Akte beëindiging geregistreerd partnerschap
Gepubliceerd op: 19-05-2017
Geprint op: 18-03-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/akte-beeindiging-geregistreerd-partnerschap/
Spring naar het artikel

Deze akte is een afschrift of uittreksel van uw akte van geregistreerd partnerschap, waarop staat wanneer de partnerschapsregistratie is ontbonden.

U kunt de akte van beëindiging geregistreerd partnerschap ook in verschillende talen aanvragen.

Online aanvragen als burger

Als burger vraagt u via onderstaande knop online een akte aan met uw DigiD.

Als advocaat/notaris kunt u een akte online aanvragen met eHerkenning.
U heeft hiervoor het KvK-vestigingsnummer en het burgerservicenummer van uw cliënt nodig.

De akte wordt per post naar u opgestuurd.

Op een akte van beëindiging van geregistreerd partnerschap staan:

 • voornamen en geslachtsnaam beide ex-partners
 • datum van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap
 • plaats van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap

Post

Stuur een brief met daarin:

 • uw persoonsgegevens en adres
 • dat u een akte beëindiging geregistreerd partnerschap wilt aanvragen en waarvoor u het nodig heeft

Onderteken uw brief en stuur deze met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Burgerlijke stand
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U krijgt de akte thuis, samen met de rekening.

Langskomen

U kunt ook langskomen in een stadswinkel om een akte aan te vragen. Let op:

 • In stadswinkel Centrum kunt u geen akte aanvragen.
 • Bij de andere stadwinkels kunt u wel langskomen voor de aanvraag van een akte. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via 14 010. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Vanuit het buitenland

Woont u niet in Nederland, gebruik dan dit formulier om de akte aan te vragen.

Soort aanvraag 2019
Online / Langskomen €13,40
Post €13,40 + portokosten
 • Online: uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor advocaat/notaris). Als advocaat/notaris heeft u hiervoor het KvK-vestigingsnummer en het burgerservicenummer van uw cliënt nodig.
 • Post: een kopie van uw geldig identiteitsbewijs
 • Langskomen: uw geldig identiteitsbewijs

De akte wordt altijd per post opgestuurd:

 • online: binnen 5 werkdagen
 • post: binnen 5 werkdagen
 • langskomen: binnen 5 werkdagen
 • vanuit het buitenland: binnen 10 werkdagen

Belangrijk: door de overgang naar een nieuw verwerkingssysteem kan de verzendtermijn van 5 werkdagen momenteel niet altijd worden gehaald. Uw akte wordt binnen 10 werkdagen per post naar u opgestuurd.

U kunt een akte van de burgerlijke stand aanvragen:

 • van uzelf
 • van uw kinderen
 • van uw ouder(s)
 • van uw echtgenoot of echtgenote
 • van uw geregistreerde partner
 • erfgenamen
 • van een ander, als u daarvoor gemachtigd bent
 • van een cliënt, als u advocaat of notaris bent

Machtigen
U kunt ook iemand machtigen om een akte aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van de stadswinkel.

 • u vraagt een afschrift of uittreksel van een echtscheidingsakte aan in de gemeente waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan
 • de geldigheid van een akte wordt bepaald door de instantie die om de akte heeft gevraagd

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

U kunt de volgende documenten als identiteitsbewijs gebruiken:

 • een geldig Nederlands paspoort
 • een geldige Nederlandse identiteitskaart
 • een geldig W-document
 • een geldig Nederlands rijbewijs
 • een geldig vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoort

Een akte van de burgerlijke stand kan worden aangevraagd in meerdere talen, dit heet een internationaal uittreksel. Dit uittreksel is behalve in het Nederlands ook opgemaakt in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Turks en Servo-Kroatisch.

Heeft u een Nederlandse akte ontvangen, terwijl u een internationale akte heeft aangevraagd?
U kunt de door u ontvangen akte terugsturen met een begeleidende brief, waarin u vraagt om een akte in meerdere talen. De Nederlandse akte wordt dan omgewisseld voor een uittreksel in meerdere talen.
De brief, samen met de akte en een kopie van uw geldig identiteitsbewijs, kunt u sturen naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Burgerlijke Stand
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Uittreksel BRP
Een uittreksel BRP is een bewijs dat u in deze gemeente staat ingeschreven. U vraagt dit dus aan in de gemeente waar u op dit moment staat ingeschreven.

Uittreksel Burgerlijke Stand
Wanneer u een akte uit de burgerlijke stand aanvraagt, dan ontvangt u niet de originele akte. De akte zelf is een officieel document en blijft eigendom van de gemeente.
U kunt bij uw aanvraag kiezen uit:

 • een afschrift van de akte: dit is een kopie van de akte, mét eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte
 • een uittreksel van de akte: dit is een actuele samenvatting van de akte, zónder eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte

Een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

Er is vrijstelling van leges voor een akte uit de Burgerlijke stand of een uittreksel BRP mogelijk.

Uw advocaat kan in het geval van een gerechtelijke procedure een akte Burgerlijke stand / uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) voor u opvragen.

Om vrijstelling van leges te krijgen, moet uw advocaat bij de aanvraag de Toevoeging van de Raad voor de rechtsbijstand meesturen, waaruit blijkt dat u in de laagste inkomenscategorie valt.