Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Kinderagenda

De kinderburgemeester en de kinderraad hebben samen een kinderagenda gemaakt. Op de kinderagenda staan thema’s die voor kinderen belangrijk zijn.

Kinderburgemeester Louey Zerourou en Dayan, Salma, Nijah en Carolina van de kinderraad hebben hun kinderagenda aangeboden aan wethouder Robert Simons (Haven, Economie, Horeca en Bestuur). Ze vragen hiermee aan de wethouder om samen de thema’s bij iedereen extra onder de aandacht te brengen.

De kinderraad met in het midden de kinderburgemeester.
De kinderraad met in het midden de kinderburgemeester

Thema’s

Hieronder leest u welke thema’s er op de kinderagenda staan en waarom de kinderraad deze thema’s heeft gekozen.

Wij vinden het belangrijk dat we meer doen aan het klimaat voor een schonere wereld (land, zee, lucht), minder luchtvervuiling, minder bedreigde diersoorten en planten en minder extreem weer.

We doen dat nu (nog) niet genoeg en dat zorgt voor ernstiger weer, meer water- en voedseltekort (vooral in arme landen), meer klimaatvluchtelingen, minder biodiversiteit en stijging van de zeespiegel.

We zien in de stad dat we nog veel dingen doen die niet goed zijn voor het klimaat, zoals: veel zwerfafval op straat, weinig zonnepanelen, veel afval wordt niet gescheiden en weinig groen.

Salma
lid kinderraad

Wij willen iets doen aan pesten omdat een kind van pesten onzeker wordt. En zich niet op zijn of haar gemak voelt. Een kind kan door pesten voor de rest van zijn of haar leven getekend worden. Daarmee bedoel ik dat het kind er last van blijft houden.

We doen nu (nog) niet genoeg tegen pesten. Dat zorgt ervoor dat de pesters zich niet te stoppen voelen en pesten soms overgaat in nog ergere dingen. Vaak worden kinderen gepest op school of de sportvereniging. Ik spreek uit ervaring.

Degenen die worden gepest zijn meestal kinderen die zich anders gedragen in de klas. Kinderen die een eigen mening hebben of die geen meeloopgedrag hebben. Die horen dan niet bij het groepje dat pest.

Dayan
Lid kinderraad

We kiezen voor het onderwerp wonen omdat er tegenwoordig weinig huizen te koop zijn. Vooral voor studenten is het moeilijk om een betaalbare woning te vinden. En ik doe dit ook omdat ik een plekje voor kinderen wil maken waar ze leuk en veilig kunnen en willen spelen.

Als niemand zich bezighoudt met het onderwerp wonen gebeurt er niks. Dan gaat niemand het probleem van woningtekort oplossen. En zo wordt het probleem steeds groter.

Ik vind dat mensen meer moeten gaan doen met hun tuin en het dak van hun huis. En bijvoorbeeld zonnepanelen of een moestuin op het dak plaatsen. En in de tuin moeten meer planten komen.

Nijah
Lid kinderraad

Wij vinden het belangrijk dat er meer groen in de stad komt. Want dat maakt de wereld groener en dat is beter voor het klimaat en voor de opwarming van de aarde. Het verkoelt de straat ook in warme periodes.

Verder ziet het er gezelliger uit, vooral in de binnenstad. Ook is het beter voor de planten en dieren die erdoor worden aangetrokken. Op dit moment is het op sommige plekken niet groen genoeg en dat zorgt ervoor dat het heter is. Dan is het heel ongezellig en trekken de dieren uit de stad.

Zonder de natuur kunnen de kinderen ook niet leren over de natuur. Kinderen vinden het ook leuker om buiten te gaan spelen als er parken en groene speelplekken zijn.

Carolina
Lid kinderraad

Veiligheid is belangrijk voor alle Rotterdammers. Vertrouwen hebben dat je op elke plek en elk moment van de dag veilig kan zijn en lopen. Je moet niet het gevoel hebben dat je achterom moet kijken. En ook dat iedereen zich netjes aan de verkeersregels houdt, zodat iedereen veilig gebruik kan maken van de stad.

Veiligheid betekent voor mij een veilige buurt waar ik kan spelen. Als iedereen zich aan de verkeersregels houdt, zullen er minder ongelukken gebeuren. Maar ook schone straten, zonder glasscherven of andere scherpe voorwerpen bij het grofvuil. Kinderen letten minder op dan volwassenen en daardoor is de kans groot dat er ongelukken gebeuren. En natuurlijk wil ik minder vechtpartijen en wapens, maar gelukkig heb ik dat nooit zelf gezien.

Vanuit mezelf kan ik vertellen dat ik in de zomer als het lang licht is met mijn moeder en broertje naar mijn oma en opa loop. Maar als het eerder donker is pakken wij de auto, en dat ligt niet aan het weer of de afstand.

Louey
Kinderburgemeester en voorzitter kinderraad