Belasting RWBB
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 17-04-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/belasting-rwbb/
Spring naar het artikel

Eigenaren van roerende woonruimten en eigenaren en huurders van roerende bedrijfsruimten betalen belasting (RWBB). U betaalt dit aan Belastingen gemeente Rotterdam.

U betaalt RWBB via de knop 'Belasting betalen' met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).

U kunt ook uw aanslagbiljet bekijken.

De aanslag moet vóór de vervaldatum worden betaald.

Langskomen

Maak een afspraak om uw vragen te stellen over de aanslag RWBB. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via 14 010 om langs te komen bij Belastingen.

De gemeente stelt een percentage vast. Dit percentage wordt over de waarde van een roerende-zaak genomen.

Percentage 2019 voor roerende woonruimten

Eigenaar 0,0969%

Percentage 2018 voor roerende bedrijfsruimten

Eigenaar 0,3504%

Gebruiker 0,2496%

Percentage 2018 voor roerende woonruimten

Eigenaar 0,1154%

Percentage 2018 voor roerende bedrijfsruimten

Eigenaar 0,3508%
Gebruiker (huurder) 0,2513%

Rekenvoorbeeld
De waarde van een roerende-woonruimte is € 124.000,-
De RWBB-aanslag over 2018 is dan € 124.000,- x 0,1154% = € 143,10 per jaar.

Hieronder vindt u de tarieven van de vorige jaren.

RWBB

2016

2017

woonruimte eigenaar

0,1286%

0,1246%

bedrijfsruimte eigenaar

0,3197%

0,3444%

bedrijfsruimte gebruiker
(huurder)

0,2643%

0,2466%

  • neem voor een bezoek aan de balie een geldig legitimatiebewijs mee.
  • neem bij betaling aan de kas altijd de aanslag, de aanmaning of het dwangbevel mee. U kunt contant betalen en pinnen, creditcards worden niet geaccepteerd.

Uw betaling wordt meteen verwerkt.

U betaalt altijd voor de ruimte waar u op 1 januari  huurder/gebruiker van was of waar u op 1 januari eigenaar van was. U betaalt dan de aanslag RWBB voor het hele jaar. Het bedrag wordt dus niet verlaagd als u in de loop van het jaar de huur opzegt of de roerende-zaak verkoopt.

De gemeente stuurt de aanslag RWBB meestal in de eerste drie maanden van het jaar. In ieder geval moet de aanslag binnen drie jaar na het ontstaan van de belastingplicht worden opgelegd.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Het beste kunt u bezwaar maken. Hierin schrijft u dat u uw bezwaar verder zal uitleggen nadat u een taxatieverslag van Belastingen heeft gekregen. Belastingen stuurt het taxatieverslag op.

De RWBB staat los van het liggeld. Het liggeld betaalt u voor de ligplaats.

RWBB betaalt u als eigenaar over de waarde van de ruimte. Dit is vergelijkbaar met de onroerendezaakbelasting voor een pand. Daar maakt het bijvoorbeeld ook niet uit als een eigenaar een erfpachtcontract heeft.

Als u te veel of dubbel heeft betaald, stuur dan het betaalbewijs naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Een betaalbewijs kan zijn:

  • (een kopie van) een bankafschrift, met hierop zichtbaar de betaling of
  • een printscreen van de internet betaling, met hierop zichtbaar het rekeningnummer en de betaling.

Opsturen naar:
Belastingen gemeente Rotterdam
Postbus 924
3000 AX Rotterdam