Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Kinderburgemeester

Sinds maart 2022 heeft Rotterdam een eigen kinderburgemeester: Louey Zerourou uit groep 8. Het schooljaar 2022-2023 vertegenwoordigt de 11-jarige alle kinderen van de gemeente Rotterdam.

Louey weet wat hij belangrijk vindt en hij wil samen met zijn leeftijdsgenoten de beste ideeën voor Rotterdam bedenken.

Kinderraad

Eén van de eerste dingen die de jonge kinderburgemeester heeft gedaan is het vormen van een kinderraad om samen met andere kinderen ideeën uit te wisselen. In de kinderraad zitten Dayan, Salma, Nijah en Carolina. Zij helpen en adviseren de kinderburgemeester bij zijn taken en denken mee over beleid van de stad.

Wat doet de kinderburgemeester?

De kinderburgemeester is de stem voor alle kinderen in Rotterdam. Kinderen kunnen bij de kinderburgemeester terecht met ideeën voor de gemeente. Hij praat met mensen die belangrijke beslissingen nemen. En hij vraagt aandacht voor onderwerpen die kinderen belangrijk vinden zoals pesten, klimaat en bewegen.

De kinderagenda: 5 belangrijke thema’s

De kinderburgemeester en de kinderraad hebben samen 5 thema’s gekozen die zij belangrijk vinden: klimaat, wonen, groen, pesten en veilig. Deze thema’s staan op de kinderagenda.  De kinderburgemeester en de kinderraad vragen met de kinderagenda extra aandacht voor deze thema’s bij de gemeente en andere organisaties.

De kinderraadsleden hebben samen de vijf thema’s gekozen en onderling verdeeld. Dit schooljaar gaan ze op hun eigen school ermee aan de slag.

Leren meedenken, meedoen en meebeslissen is de basis van onze democratie. De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk om ook de stem van onze jongste inwoners te horen.

Ook bezoekt de kinderburgemeester bijeenkomsten die ook voor kinderen belangrijk zijn. Hij geeft toespraken en knipt op z’n tijd een lintje door. Dit doet hij samen met de kinderraad.

Betrokken stad

Vanuit het programma Betrokken Stad wil de gemeente kinderen meer betrekken om verder te bouwen aan de stad. De keuzes die de gemeente nu maakt, betekenen ook iets voor de toekomst van jonge Rotterdammers. Ze kunnen nu al nadenken over hun eigen directe leefomgeving en toekomst, en hoeven niet te wachten totdat ze groot zijn en er van alles is ontwikkeld. En als ze nu al meedoen, zullen ze ook later meer betrokken zijn bij de stad.

Meer informatie

Heeft u vragen voor de kinderburgemeester? Of wilt u meer weten over de kinderburgemeester en de kinderraad? Neem dan contact op met kinderburgemeester@rotterdam.nl.