Afvalstoffenheffing
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 19-10-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/afvalstoffenheffing/
Spring naar het artikel

Voor het ophalen en verwerken van afval vraagt de gemeente Rotterdam aan inwoners een vergoeding. Dit heet afvalstoffenheffing.

De gemeente gebruikt de opbrengst van de afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval en om te zorgen dat de stad schoon blijft.

U kunt op 2 manieren belasting betalen.

1. Online
U betaalt via de knop 'Belasting betalen' de afvalstoffenheffing met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).

De aanslag moet u vóór de vervaldatum betalen. U kunt ook uw aanslagbiljet bekijken.

2. Langskomen

Maak een afspraak om aan de balie uw vragen te stellen over de aanslag afvalstoffenheffing. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via 14 010 om langs te komen bij Belastingen. Ook kunt u er zonder afspraak betalen aan de kas.

Kwijtschelding

Mensen die weinig te besteden hebben, kunnen kwijtschelding aanvragen. Bijvoorbeeld mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW.

Het aantal personen dat op een adres is ingeschreven bepaalt hoe hoog het tarief is dat u per jaar betaalt. Belastingen krijgt het aantal ingeschreven personen door van de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente.

Het tarief van de afvalstoffenheffing 2019 is:

  • Eénpersoonshuishouden: € 274,70 per jaar
  • Tweepersoonshuishouden: € 324,10 per jaar
  • Driepersoonshuishouden of meer: € 348,80 per jaar

Het tarief van de afvalstoffenheffing 2018 is:

  • Eénpersoonshuishoudens: € 283,90 per jaar
  • Meerpersoonshuishoudens: € 328,20 per jaar

Hieronder vindt u de tarieven van de vorige jaren.

Eenheid 2016 2017
Eénpersoonshuishouden € 321,20 € 293,20
Meerpersoonshuishouden € 346,90 € 332,90

Neem bij betaling aan de kas altijd de aanslag, de aanmaning of het dwangbevel mee.

  • In het Centrum kunt u contant en met uw pinpas betalen.
  • In IJsselmonde kunt u alleen met uw pinpas betalen.

Creditcards worden niet geaccepteerd.

Uw betaling wordt meteen verwerkt.

Ieder huishouden in de gemeente Rotterdam. Huishoudens die bestaan uit meerdere personen betalen meer dan huishoudens die uit één persoon bestaan.

Let op: als er meerdere personen staan ingeschreven op hetzelfde adres, dan krijgt één van deze personen de aanslag afvalstoffenheffing. Het maakt hierbij niet uit of deze persoon wel of niet de hoofdbewoner is.

De gemeente stuurt de aanslag afvalstoffenheffing meestal in de eerste drie maanden van het jaar. In ieder geval moet de aanslag binnen drie jaar na het ontstaan van de belastingplicht worden opgelegd.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Regels
Meer informatie vindt u in

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

De afvalstoffenheffing voor een niet-zelfstandige woning (kamer) wordt opgelegd aan de verhuurder van de woning. Er is sprake van een niet-zelfstandige woning als de keuken en sanitaire voorzieningen met andere bewoners worden gedeeld en iedere bewoner zelf huur aan de verhuurder betaalt.

Als u als kamerbewoner toch een aanslag afvalstoffenheffing krijgt, kunt u hiertegen bezwaar maken. U stuurt een kopie van het huurcontract mee waaruit blijkt dat u een niet-zelfstandige woonruimte huurt. Het huurcontract moet zowel door u zelf als door de verhuurder zijn ondertekend.

Uw verhuizing wordt door de afdeling Burgerzaken (basisregistratie personen) aan Belastingen doorgegeven. U krijgt dan automatisch een deel van het aanslagbedrag terug voor de volle kalendermaanden in het jaar die nog over blijven.

Als u binnen de gemeente Rotterdam verhuist krijgt u voor uw nieuwe adres weer een aanslag Afvalstoffenheffing voor de rest van het jaar.

Heeft u toch geen geld teruggekregen dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Als er meer personen in een huis wonen dan krijgt één van hen de aanslag Afvalstoffenheffing. Als deze verhuist dan wordt een deel van het aanslagbedrag aan hem/haar terugbetaald.
Een van de achtergebleven bewoners krijgt dan de aanslag voor de rest van het jaar.

Als een alleenwonende overlijdt, worden de kosten voor afvalstoffenheffing verminderd. De datum van overlijden geldt dan als einddatum voor de afvalstoffenheffing. De erven krijgen hiervan bericht.

Als het hele bedrag al was betaald, wordt het geld terugbetaald. Als er een automatische incasso (betaling in termijnen) loopt, wordt deze automatisch stopgezet zodra het verschuldigde bedrag is betaald.

Als een belastingplichtige overlijdt, wordt de aanslag voor afvalstoffenheffing verminderd.
Als het hele bedrag al was betaald, wordt het geld terugbetaald. Als er een automatische incasso (betaling in termijnen) loopt, wordt deze automatisch stopgezet zodra het verschuldigde bedrag is betaald. De nabestaanden krijgen hiervan bericht.

De gezinssamenstelling aan het begin van het belastingjaar (1 januari) is bepalend voor de berekening van het tarief. Als er personen in de loop van het jaar vertrekken heeft dat geen invloed op de belastingaanslag. Pas in het volgende belastingjaar wordt met de nieuwe samenstelling van het huishouden rekening gehouden.