Aangifte van overlijden
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 24-03-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/aangifte-van-overlijden/
Spring naar het artikel

Een aangifte van overlijden doet u bij een ambtenaar van de burgerlijke stand in de stadswinkel.

U geeft door dat iemand overleden is. Daarna wordt voor die persoon een overlijdensakte gemaakt.

Overlijden aan de balie aangeven
Aangifte van overlijden kunt u doen in een van de Rotterdamse stadswinkels. Bel voordat u langskomt eerst met het gemeentelijk servicenummer 14 010. U hoort dan wat de procedure is en welke documenten u mee moet nemen.

Overlijden in het buitenland
Een sterfgeval in het buitenland van iemand die in Rotterdam woonde, moet in de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP) worden opgenomen. Neem contact op via het gemeentelijk servicenummer 14 010 om te horen welke documenten u precies nodig heeft.

Als u een buitenlandse overlijdensakte wilt laten zien, moet u langskomen in de stadswinkel voor het tonen van buitenlandse brondocumenten. Hiervoor kunt u online een afspraak maken of telefonisch via 14 010.

De gemeente geeft een bericht over het overlijden door aan de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en de zorgverzekeraar.

Het aangifte doen van een overlijden is gratis. In 2019 kost een afschrift van de akte € 13,40.

Als een persoon in Rotterdam is overleden, heeft u voor de aangifte nodig:

  • Een verklaring van de arts dat de persoon is overleden.
  • De uitvaartondernemer weet hoe alles geregeld wordt en welke documenten er nodig zijn. Als iemand in het buitenland begraven of gecremeerd wil worden, zijn er extra documenten nodig. Deze documenten kan de uitvaartondernemer voor u regelen.

Als een persoon in Rotterdam woonde en in het buitenland is overleden, heeft u voor de aangifte nodig:

  • Een gelegaliseerde buitenlandse overlijdensakte. Als deze akte niet in de Engelse of Duitse taal is opgemaakt, moet u voor een vertaling zorgen. Deze vertaling moet gemaakt zijn door een beëdigd tolk of vertaler.

De aanvraag wordt binnen vijf werkdagen behandeld.

De crematie of begrafenis vindt op zijn laatst plaats op de zesde werkdag na het overlijden (uitzondering is mogelijk).

Iedereen die weet dat iemand is overleden, kan deze aangifte doen. Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden.

Van elk overlijden in Nederland moet aangifte worden gedaan. U kunt dit doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

Soms moet iemand eerder dan de wettelijke termijn begraven worden. Het binnen 36 uur begraven wordt ook wel Islamitisch begraven genoemd. De gemeente Rotterdam werkt hier waar mogelijk aan mee.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.