Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Leerwerkakkoorden

Onze wereld verandert razendsnel. De energietransitie, circulaire economie en digitalisering zijn grote uitdagingen op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaan nieuwe banen en beroepen.

De partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en de lokale overheid die de Leerwerkakkoorden gestart zijn, verwachten dat de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Rotterdam Rijnmond de komende jaren verder toeneemt.

Tegelijkertijd kent de arbeidsmarkt onevenwichtigheden. Er zijn lastig vervulbare vacatures en er is krapte in diverse beroepen, terwijl er tegelijkertijd groepen mensen zijn die langs de zijlijn staan, of niet naar hun volledige potentieel kunnen werken. Vraag en aanbod vinden elkaar dus niet altijd goed genoeg. Deze mismatch op de arbeidsmarkt is ook een belemmering voor economische groei, doordat werkgevers en ondernemers hun groeipotentie niet kunnen waarmaken. De Leerwerkakkoorden zijn een samenwerking van zes jaar (2019-2024) in de regio Rotterdam-Rijnmond tussen diverse partners uit onderwijs en bedrijfsleven en de lokale overheid, om deze mismatch te doorbreken.

Krachten bundelen

Om dit voor elkaar te krijgen, bundelen bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente Rotterdam (namens de arbeidsmarkt regio Rotterdam Rijnmond) de krachten.

Samen innoveren en investeren we, zes jaar lang. Zodat:

  • studenten werk hebben na afronding van hun opleiding.
  • werkzoekenden, waar nodig met begeleiding, een baan vinden en houden.
  • werknemers zich een leven lang kunnen ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijven en ook open staan voor banen en mogelijkheden in ander sectoren.
  • onderwijsinstellingen mogelijkheden voor studenten creëren om duurzaam aan het werk te komen na afronding van hun opleiding en ook modulair onderwijs bieden ten behoeve van leven lang ontwikkelen.
  • werkgevers en ondernemers dankzij hun inzet op human capital een bijdrage leveren aan de economie..

In elke sector spelen andere ontwikkelingen. Daarom sluiten de samenwerkingspartners voor een aantal kansrijke sectoren een (deel) Leerwerkakkoord af. Hierin staan de concrete maatregelen en de doelstellingen die bedrijfsleven, onderwijs en gemeente met elkaar afspreken. Voor meer informatie, zie leerwerkakkoord.nl. Link opent een externe pagina.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.