Randpark Oosterflank
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 03-03-2021
https://www.rotterdam.nl/locaties/randpark-oosterflank/
Ga naar de hoofdinhoud

Langs de zuidoostrand van de wijk Oosterflank in Rotterdam is een gevarieerde parkzone, het Randpark Oosterflank. Een gebied met watergangen, graslanden en bosplantsoenen.

Deels gebouwd op ophoogzand uit de Zevenhuizerplas en deels op oorspronkelijke klei-veenbodem van de droogmakerij Prins Alexander. De bossages en struwelen en de granslanden aan de oostzijde worden ecologisch beheerd.

Het gebied is rijk aan parkvogels. Dit komt door aanplanting van veel inheemse besdragende struiken zoals de meidoorn, sleedoorn en bomen als kriek en lijsterbes.
 

Contactinformatie

Randpark Oosterflank

Adres
Scandinaviëpad
Rotterdam
Telefoon
14 010