nummer nodig voor een SEPA-betaling. De bankgegevens van Belastingen gemeente Rotterdam zijn:
  IBAN: NL97ABNA0644512113
  BIC: ABNANL2A

Uw belasting (online) betalen is uiteraard gratis.
 

In één keer betalen
Als u via internetbankieren wilt betalen, vermeld dan het betalingskenmerk van de acceptgiro of het aanslagnummer. Betalingen kunt u storten op rekeningnummer IBAN: NL97ABNA0644512113

Langskomen
Breng altijd de belastingaanslag, de aanmaning of het dwangbevel mee. U kunt alleen pinnen. Creditcards worden niet geaccepteerd.

Uw betaling wordt meteen verwerkt.

 • burgers
 • bedrijven

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Gerichte betalingen

Ontvangen betalingen waarbij het betalingskenmerk of aanslagnummer is aangegeven, worden ook op die manier afgeschreven. Hierbij wordt rekening gehouden met het toekennen van de betalingen volgens artikel 7 van de Invorderingswet 1990. Hierin is geregeld dat betalingen in deze volgorde worden afgeschreven:

 • de kosten
 • de rente
 • de belastingaanslag

Ongerichte betalingen

Betalingen waarvoor geen betalingskenmerk of aanslagnummer is aangegeven, worden afgeschreven op de oudste openstaande belastingaanslag(en). Hierbij wordt ook rekening gehouden met de volgorde van afschrijven volgens artikel 7 Invorderingswet 1990. Er kan van deze regel worden afgeweken door de soort belasting.

Te veel betaalde bedragen

Heeft u te veel betaald en staan er nog andere facturen of belastingaanslagen open? Dan wordt die betaling behandeld als een ongerichte betaling. Staan er geen belastingaanslagen of andere kosten open, dan wordt het geld terugbetaald.

Er is een verschil tussen twee typen vorderingen:

 • fiscale vorderingen, bijvoorbeeld aanslag gemeentelijke heffingen of naheffingsaanslag Parkeerbelasting
 • niet-fiscale vorderingen, bijvoorbeeld facturen

Een tegoed dat is ontstaan op een fiscale vordering mag volgens de wet worden verrekend met een andere nog openstaande fiscale vordering. Datzelfde geldt ook voor verrekening tussen niet-fiscale vorderingen.

Als er een tegoed verrekend wordt tussen vorderingen van een verschillend type (fiscaal met niet-fiscaal of andersom), kunt u bezwaar maken tegen de verrekening. Als dit is gebeurd, dan staat duidelijk in de brief van de gemeente over de verrekening hoe u bezwaar kunt maken.

In alle andere gevallen kunt u dus geen bezwaar maken tegen de verrekening.

Dit kan bijvoorbeeld als u te weinig heeft betaald of nadat er een verrekening, vermindering of uitstel van betaling is uitgevoerd. U kunt met de vervolgacceptgiro de rest van het bedrag betalen.

Gebruik vervolgacceptgiro bij bezwaar

Heeft u bezwaar gemaakt en uitstel van betaling gekregen, dan kunt u ook wachten met betalen totdat u een uitspraak op uw bezwaar krijgt. Bewaart u in dit geval de acceptgiro goed voor als u na de uitspraak toch nog een bedrag moet betalen. 

In de brief staat het bedrag dat u terugkrijgt. De gemeente gebruikt voor het terugbetalen een termijn van drie tot zes weken. Er wordt nooit contant geld teruggegeven aan de kas van Belastingen.

Geen rekeningnummer bekend bij Belastingen

U krijgt een brief met daarin het verzoek om het rekeningnummer door te geven, waarop het geld terugbetaald moet worden. Zodra de gemeente deze gegevens van u ontvangen heeft, wordt het geld aan u terugbetaald.

Wel rekeningnummer bekend bij Belastingen

U krijgt een brief waarin staat dat u het bedrag krijgt terugbetaald op uw rekeningnummer dat bij Belastingen bekend is. Wilt u dat in de toekomst een ander rekeningnummer wordt gebruikt voor terugbetalingen? U moet dan zo snel mogelijk een ander rekeningnummer doorgeven aan Belastingen.

Ja. Alleen wanneer de erfgenaam de erfenis heeft verworpen of beneficiair heeft aanvaard, hoeft dit niet.

U kunt kwijtschelding aanvragen als het om afvalstoffenheffing of onroerende zaakbelasting voor een niet-woning gaat. Hiervoor vraagt u een ervenformulier aan via 14 010 bij de afdeling Invordering van Belastingen.

Wat de reden is waarom er niet is afgeschreven, kunt u vragen aan uw bank. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld te weinig saldo op uw rekening had. Of dat u uw bank zelf opdracht heeft gegeven het afgeschreven bedrag terug te boeken.

Let op!

De volgende termijnbedragen zijn hoger. Het bedrag van de niet afgeschreven termijn wordt verdeeld over de nog overgebleven termijnen.

U hoeft het niet betaalde termijnbedrag dus niet zelf over te maken.
Als het binnen zes maanden twee keer niet lukt om het bedrag automatisch af te schrijven van uw rekening, vervalt de automatische incasso voor deze vordering.

U krijgt daarvan per post bericht. Het dan nog openstaande bedrag moet op dat moment direct en in één keer worden betaald.
U kunt voor deze vordering niet opnieuw automatische incasso aanvragen.

Voor aanslagen in de toekomst kunt u wel weer automatische incasso aanvragen.
Wanneer een automatische incasso wordt stopgezet vanwege twee storno's (= mislukte automatische afschrijvingen), geldt deze stopzetting alleen voor die ene vordering. Als er nog andere lopende automatische incasso's zijn, dan blijven deze lopen.

Als u het niet eens bent met een afschrijving voor gemeentelijke belastingen, stuur dan binnen 30 dagen na afschrijving een bericht aan uw bank. Daarvoor gebruikt u terugboekingskaarten, deze kunt u bij alle banken krijgen. Naar de meeste banken kunt u ook bellen om een bedrag terug te boeken.

Intrekken automatische afschrijving

Als u een betaling terugboekt, ziet de gemeente dit als het intrekken van de machtiging voor automatische incasso. U moet de nog openstaande belasting direct betalen.

U kunt dit storten op rekeningnummer NL97ABNA0644512113, onder vermelding van het aanslagnummer (vorderingsnummer).
Voor een SEPA-betaling zijn de bankgegevens:
IBAN: NL97ABNA0644512113
BIC: ABNANL2A

Bij een betalingsregeling maakt u afspraken over het betalen van uw openstaande gemeentelijke belastingschuld. De betalingsregeling kan worden ingetrokken als u zich niet houdt aan de volgende voorwaarden:

 • de betaling moet binnen zijn op de afgesproken datum. Deze datum kunt u vinden in de brief van toewijzing.
 • het bedrag moet helemaal zijn overgemaakt. U mag het bedrag dus niet afronden. Het bedrag wordt gecontroleerd door een automatisch systeem. Een afwijking van 1 eurocent wordt al gezien als 'niet juist'. De betalingsregeling wordt dan ingetrokken. 
 • het kenmerk dat in de brief van toewijzing staat, moet u altijd aangeven bij de betaling.

Als u het niet eens bent met het intrekken van de betalingsregeling, kunt u een administratief beroepschrift indienen.

Automatische incasso

Let op: een betalingsregeling is niet hetzelfde als automatische incasso. Bij een betalingsregeling bent u zélf verantwoordelijk voor het overschrijven van het bedrag.

Via het online klachtenformulier dient u een klacht in.