Ga naar de hoofdinhoud

08 maart 2023

Algemeen

Leestijd: 4 min

‘Hoe maken we het mogelijk, al kan het eigenlijk niet?’

Gratis kinderopvang voor alle 0-4 jarigen in het gebied. Een proef met inkomenszekerheid voor mensen die proberen uit de bijstand te komen. Middeninkomens helpen om een woning te kopen. Dat zijn een paar van de plannen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) voor de komende 5 jaar.

Niet meer alleen het grote, overkoepelende masterplan, maar meer samen met de bewoners, op wijk- en buurtniveau. Dat is een van de belangrijkste verschuivingen in de aanpak van NPRZ na 10 jaar. Kleinschaliger, meer maatwerk. Want ‘het draait om de bewoners en hun dagelijks leven’, aldus NPRZ-directeur Marco Pastors. 

Thuisbasis op orde 

NPRZ begon in 2012 om de uiteenlopende problemen en achterstanden op Rotterdam-Zuid aan te pakken. Een programma voor 20 jaar, met steun van vele partijen waaronder het Rijk, de gemeente, werkgevers, politie, woningcorporaties en scholen. Met de focus op de pijlers Wonen, Werken en School. Woensdag 8 maart werd het nieuwe uitvoeringsplan van NPRZ voor de jaren 2023-2027 gepresenteerd. Daarin blijken twee pijlers te zijn toegevoegd: Thuisbasis op orde en Veiligheid. 

Licht verstandelijke beperking

‘Voor veel mensen blijkt het dagelijks runnen van een huishouden een hele opgave te zijn’, vertelt Pastors. Dat kan met van alles te maken hebben, bijvoorbeeld doordat ouders opgeslokt worden door financiële zorgen, doordat ze zelf geen goed voorbeeld hebben gehad  of doordat ze een licht verstandelijke beperking hebben. Want die groep maakt op Zuid 34% van de bevolking uit, tegen 15% gemiddeld in het land.

Kinderen tot 4 jaar

En als de thuisbasis niet op orde is, heeft dat zijn weerslag op de kinderen. Gebleken is dat 4-jarigen vaak al grote achterstanden hebben. ‘En dan gaat het niet alleen over taal’, zegt Pastors. ‘Sommige kinderen kunnen bijvoorbeeld nog nauwelijks lopen, zijn niet zindelijk of kunnen niet goed omgaan met andere kinderen.’ Vandaar dat het programma de komende jaren extra inzet op kinderen van 0-4 jaar. 

Gratis opvang

Het streven is onder meer gratis kinderopvang voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar in het NPRZ-gebied. Dat mes snijdt aan twee kanten: het helpt om de achterstanden van kinderen uit moeilijke gezinnen te verkleinen, en het geeft de ouders de kans om bijvoorbeeld een opleiding te doen of te werken. 

Proef inkomenszekerheid

Voor een aantal mensen in de bijstand is de stap naar werk alsof ze op een mijnenveld lopen en er een mijn ontploft, volgens wethouder en NPRZ-bestuurslid Tim Versnel. Want een uitkering is misschien geen vetpot, maar biedt wel inkomenszekerheid. Als je een tijdelijke baan krijgt of een 0-urencontract, is die zekerheid weg. Dat kan mensen belemmeren aan het werk te gaan. Daarom draait er nu een voorzichtige pilot met 10 personen die mensen inkomenszekerheid moet bieden, ongeacht of ze gedeeltelijk of tijdelijk aan het werk zijn of niet. 

Korting op woning

Op woongebied wordt onder meer gekeken hoe je kunt zorgen dat mensen met een middeninkomen een huis kunnen kopen. ‘We zien in andere steden zoals Amsterdam of Utrecht dat er eigenlijk maar twee groepen mensen kunnen wonen: die met een heel laag inkomen en die met een heel hoog inkomen’, zegt Pastors. ‘Dat roept de vraag op: wat voor stad wil je zijn? Als je ook de mensen met een middeninkomen wilt behouden – de grootste groep – dan moet je ze misschien helpen, bijvoorbeeld door hen een korting te bieden op bepaalde woningen.’ 

Ambities hoog 

Out-of-the-box denken dus, en de ambities hoog stellen. Dat is NPRZ wel toevertrouwd. ‘Bij NPRZ draait het juist om: hoe maken we het mogelijk, ook al kan het eigenlijk niet?’ zegt Hedy van den Berk, bestuurslid van NPRZ namens de corporaties.  
Of alle plannen slagen valt nog te bezien. Maar NPRZ krijgt wel steeds beter in de smiezen waar het echt wringt, en probeert daar oplossingen voor te bedenken. Dat blijft niet onopgemerkt; zo’n 20 andere steden gaan de komende jaren een vergelijkbaar programma gaan optuigen, sommige zijn daar al druk mee bezig. 

Meer informatie: 
Website NPRZ. Link opent een externe pagina
Uitvoeringsplan 2023-2027. Link opent een externe pagina

Een paar kleine kinderen en een volwassene rond een tafel.
Er komt meer aandacht voor kinderen van 0-4 jaar. Beeld: iStock