Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 4 min

Inkoop Wmo-arrangementen

Zorgaanbieders waarmee de gemeente Rotterdam een contract heeft afgesloten voor het ondersteunen van volwassen Rotterdammers.

Deze pagina bevat informatie over de lopende contracten voor Wmo-arrangementen en is vooral bedoeld voor aanbieders van Wmo-maatwerkondersteuning.

Zorg, welzijn en ondersteuning maakt het Rotterdammers mogelijk om zo veel als mogelijk hun eigen leven te leiden. De gemeente koopt periodiek Wmo-arrangementen in om te zorgen dat ook kwetsbare volwassen Rotterdammers kunnen (blijven) meedoen in de samenleving.

Wmo-arrangementen

Een Wmo-arrangement kan bestaan uit ondersteuning op één of meer van de volgende gebieden:

  • Sociaal en persoonlijk functioneren
  • Het voeren van een huishouden
  • Het beheren van de administratie en financiën
  • Het hebben van een zinvolle dagbesteding
  • Zelfzorg en gezondheid
  • Nachtelijk toezicht en zo nodig ook huisvesting
  • Mantelzorgondersteuning met verblijf.

De gecontracteerde zorgaanbieders moeten al deze vormen van ondersteuning kunnen leveren, zelfstandig of in samenwerking met onderaannemers.

Wmo-arrangementen waar nachtelijk toezicht en huisvesting onderdeel van uitmaakt (perceel (O)GGZ niet zelfstandig wonend in de tabel hieronder), zijn ook beschikbaar voor inwoners uit de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en Ridderkerk.

Gecontracteerde aanbieders

De gemeente Rotterdam heeft voor elke cliëntgroep gezocht naar zo veel mogelijk goede zorgaanbieders, zodat er ruime keuzemogelijkheden zijn voor Rotterdammers.

Dit zijn, per cliëntgroep, de zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten:

Perceel Ouderen en SomatiekPerceel Lichamelijk BeperktenPerceel Verstandelijk Beperkten zelfstandig wonendPerceel Verstandelijk Beperkten
niet zelfstandig wonend
Perceel (O)GGZ zelfstandig wonendPerceel (O)GGZ
niet zelfstandig wonend
Voor mensen die minder vitaal zijn. Daardoor kunnen zij minder goed
bewegen of kunnen zij slecht horen en/of zien. Of hebben zij extra hulp nodig
omdat ze vergeetachtig zijn, de weg kwijt raken of in de war zijn.
Voor mensen met een aangeboren lichamelijke beperking of een beperking
door een ziekte of een trauma.
Voor mensen met een laag IQ, die zelfstandig wonen. Sociaal kunnen zij zich
niet goed redden. Bovendien hebben ze vaak last van leerproblemen en soms ook
van ernstige gedragsproblemen
Voor mensen met een laag IQ, die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen.
Sociaal kunnen zij zich niet goed redden. Bovendien hebben ze vaak last van
leerproblemen en soms ook van ernstige gedragsproblemen
Voor mensen met psychische, psychiatrische of psychosociale klachten,
die zelfstandig wonen.
Voor mensen met psychische, psychiatrische of psychosociale klachten,
die (tijdelijk) niet (meer) zelfstandig kunnen wonen.
1. Aafje1. De Zellingen1. ASVZ1. Humanitas DMH1. Antes1. Antes
2. Argos Zorggroep2. Directzorg Nederland2. Humanitas DMH2. Pameijer2. Boba levensloop-begeleiding2. CVD
3. Laurens3. Gemiva SVG3. Jan Arends BV3. Profila Zorg3. CVD3. Fier Fryslân Wmo
4. Lelie Zorggroep4. Lelie Zorggroep4. Middin4. Stichting Middin4. Fier Fryslan Wmo4. Leger des Heils
5. Middin5. Middin5. Pameijer5. Flexus Jeugdplein5. Maaszicht
6. MOB6. MOB6. Profila Zorg6. Impegno6. Nico Adriaan Stichting
7. Stichting Humanitas7. Stichting Humanitas7. Stichting Zuidwester7. Jan Arends BV7. Pameijer
8. Tzorg8. Jeugdprofs8. Leger des Heils8. Parnassia Groep
9. St. Zorgbureau Rotterdam9. Maaszicht9. Stichting Arosa
10. Middin10. Stichting Ontmoeting
11. MOB11. Stichting PerspeKtief
12. Nico Adriaan Stichting12. Stichting Yulius
13. Pameijer13. Timon
14. Parnassia Groep
15. Stichting Arosa
16. Stichting Corridor Dienstverlening
17. Stichting Ontmoeting
18. Stichting PerspeKtief
19. Stichting Prokino
20. Stichting Yulius
21. Timon
22. Zorgfamilie Rijnmond b.v.
23. Jeugdplus Jeugd BV.
24. Stichting Dr. Schroeder van der Kolk bedrijven
25. St. Horizon jeugdzorg
26. St. Jados
27. St. Jong Rotterdam

Is de tabel te breed voor uw scherm? Scroll dan van links naar rechts met de onderste balk.

Gebiedsgerichte inkoop

Rotterdam is ingedeeld in veertien gebieden. De gecontracteerde zorgaanbieders kozen de gebieden waarin zij willen leveren.  Op Vind uw zorgaanbieder kunt u per cliëntgroep terugvinden welke zorgaanbieders in een gebied leveren.

Looptijd contracten

Met de zorgaanbieders zijn contracten afgesloten met een looptijd van 1 januari 2018 tot 1 januari 2021. Aanvullend hierop is gebruik gemaakt van 2 verlengingsopties in de contracten. Op dit moment bereidt de gemeente een nieuwe inkoopronde voor om nieuwe contracten per 1 januari 2023 te realiseren. Meer informatie over de nieuwe inkoop vindt u op de pagina Zorg voor elkaar en via Tenderned.nl. Link opent een externe pagina en Negometrix. Link opent een externe pagina.

Meer informatie

Naast zorg in natura kunnen Rotterdammers ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Rotterdammers, die voldoen aan de voorwaarden voor een pgb, kopen zelf hun zorg in. Op de pagina Persoonsgebonden budget vindt u hier meer informatie over.