Belasting RWBB
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 01-03-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/belasting-rwbb/
Ga naar de hoofdinhoud

Eigenaren van roerende woonruimten en eigenaren en huurders van roerende bedrijfsruimten betalen belasting (RWBB). U betaalt dit aan Belastingen gemeente Rotterdam.

U betaalt RWBB via de knop 'Belasting betalen' met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).

U kunt ook uw aanslagbiljet bekijken.

De aanslag moet vóór de vervaldatum worden betaald.

Bellen

Lukt de online betaling niet? Of heeft u andere vragen? Bel 14 010.

De gemeente stelt een percentage vast. Dit percentage wordt over de waarde van een roerende-zaak genomen.

Roerende woon- en bedrijfsruimte (RWBB) 2021
Woonruimte  
Eigenaar 0,0774 procent van de waarde
Bedrijfsruimte  
Eigenaar 0,3574 procent van de waarde
Gebruiker 0,2546 procent van de waarde

Rekenvoorbeeld RWBB-aanslag 2020 voor de eigenaar van roerende-woonruimte
De waarde van een roerende-woonruimte is € 124.000,-
De RWBB-aanslag over 2021 is dan € 124.000,- x 0,0774% = € 95,98 per jaar.

 

Hieronder vindt u de tarieven van de vorige jaren.

Roerende woon- en bedrijfsruimte (RWBB) 2019 2020
Woonruimte    
Eigenaar 0,0969% 0,0853%
Bedrijfsruimte    
Eigenaar 0,3504% 0,3583%
Gebruiker 0,2496% 0,2552%

Uw betaling wordt meteen verwerkt.

U betaalt voor de ruimte waar u op 1 januari huurder, gebruiker of eigenaar van was. U betaalt de aanslag RWBB voor het hele jaar. Het bedrag wordt dus niet verlaagd als u in de loop van het jaar de huur opzegt of de roerende-zaak verkoopt.

De gemeente stuurt de aanslag RWBB meestal in de eerste 3 maanden van het jaar. De aanslag moet binnen 3 jaar na het ontstaan van de belastingplicht worden opgelegd.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Het beste kunt u bezwaar maken. Hierin schrijft u dat u uw bezwaar verder zal uitleggen nadat u een taxatieverslag van Belastingen heeft gekregen. Belastingen stuurt het taxatieverslag op.

De RWBB staat los van het liggeld. Het liggeld betaalt u voor de ligplaats.

RWBB betaalt u als eigenaar over de waarde van de ruimte. Dit is vergelijkbaar met de onroerendezaakbelasting voor een pand. Daar maakt het bijvoorbeeld ook niet uit als een eigenaar een erfpachtcontract heeft.

Als u te veel of dubbel heeft betaald, stuur dan het betaalbewijs naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Een betaalbewijs kan zijn:

  • (een kopie van) een bankafschrift, met hierop zichtbaar de betaling of
  • een printscreen van de internet betaling, met hierop zichtbaar het rekeningnummer en de betaling.

Opsturen naar:
Belastingen gemeente Rotterdam
Postbus 924
3000 AX Rotterdam