Akte van de burgerlijke stand
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 22-10-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/akte-van-de-burgerlijke-stand/
Spring naar het artikel

Een akte van de burgerlijke stand is een officieel document van een gebeurtenis zoals een geboorte, een huwelijk of een overlijden. U kunt een afschrift of meertalig (internationaal) uittreksel van een akte aanvragen.

Bijzonderheid: wilt u een akte aanvragen in verband met de tegemoetkoming van de NS, zie onder Meer informatie tegemoetkoming NS hoe u de akte aan kunt vragen.

Afschrift of uittreksel aanvragen

U kunt van een akte van de burgerlijke stand een Nederlands afschrift of meertalig (internationaal) uittreksel aanvragen. Op een afschrift staat precies hetzelfde als op de akte zelf. Een uittreksel is een samenvatting van de akte. U vraagt het afschrift of uittreksel aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

De aanvraag kan bij de gemeente Rotterdam op drie manieren:

1. Online

Online aanvraag voor burgers

U vraagt een afschrift of uittreksel aan via de knop 'Akte aanvragen' met uw DigiD.

Online aanvraag voor advocaten/notarissen

U vraagt een afschrift of uittreksel online aan met eHerkenning. U heeft hiervoor het KvK-vestigingsnummer nodig.

U kunt de volgende akten aanvragen:

De akte wordt per post naar u opgestuurd.

2. Per post

Stuur een brief met daarin:

 • uw persoonsgegevens en adres
 • welke akte u wilt aanvragen en waarvoor u het nodig heeft
 • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs

Onderteken uw brief en stuur deze met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Burgerlijke stand
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U krijgt de akte thuis, samen met de rekening.

3. Langskomen

U kunt ook langskomen in een stadswinkel om een akte aan te vragen. Hiervoor maakt u online een afspraak of telefonisch via 14 010. Neemt u een geldig identiteitsbewijs mee.
 

Vanuit het buitenland

Als u niet in Nederland woont, gebruik dan het Startformulier Akten en Uittreksels om de akte aan te vragen. Let op: betalen is alleen mogelijk met iDeal. Heeft u geen iDeal? Vraag dan per post uw akte aan.
 

Akte nodig voor in het buitenland

Heeft u een akte van de burgerlijke stand nodig in land buiten de Europese Unie, dan kan het zijn dat u de akte moet laten legaliseren. Meer informatie vindt u op de pagina Legaliseren van een Nederlands document met een apostille van de Rijksoverheid.
Wanneer u de akte in een ander Europees land nodig heeft, dan is legalisatie niet nodig. De autoriteit van het Europese land voor wie u de akte nodig heeft, kan u wel vragen om een meertalig modelformulier bij de akte te overhandigen.

Aanvraag akte of uittreksel vanwege tegemoetkoming NS aan slachtoffers en nabestaanden holocaust.

De NS geeft een tegemoetkoming aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog die door hen vervoerd zijn naar concentratie- en vernietigingskampen en doorvoerkampen. Het gaat om slachtoffers zelf, hun weduwen, weduwnaars, kinderen of erfgenamen. De tegemoetkoming is aan te vragen van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 2020. Nabestaanden hebben een akte of uittreksel nodig om de tegemoetkoming te krijgen.

Het gaat om de volgende documenten:

 • Bij weduwe of weduwnaar: uittreksel BRP met gegevens over het huwelijk. Of een huwelijksakte als iemand niet in de BRP staat
 • Bij een kind van het slachtoffer: uittreksel BRP met oudergegevens over het huwelijk. Of een geboorteakte als het kind niet in de BRP staat, of als de oudergegevens niet in de BRP staan

Hoe aanvragen akte of uittreksel

 • Op afspraak aan de balie. Tegemoetkoming NS is al aangevinkt in het keuzemenu
 • Online. U logt in met DigiD

Kosten

 • Gratis bij het aanvragen aan de balie
 • Tegen betaling bij digitaal aanvragen

Meer informatie

Kijk op www.commissietegemoetkomingns.nl of bel: 088 7926250. Dit telefoonnummer is maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar.

Soort aanvraag 2019
Online / langskomen €13,40
Post €13,40 + portokosten
 • post: een kopie van uw geldig identiteitsbewijs
 • langskomen: uw geldig identiteitsbewijs

De akte wordt binnen 10 werkdagen per post naar u opgestuurd.

Heeft u na deze 10 werkdagen niets ontvangen? Neem dan contact op.

U kunt een akte van de burgerlijke stand aanvragen:

 • van uzelf
 • van uw kinderen
 • van uw ouder(s)
 • van uw echtgenoot of echtgenote
 • van uw geregistreerde partner
 • erfgenamen
 • van een ander, als u daarvoor gemachtigd bent
 • van een cliënt, als u advocaat of notaris bent

Machtigen

U kunt ook iemand machtigen om een akte aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van de stadswinkel bij u in de buurt.

De geldigheid van een akte wordt bepaald door de instantie die om de akte heeft gevraagd.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Geldige identiteitsbewijzen zijn:

 • Nederlands paspoort
 • Nederlandse identiteitskaart
 • Nederlands rijbewijs
 • Vreemdelingen identiteitsbewijs (W-document)
 • Vreemdelingen- en Vluchtelingenpaspoort

Een meertalig (internationaal) uittreksel is een samenvatting van de akte. Op het uittreksel staat een uitleg in 10 talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks en Servo-Kroatisch.

Heeft u een Nederlands uittreksel ontvangen, terwijl u een internationaal uittreksel heeft aangevraagd?

U kunt het door u ontvangen uittreksel terugsturen met een begeleidende brief, waarin u vraagt om een uittreksel in meerdere talen. De Nederlandse uittreksel wordt dan omgewisseld voor een internationaal uittreksel.

De brief, samen met het uittreksel en een kopie van uw geldig identiteitsbewijs, kunt u sturen naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Burgerlijke Stand
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Uittreksel BRP (Basisregistratie Personen)

Een uittreksel BRP is een verkorte versie van een akte uit de Basisregistratie Personen waarin staat waar u bent ingeschreven. U vraagt het uittreksel aan in de gemeente waar u op het moment van aanvraag staat ingeschreven.

Uittreksel Burgerlijke Stand

Een uittreksel Burgerlijke Stand is een verkorte versie van een akte uit de Burgerlijke Stand, bijvoorbeeld een geboorteakte, een huwelijksakte of een overlijdensakte.

Wanneer u een uittreksel uit de burgerlijke stand aanvraagt, dan ontvangt u niet de originele akte. De akte zelf is een officieel document en blijft eigendom van de gemeente.
U kunt bij uw aanvraag kiezen uit:

 • een afschrift van de akte: dit is een kopie van de akte, mét eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte
 • een uittreksel van de akte: dit is een actuele samenvatting van de akte, zónder eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte

Een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

Er is vrijstelling van leges voor een akte uit de Burgerlijke stand of een uittreksel BRP mogelijk.

Uw advocaat kan in het geval van een gerechtelijke procedure een akte Burgerlijke stand / uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) voor u opvragen.

Om vrijstelling van leges te krijgen, moet uw advocaat bij de aanvraag de Toevoeging van de Raad voor de rechtsbijstand meesturen, Deze laat zien of u in de laagste inkomenscategorie valt.