Aanslagbiljet
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 23-03-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/aanslagbiljet/
Spring naar het artikel

Een overzicht van uw belasting aanslagen kunt u in Mijn Loket zien.

U kunt online het aanslagbiljet bekijken met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).

Sinds juli 2016 stuurt de gemeente de aanslag voor particulieren via de Berichtenbox van Mijn Overheid. U krijgt het aanslagbiljet voortaan online als u dit in uw account van de Berichtenbox heeft aangegeven.

Post

U vraagt per post een duplicaat (originele kopie) aan van uw aanslag. De aanvraag wordt binnen een week afgehandeld. Zet duidelijk in uw brief van welke aanslagen u een duplicaat aanvraagt. U stuurt uw aanvraag naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Langskomen

Maak een afspraak als u een duplicaat (originele kopie) van uw aanslagbiljet aan de balie wilt aanvragen. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via 14 010 om langs te komen bij Belastingen. Met uw geldig legitimatiebewijs vraagt u aan de balie per keer maximaal vier kopieën van het aanslagbiljet aan. Als u meer dan vier duplicaten wilt aanvragen, doet u dit per post.

Aan de aanvraag van een duplicaat van een aanslagbiljet zijn geen kosten verbonden.

Langskomen
Breng een geldig legitimatiebewijs mee.

De meeste aanslagen worden in het begin van het jaar opgelegd.

De gemeente mag volgens de wet een aanslag opleggen binnen drie jaar na het ontstaan van de belastingplicht.

 • Bedrijven
 • Burgers:
  - Bent u ingeschreven bij de gemeente Rotterdam, dan krijgt u per huishouden tenminste één keer per jaar een aanslagbiljet.
  - Komt u net in Rotterdam wonen en heeft u zich ingeschreven bij de gemeente? Dan krijgt u een aanslag voor de rest van de maanden van het jaar dat u beschikking heeft over uw woning in Rotterdam.

 

Combi-aanslagbiljet

Meerdere aanslagen worden samengevoegd op het combi-aanslagbiljet. Het gaat om:

 • Afvalstoffenheffing
 • WOZ-beschikking
 • Onroerende-zaakbelasting (OZB)
 • Rioolheffing (alleen voor eigenaren)

Per woning of niet-woning (bijvoorbeeld een bedrijfspand) krijgt u een aparte belastingaanslag. Bent u het niet eens met deze aanslag, dan dient u één bezwaarschrift in per woning of niet-woning.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.
Klopt de aanslag, dan moet u wel betalen.

U kunt een ander postadres doorgeven. Dit adres wordt voortaan gebruikt om post naar te versturen. Vermeld zo nodig in uw brief wat uw relatie was met de overleden persoon. Stuur uw aanvraag voor het andere postadres per post naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

De gemeente maakt verschil tussen woningen en niet-woningen.

Onder niet-woningen verstaat de gemeente:

 • boerderijen, tuinderijen, winkels of restaurants met bovenwoning
 • andere onroerende zaken waarin wordt gewoond, maar die vooral worden gebruikt voor niet-woondoeleinden

De adresgegevens voor de belasting aanslagen komen uit de Basisregistratie personen (BRP). Geeft u zo snel mogelijk door aan de gemeente dat u gaat verhuizen. De gegevens worden dan aangepast in de BRP.

Afvalstoffenheffing
Voor Afvalstoffenheffing ontvangt u automatisch een vermindering voor het overgebleven aantal maanden. Dit is nadat u echt uit de oude woning bent weggegaan. Voor uw nieuwe woning krijgt u automatisch een aanslag over het aantal maanden dat u de nieuwe woning heeft.

Verhuisd/geen eigenaar meer, toch een aanslag ontvangen
Veel vorderingen en aanslagen worden in november van het vorige jaar klaargezet op basis van de op dat moment geldende BRP- / kadaster-gegevens. Het kan dus zijn dat uw situatie intussen is veranderd. Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Verhuizing bedrijf
Geef de verhuizing altijd door aan Belastingen. Stuur een kopie mee van één van de volgende stukken:

 • de bevestiging van de adreswijziging die u van de Kamer van Koophandel (KvK) heeft gekregen
 • het huurcontract van het pand waar u naartoe verhuist.

Omdat online makkelijk en snel bezwaar gemaakt kan worden, wordt er geen reactieformulier meer meegestuurd.

U kunt ook per post bezwaar maken.

U kunt uw account in de Berichtenbox niet meer opzeggen. 

Als u in de Berichtenbox naar “Instellingen” gaat, ziet u welke organisaties zijn aangesloten. U kunt van de meeste instanties aangeven of u uw post wel of niet digitaal wilt krijgen.

Er zijn wel uitzonderingen zoals de (Rijks)Belastingdienst. Die kunt u niet uitzetten.

Heeft u de aanslag wel per post gekregen? Dan heeft u uw account in de Berichtenbox niet geactiveerd.

Misschien staat de aanslag in uw Berichtenbox, maar heeft u deze over het hoofd gezien.

Het kan zijn dat u uw e-mailadres niet heeft opgegeven in de Berichtenbox. Of uw e-mailadres klopt niet meer, waardoor u geen melding krijgt als er een bericht voor u klaarstaat.

U moet daarvoor uw account in de Berichtenbox activeren. Dat doet u met uw DigiD. Vul ook uw e-mailadres in als u de Berichtenbox activeert.

Meer informatie over activeren vindt u op de website van Mijn Overheid.