Spring naar het artikel

De Kruithuisbrug is een belangrijke basculebrug voor het verkeer in het zuiden van Delft. De brug ligt in de N470 en over de Delftse Schie.

Contactinformatie

Kruithuisbrug

Telefoon
Bedieningscentrale Leidschendam (070) 320 70 71
Fax
Marifoon VHF 18
Website
Varen Zuid-Holland

Icon Kruithuisbrug   Kruithuisbrug