Automatische incasso Belastingen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 25-04-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/automatische-incasso-belastingen/
Spring naar het artikel

U kunt Belastingen gemeente Rotterdam machtigen om uw belastingaanslagen te betalen via automatische afschrijving.

U kunt een automatische incasso aanvragen, aanpassen of stopzetten via de knop 'Incasso regelen' met uw DigiD (voor burgers). U moet uw handtekening opsturen bij de online aanvraag.

Het nummer van de aanslag staat op uw bankafschrift. Onderaan het aanslagbiljet ziet u het rekeningnummer waarvan de aanslag wordt afgeschreven.

Post

U stuurt een brief naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Langskomen

Maak een afspraak als u aan de balie de automatische incasso wilt aanvragen, aanpassen of stopzetten. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via 14 010 om langs te komen bij Belastingen.

Geld terugkrijgen

U krijgt een brief als u nog geld terugkrijgt van de gemeente door te veel betaalde belastingen. De gemeente kan u vragen om uw rekeningnummer door te geven.

Post

Aanvragen
Schrijf in uw brief het volgende:

 • het burgerservicenummer
 • het IBAN rekeningnummer
 • de naam van de persoon waarop de rekening staat.
  Let op: deze persoon moet altijd de brief ondertekenen.

Aanpassen
Schrijf in uw brief het volgende:

 • het burgerservicenummer
 • het rekeningnummer waarvan nog wordt afgeschreven
 • het nieuwe IBAN rekeningnummer
 • de naam van de persoon waarop de nieuwe rekening staat.
  Let op: deze persoon moet altijd de brief ondertekenen.

Stopzetten
Schrijf in uw brief uw burgerservicenummer.

Langskomen

 • uw geldig legitimatiebewijs
 • uw nieuwe IBAN rekeningnummer

Een aanvraag of aanpassing moet binnen 14 dagen na de als laatste ontvangen aanslag binnen zijn. De machtiging start vanaf de datum van ondertekening van de machtiging.

Automatische incasso kan niet worden aangevraagd door:

 • bedrijven
 • eigenaren van meer dan vijf woningen 
 • aanslagen die gaan over niet-woningen 
 • aanslagen minder dan € 50,- 
 • aanslagen ouder dan 14 dagen

Aanvragen

De machtiging regelt u makkelijk. Als u dit doet, hoeft u zich geen zorgen meer te maken of u op tijd uw gemeentelijke belasting aanslagen betaalt. Als de machtiging binnen 14 dagen na de datum van de aanslag binnen is bij Belastingen, dan wordt de belastingaanslag in tien termijnen afgeschreven.
Deze machtiging geldt voor het aanslagbiljet Gemeentelijke heffingen. Aanslagen voor andere heffingen vallen niet onder deze machtiging en moet u wel zelf betalen binnen de termijn die op de aanslag staat.

Stopzetten

U kunt op elk moment de automatische betaling stopzetten. U moet dit uiterlijk 14 dagen vóór de eerstvolgende automatische afschrijving doorgeven. Als u de machtiging intrekt, moet u de nog te betalen belasting meteen in één keer betalen. U stort dit op rekeningnummer NL97ABNA0644512113, onder vermelding van het aanslagnummer (vorderingsnummer).

Voor een SEPA- betaling zijn de bankgegevens:
IBAN: NL97ABNA0644512113
BIC: ABNANL2A

Na het stopzetten krijgt u hiervan per post een bevestiging.

Datum afschrijving

Het termijnbedrag wordt elke maand rond het einde van de maand van uw rekening afgeschreven. De eerste termijn wordt afgeschreven rond de vervaldatum die op de aanslag staat. Vanaf die datum wordt elke maand in tien termijnen afgeschreven.

Regels

Meer informatie leest u in het Incassoreglement:

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

 • links boven op het aanslagbiljet  staan de 10 termijnen, die elke maand worden afgeschreven 
 • er staan kruisjes (XXXXXXX) op de acceptgiro
 • in de meeste gevallen staat op de acceptgiro dat de aanslag automatisch wordt afgeschreven

Van de banken is het verplicht om een handtekening op papier op te sturen om gebruik te maken van automatische incasso.

Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar het antwoordnummer dat bovenaan het gedownloade formulier staat. U heeft dus geen postzegel nodig.

Let op: zonder het ondertekende formulier kan uw online aanvraag niet worden afgemaakt. Dit kan namelijk alleen door de speciale barcode op het  gedownloade formulier.