Aanvraag stimulering woningcorporaties
Gepubliceerd op: 19-12-2018
Geprint op: 18-04-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/aanvraag-stimuleringsregeling-woningbouwcorporaties/
Spring naar het artikel

Deze subsidie is bedoeld om het hang- en sluitwerk van woningcorporaties te verbeteren.

Voordat de gemeente uw aanvraag in behandeling neemt, is eerst goedkeuring nodig van de Stadsmarinier High Impact Crime. U moet dus vooraf contact hebben gehad met de Stadsmarinier. Als dit niet het geval is, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Online aanvragen

Vraag de subsidie online aan via de oranje knop.

Let op: Als er overeenstemming plaats vindt tussen de stadsmarinier en de woningcorporatie over het indienen van een aanvraag, betekent dat niet dat de subsidie ook daadwerkelijk wordt toegekend.

Bij uw aanvraag moet u de volgende stukken aanleveren :

  • aanvraagformulier stimuleringsregeling 2019
  • offertes van de geplande werkzaamheden

Nadat u de subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging in uw mailbox. In deze mail vindt u ook uw dossiernummer.

Binnen 8 weken wordt er een besluit genomen. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden met 12 weken. Zolang de aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.

Als de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin wordt ook aangegeven of u nog een verantwoording moet inleveren.

De subsidie is alleen aan te vragen door de volgende woningbouwcorporaties:

  • Havensteder
  • SOR
  • Vestia
  • Woonstad
  • Woonbron

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.