Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Griffie

Medewerkers van de griffie zorgen ervoor dat de gemeenteraad zijn werk zo goed mogelijk kan doen. De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraadsleden op inhoud en proces.

Ze zorgen ook voor de verspreiding van alle documenten die voor de gemeenteraad van belang zijn en bereiden de vergaderingen en commissies voor. De griffie is hierin onafhankelijk en neutraal. Raadsgriffier Isabelle Broeders geeft leiding aan de medewerkers van de griffie.

Organisatie

De raadsgriffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Zij adviseert en ondersteunt de voorzitter, gemeenteraadsleden en het presidium (fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als bij het proces.

De griffie in Rotterdam bestaat uit 34 medewerkers en is hiermee de grootste griffie van het land. Elke commissie heeft een eigen commissiegriffier en commissiesecretaris die de commissievergaderingen goed laat verlopen, de agenda’s en documenten voorbereiden en een adviserende rol hebben. De griffie communiceert ook over zaken die voor de hele gemeenteraad van belang zijn.

Bewoners van Rotterdam kunnen ook contact opnemen met de griffie. Wilt u bijvoorbeeld in contact komen met de gemeenteraad, inspreken of een burgerinitiatief indienen neem dan contact op via e-mail info@griffie.rotterdam.nl. Link opent een externe pagina of telefoon 010 267 34 00 . 

Griffiemedewerkers

 • Raadsgriffier: Isabelle Broeders
 • Assistent-griffier: Audrey Buitenman
 • Plaatsvervangend griffier en raadsadviseur: Arie de Bondt
 • Tweede plaatsvervangend griffier: Vincent Lorijn
 • Voorlichting, communicatie en onderwijs: Vera Korsten, Anne van den Berg-Dekker en Damian Peek
 • Secretaris van de gemeenteraad: Yasemin Pala-Korkmaz en Vishayan Sital
 • Assistent-griffier: Lindi Jansen-Bor
 • Assistent-griffier: Madhoe Binda

Commissieondersteuning

 • Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (MHEK)
  • Commissiegriffier: Wilco de Bel
  • Commissiesecretaris: Maura Nanlohy
 • Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR)
  • Commissiegriffier: Evert Peterse
  • Commissiesecretarissen: Annelies Burger
 • Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid (BOFV)
  • Commissiegriffier: Léon van Koppen
  • Commissiesecretarissen: Nicky Snoeij
 • Commissie Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ (WIOSSAN)
  • Commissiegriffier: Vincent Lorijn
  • Commissiesecretaris: Zoë Carter
 • Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)
  • Commissiegriffier: Lia van der Sar
  • Commissiesecretaris: Daniël Wind
 • Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS)
  • Commissiegriffier: Mark Jongsma
  • Commissiesecretaris: Annelies Burger

Neem voor meer informatie contact op met de commissiesecretarissen via info@griffie.rotterdam.nl. Link opent een externe pagina

Contactgegevens griffie

Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
E-mail: info@griffie.rotterdam.nl. Link opent een externe pagina
Telefoon: 010 267 34 00, bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.