Afvalstoffenheffing
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/afvalstoffenheffing/
Ga naar de hoofdinhoud

Ieder huishouden in Rotterdam betaalt afvalstoffenheffing. Dat is voor het ophalen en verwerken van afval.

Voor de afvalstoffenheffing gelden vaste tarieven. Alleen het aantal personen dat op uw adres staat ingeschreven bepaalt hoeveel u moet betalen. Het maakt dus niet uit of u veel, weinig of zelfs helemaal geen afval aan de straat zet.

Voor de afvalstoffenheffing ontvangt u een belastingaanslag. Deze aanslag kunt u online betalen.

Online betalen burgers

U logt in via de knop 'Belasting betalen' met uw DigiD.

Online betalen bedrijven

U logt in via de knop 'Belasting betalen' met eHerkenning.
Sinds 1 juli 2021 kunt u eHerkenning niveau 1 niet meer gebruiken.
Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam

Betaal op tijd

Betaal de aanslag voor de vervaldatum. Door op tijd te betalen voorkomt u dat u extra kosten moet betalen.

Bellen

Lukt het online niet? Bel 14 010.

Kwijtschelding

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en heeft u weinig spaargeld? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft de afvalstoffenheffing dan maar gedeeltelijk te betalen. Kijk voor meer informatie op de pagina Kwijtschelding.

Het aantal personen dat op een adres is ingeschreven bepaalt hoe hoog het tarief is dat u per jaar betaalt. Belastingen krijgt het aantal ingeschreven personen door van de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente.

Eenheid 2022
Eénpersoonshuishouden € 296,-
Tweepersoonshuishouden € 354,60
Driepersoonshuishouden of meer € 383,90

Tijdens de online aanvraag ziet u of u iets mee moet sturen.

Uw betaling wordt meteen verwerkt.

Ieder huishouden in de gemeente Rotterdam. Huishoudens die bestaan uit meerdere personen betalen meer dan huishoudens die uit één persoon bestaan.

Let op: als er meerdere personen staan ingeschreven op hetzelfde adres, dan krijgt één van deze personen de aanslag afvalstoffenheffing. Het maakt hierbij niet uit of deze persoon wel of niet de hoofdbewoner is.

De gemeente stuurt de aanslag afvalstoffenheffing meestal in de eerste drie maanden van het jaar. In ieder geval moet de aanslag binnen drie jaar na het ontstaan van de belastingplicht worden opgelegd.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Regels
Meer informatie vindt u in Verordening afvalstoffenheffing 2022.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

De afvalstoffenheffing voor een niet-zelfstandige woning (kamer) wordt opgelegd aan de verhuurder van de woning. Er is sprake van een niet-zelfstandige woning als de keuken en sanitaire voorzieningen met andere bewoners worden gedeeld en iedere bewoner zelf huur aan de verhuurder betaalt.

Als u als kamerbewoner toch een aanslag afvalstoffenheffing krijgt, kunt u hiertegen bezwaar maken. U stuurt een kopie van het huurcontract mee waaruit blijkt dat u een niet-zelfstandige woonruimte huurt. Het huurcontract moet zowel door u zelf als door de verhuurder zijn ondertekend.

Uw verhuizing wordt door de afdeling Burgerzaken (basisregistratie personen) aan Belastingen doorgegeven. U krijgt dan automatisch een deel van het aanslagbedrag terug voor de volle kalendermaanden in het jaar die nog over blijven.

Als u binnen de gemeente Rotterdam verhuist krijgt u voor uw nieuwe adres weer een aanslag Afvalstoffenheffing voor de rest van het jaar.

Heeft u toch geen geld teruggekregen dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Als er meer personen in een huis wonen dan krijgt één van hen de aanslag Afvalstoffenheffing. Als deze verhuist dan wordt een deel van het aanslagbedrag aan hem/haar terugbetaald.
Een van de achtergebleven bewoners krijgt dan de aanslag voor de rest van het jaar.

Overlijden belastingplichtige met achterblijver(s)

Overlijdt de persoon die de aanslag heeft ontvangen (de belastingplichtige) en blijft er iemand op het adres wonen? Dan verandert de aanslag van het lopende jaar niet. De nabestaanden moeten de aanslag betalen. Het jaar daarop wordt een nieuwe aanslag opgelegd Deze aanslag is gebaseerd op de nieuwe samenstelling van het huishouden op 1 januari van het nieuwe jaar.

Overlijden huisgenoot/partner met achterblijver(s)

Overlijdt uw huisgenoot/partner en blijft u (de belastingplichtige) op het adres wonen? Dan verandert de aanslag van het lopende jaar niet: u blijft in het jaar van overlijden betalen voor een meerpersoonshuishouden. Het jaar daarop wordt een nieuwe aanslag opgelegd Deze aanslag is gebaseerd op de nieuwe samenstelling van het huishouden op 1 januari van het nieuwe jaar.

Overlijden belastingplichtige zonder achterblijver(s)

De aanslag voor de afvalstoffenheffing wordt voor het jaar van overlijden verminderd met het aantal hele maanden in dat jaar, gerekend vanaf de maand van overlijden. De erven krijgen hiervan bericht.

Als het hele bedrag al was betaald, wordt het gedeelte na overlijden terugbetaald. Als er een automatische incasso loopt, wordt deze automatisch stopgezet zodra het verschuldigde bedrag is betaald.
 

De gezinssamenstelling aan het begin van het belastingjaar (1 januari) is bepalend voor de berekening van het tarief. Als er personen in de loop van het jaar vertrekken heeft dat geen invloed op de belastingaanslag. Pas in het volgende belastingjaar wordt met de nieuwe samenstelling van het huishouden rekening gehouden.