Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 19 min

Gravenbuurt

In 2022 werken we in de ondergrond van de Gravenbuurt. We starten op 28 maart en zijn klaar in het tweede kwartaal van 2024.

We vervangen in 2022 drainagesystemen of leggen ze aan op plekken waar ze nog niet zijn. In sommige straten vervangen we ook de riolering. Tegelijkertijd vervangt Stedin dan de gasleidingen en elektriciteitskabels en Evides de waterleidingen in delen van de wijk. Door samen te werken en onze planningen op elkaar af te stemmen, hoeft de straat minder vaak open.

Alle straten worden opgehoogd, behalve de Kleiweg en de Straatweg. Het ophogen is nodig, omdat de stad anders steeds verder zou zakken. Niet in alle straten vinden dezelfde werkzaamheden plaats.

De volgende werkzaamheden vinden (onder voorbehoud) plaats in deze straten

 • Kleiweg (alleen aan de even kant van de straat):
  • van Juliana van Stolberglaan tot nummer 90: nieuwe waterleidingen.
  • tussen nummer 90 en Straatweg: gas en water.
 • Juliana van Stolberglaan: riool, drainage, gas en water.
 • Graaf Adolf van Nassaustraat:
  • tussen Juliana van Stolberglaan en Kleiweg: drainage, gas en water.
  • tussen Juliana van Stolberglaan en binnenterrein politiebureau: drainage en vervangen riool.
 • Graaf Lodewijk van Nassaustraat:
  • tussen Juliana van Stolberglaan en Kleiweg: drainage, gas en water.
 • Graaf Jan van Nassaustraat: drainage, gas en water.
 • Straatweg (tussen Kleiweg en Villapark):
  • gas en water. Riolering waarschijnlijk in 2023.
 • Elektroweg: alleen drainage (waarschijnlijk in 2023).
 • Willem de Rijkestraat: alleen drainage.
 • Baroniestraat: drainage, gas, water en elektra.
 • Jan Willem Frisostraat: drainage en water.
 • Prins Frederik Hendrikstraat: drainage, water en elektra.
 • Uitpad: riool en drainage (waarschijnlijk in 2023).
 • Villapark: riool, drainage, gas en water.
 • Ceintuurbaan (tussen Straatweg en Elektroweg):
  • gas en water. Drainage waarschijnlijk in 2023.

In een deel van de Kleiweg en in de Ceintuurbaan hebben alleen Stedin en Evides werkzaamheden. We verwachten dat deze werkzaamheden eind 2023 of begin 2024 starten. Dit is onder voorbehoud.

Fasering

We werken in 14 fases. Dit is de plattegrond met de fasering:

De aannemer voor de riolering is EVS, de aannemer van de nutspartijen is Heijmans. Ze werken zoveel mogelijk achter elkaar aan, deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen:

Fase Straat Nutswerkzaamheden (Stedin en Evides) Riool- en bestratingswerkzaamheden (EVS infrabouw)
1 Politieterrein geen werkzaamheden 28 maart tot 20 mei 2022
2 Prins Frederik Hendrikstraat 28 maart tot 20 mei 2022 2 mei tot 22 juli 2022
3 Willem de Rijkestraat geen werkzaamheden 16 mei tot 17 juni 2022
4 Jam Willem Frisostraat 23 mei tot 22 juli 2022 15 augustus tot 14 oktober 2022
5 Graaf Jan van Nassaustraat 15 augustus tot 2 september 2022 26september tot 28 oktober 2022
6 Prins Frederik Hendrikstraat 5 september tot 4 november 2022 17 oktober tot 23 december 2022
7 Baroniestraat 7 november 2022 tot 27 januari 2023 9 januari tot 24 maart 2023
8 Prins Frederik Hendrikstraat geen werkzaamheden 13 maart tot 21 april 2023
9 Juliana van Stolberglaan 30 januari tot 6 april 2023 10 april tot 14 juli 2023
10 Graaf Lodewijk van Nassaustraat 11 april tot 3 mei 2023 14 augustus tot 15 september 2023
11 Graaf Adolf van Nassaustraat 4 tot 24 mei 2023 4 september tot 6 oktober 2023
12 Juliana van Stolberglaan 25 mei tot 24 augustus 2023 18 september tot 22 december 2023
13 Juliana van Stolberglaan 25 augustus tot 3 november 2023 8 januari tot 12 april 2024
14 Villapark 6 tot 17 november 2023 20 november tot 22 december 2023

Wat kunt u doen op uw eigen terrein als in de Gravenbuurt aan het riool wordt gewerkt?

Twee tips vooraf:

 1. Doe werkzaamheden aan uw terrein gelijk of direct na het werk van de gemeente doen. Zo beperkt u de overlast zo veel mogelijk, de grond is dan toch al open.
 2.  De werkzaamheden moeten bewoners zelf betalen. Het is wel mogelijk om subsidie aan te vragen voor het afkoppelen van hemelwater en het groener maken van de tuin.

Vervangen van de huisaansluiting

Uw huisaansluiting van het riool (tussen woning en de grens van de tuin) vervangen? Dat is alleen nodig als die stuk is. De aannemer die het hoofdriool vervangt, laat u weten als dat het geval is. U hoeft dus niets te doen als u niets van de aannemer hoort. Let op: dit is alleen zo in de straten waar het riool wordt vervangen.

Blijkt uw huisaansluiting toe te zijn aan vervanging? Vervang dan bij voorkeur tijdens de werkzaamheden van de aannemer. De grond is dan immers al opgebroken.

Aansluiten op de DI-leiding

In de meeste straten leggen we naast de riolering ook een DI-leidingriool aan. DI staat voor Drainage Infiltratie. Regen zakt in de bodem via de waterpasserende straatstenen. Dat zijn stenen waar het water doorheen kan lopen omdat ze poreus zijn. Daarbij wordt het regenwater gezuiverd via de bodem en via de DI-leiding naar het oppervlaktewater (singels en meren) afgevoerd. Als het veel regent voert dit DI-riool ook het teveel aan grondwater af, omdat het een leiding met gaatjes is. Maar in drogere periodes voert de leiding juist water aan. Dat kan in de bodem zakken en het grondwater aanvullen. Dat is goed voor de grondwaterstand in het openbaar gebied. Doordat de DI-leiding verbonden is met het oppervlaktewater zal de waterstand in de DI-leiding ongeveer even hoog zijn als het oppervlaktewaterpeil (in uw wijk is dat NAP -2.85 m). Als het DI-stelsel is aangelegd, wordt er een verbinding gemaakt met het DI-stelsel in de Bloemenbuurt. In de Bloemenbuurt is een pomp aanwezig die zorgt voor een goede grondwaterstand in de DI-leiding. Dit heeft dan ook effect op de werking van het DI-systeem in de Gravenbuurt.

U kunt aansluiten op de uitlegger (het stukje van de huisaansluiting dat op het openbaar grond ligt) van de DI-leiding. De verlenging van de uitlegger kunt u naar uw fundering brengen. Zo bent u zeker van een zo hoog mogelijke grondwaterstand voor de houten palen van uw fundering. Hier hoeft u geen vergunning voor aan te vragen als u aansluit tijdens de rioolwerkzaamheden. Geeft u ons wel even een seintje via de omgevingsmanager (zie gegevens onderaan deze pagina). Het is belangrijk om aan te sluiten voordat de DI-leiding op het oppervlaktewater wordt aangesloten. Want dan staat er geen waterdruk op de leiding. Dat bijvoorbeeld kan dezelfde soort aannemer doen die ook de huisaansluiting bij u aanlegt, als die vervangen moet worden.

Afkoppelen van hemelwater

Het klimaat verandert, extreem weer komt steeds vaker voor. Er valt meer regen in korte tijd. Rotterdam kan al dat water niet opvangen in de openbare ruimte. We vragen bewoners te helpen met de opvang van regen op eigen terrein. Het helpt om het vuilwaterriool en de waterzuivering niet te belasten met schoon water.
U kunt bijdragen door de hemelwaterafvoer, de regenpijp, los te koppelen van het riool.
Als u uw regenwaterafvoer afkoppelt van het vuilwaterriool, kunt u die niet aansluiten op de DI-leidingen die we aanleggen in de wijk. Ook regenwater dat wegloopt via de straatkolken wordt niet direct afgevoerd via de DI-leiding. Regenwater dat op de straat valt, infiltreert grotendeels via de waterpasserende verharding in de bodem en wordt zo vertraagd afgevoerd via de DI-leidingen.

Laat uw regenwaterafvoer afvloeien op uw eigen terrein. Er zijn diverse manieren om daar het regenwater op te vangen: in een grindbak of krat, in een regenwatervijver, gewoon in de grond van uw tuin, of in een regenton. De overstort van de regenton mag u  aan te sluiten op het vuilwaterriool (dus niet op de DI-leiding). U kunt uw regenpijp zelf afkoppelen, of een aannemer inhuren. U moet zelf de opdracht geven aan het bedrijf en u bent ook zelf verantwoordelijk voor de kosten. Dat kan dezelfde aannemer zijn als voor de huisaansluiting (als die vervangen moet worden), maar ook een hovenier doet dit.

Als de gevel van uw pand direct aan het openbare gebied grenst, verzorgt de aannemer van het rioolproject de aansluiting.
Zie de hemelwaterverordening van gemeente Rotterdam voor meer tips en informatie op de pagina Regelgeving Hemelwater.

Subsidies

U kunt subsidie krijgen voor het afkoppelen: rotterdamsweerwoord.nl/wie-betaalt-wat.
Ook het hoogheemraadschap geeft subsidie: hhsk.nl/samenwaterproof.

Ophogen van de tuin

Na de werkzaamheden aan de straat kan het zo zijn dat de stoep en de straat hoger liggen dan uw tuin of terrein. Wij raden u daarom aan om uw tuin of terrein vooraf of gelijktijdig met de gemeentelijke werkzaamheden op te hogen, als het kan tot hetzelfde niveau. Als u dat niet doet, kan er wateroverlast ontstaan en/of wordt uw tuin of terrein minder toegankelijk. Ook een (te) lage achtertuin kan voor wateroverlast zorgen. De grond verzakt en het is daarom raadzaam om regelmatig op te hogen.

Vlak voor de start van de werkzaamheden wordt op het trottoir de ophoging in centimeters aangegeven. Wij houden u hierover op de hoogte via de BouwApp en u ontvangt een brief. Onze planning kunnen wij delen met een aannemer of hovenier, zo kunnen zij achter ons aan werken.

Groene inrichting van de tuin

Niet alleen door afkoppelen van de hemelwateropvang, ook door meer groen helpt u mee om de heftigere buien van de laatste jaren op te vangen. Groen is ook goed voor het  bevorderen van de biodiversiteit en voor het koel houden van de stad, tijdens hete zomers.

We verzoeken u om in uw tuin minder tegels en meer groen aan te leggen, een geveltuin aan te leggen of een groen (garage)dak te nemen. Voor veel van deze opties kunt u subsidie aanvragen. Kijk op rotterdamsweerwoord.nl.

Vragen en antwoorden

Vanwege de veiligheid zijn we gaan kijken in die straten hoe we de straten anders konden inrichten. Maar dat betekent niet dat we in deze straten niet ook iets kunnen doen.

Als jullie als bewoners met een voorstel komen, dan juichen we dat toe en kijken we hoe we samen met jullie de buurt groener te maken.

We kunnen niet garanderen dat we binnen dit project met de fietsen aan de slag kunnen gaan.

 • Gaat Evides alle waterleidingen vervangen en/of ophogen?
  Nee, alleen als de werkzaamheden van de gemeente aanleiding geven om waterleidingen te vervangen. Dit kan het geval zijn als waterleidingen (na ophoging) te diep komen te liggen.
 • En de huisaansluitingen?
  Nee; een groot deel van de huisaansluitingen wordt niet vervangen. Dit zijn de leidingen die vanaf de hoofdleiding naar uw meterkast lopen.
 • Wie gaat de werkzaamheden voor Evides uitvoeren?
  De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Heijmans. Heijmans voert ook voor Stedin de werkzaamheden aan gas en elektra uit.
 • Wie betaalt voor de huisaansluitingen van de waterleiding?
  Alle werkzaamheden die Evides uitvoert komen voor rekening van Evides. Het kost de bewoners dus niets.
 • Wordt het water afgesloten?
  Bij het vervangen van de drinkwaterleidingen kan het water kort worden afgesloten. Dit duurt normaal gesproken maximaal een halve dag, maar meestal nog korter. Bewoners worden hierover tijdig geïnformeerd met een kaartje in de bus. Tijdens het vervangen van de huisaansluitingen wordt het water ook kort afgesloten; u wordt persoonlijk geïnformeerd wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden.
 • Waar kan ik meer informatie vinden over de werkzaamheden van Evides?
  Zodra de werkzaamheden gaan starten, wordt op de website waterstoring.nl/evides een actuele stand van zaken van de werkzaamheden vermeld. Ook staat hier meer informatie over leveringsonderbrekingen en eventuele andere overlast die u als bewoner kan ervaren.
 • Heeft u vragen?
  U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0900 07 87.
 • Wat voor werkzaamheden gaat Stedin uitvoeren?
  Stedin gaat in sommige straten de gas- en elektraleidingen vervangen. De leidingen liggen in het trottoir, het trottoir wordt dus opgebroken. Stedin werkt in fases. Dit houdt in dat niet de gehele straat in één keer wordt opgebroken. Stedin zorgt dat uw huis altijd bereikbaar blijft. Zo nodig leggen ze loopplanken neer. Aangrenzende parkeervakken zijn dan tijdelijk ook niet te gebruiken. Stedin probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken.
 • Gaat Stedin de huisaansluitingen vervangen?
  Stedin probeert zoveel mogelijk voorafgaand aan de hoofdleidingwerkzaamheden de huisaansluitingen te vervangen. Er komt een monteur van de aannemer langs om te bepalen of de aansluiting vervangen moet worden. Als de aansluiting vervangen moet worden, maakt de monteur een afspraak met u. Bent u niet thuis op de dag van de inspectie? Dan ontvangt u een kaartje in de bus met het verzoek een afspraak te maken.
 • Wie gaat de werkzaamheden uitvoeren?
  De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze aannemer Heijmans. Heijmans voert ook voor Evides de werkzaamheden aan het waterleidingnet uit.
 • Wie betaalt voor de huisaansluitingen?
  U hoeft niets te betalen voor de werkzaamheden. Stedin betaalt de kosten voor de vervanging van de hoofdleiding en de huisaansluitingen.
 • Heb ik geen gas tijdens de werkzaamheden?
  U heeft tijdelijk geen gas wanneer het stuk van de hoofdleiding wordt vervangen waarop u bent aangesloten. En u heeft tijdelijk geen gas in het geval dat uw huisaansluiting vervangen wordt. Stedin informeert u ongeveer drie tot vijf werkdagen van tevoren over de dag en de duur van de gasonderbreking.
 • Contact met Stedin
  Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met het klantcontactcentrum van Stedin, telefoonnummer 088 896 39 63. Noemt u dan het kenmerk PD002526, zodat uw vraag op de juiste plek terecht komt.

Gravenstraten en Juliana van Stolberglaan

De drie Gravenstraten en de Juliana van Stolberglaan worden opnieuw ingericht. Bekijk hieronder de vragen die zijn gesteld op de bewonersavond in november  2021.

We bespraken met de bewoners van deze straten het ontwerp, dat we hadden gemaakt met de input die zij eerder gaven. 

 • Alle parkeerplaatsen blijven behouden (schuin) en er komt een extra vak bij, want daar was ruimte voor. We houden 104 plekken. Hier zou ook groen kunnen komen, maar dan heb je weinig zicht als je het parkeervak uit rijdt.
 • Er komt een parkeerplek voor invaliden, een arts en elektrisch laden.
 • Het slingerende profiel van de Juliana van Stolberglaan blijft behouden.
 • Waar mogelijk gaan we groen toevoegen, is best lastig omdat er veel parkeerplekken zijn.
 • De inritten blijven behouden.
 • Tweerichtingsverkeer blijft ook behouden in de Juliana van Stolberglaan, dat is een eis van de politie.
 • Eenrichtingsverkeer blijft in de Gravenstraten.
 • Trottoir wordt overal 1,8 meter of breder, waardoor er wat groen kan worden toegevoegd.
 • Het speeltuintje blijft behouden, wordt wel vernieuwd.
 • Hek van speeltuin gaat weg, daar hebben we liever een haag.
 • Op de kruising van de Juliana van Stolberglaan met de Prins Frederik Hendrikstraat worden de bochtstralen weer aangepast, omdat er een vrachtverbod komt voor de straat.
 • De Gravenstraten worden woonerf, de maximumsnelheid wordt 15 km per uur. Dat dwingen we af door een drempel in het midden te leggen, zodanig dat je daar echt niet overheen wil.
 • Het principe van woonerven wordt in elke Gravenstraat toegepast.
 • In de Graaf Jan van Nassaustraat worden de parkeervakken aan de andere kant van straat geplaatst, zodat het uitstappen makkelijker is.
 • Het wordt makkelijker door de Gravenstraten te lopen, doordat de straat en de stoep één niveau worden.

We gaan onderzoeken of het kan, is een goed idee.

Nee, de richting blijft als de huidige situatie.

Vragen en antwoorden over de containers

Helaas kunnen de containers niet weg. We wilden ze graag ondergronds, dan zouden ze groter kunnen worden. Maar dat kan niet vanwege de kabels in de ondergrond. Bovendien hebben we de opgave om meer glas en papier te plaatsen.

Wel kunnen we kijken of we nieuwe containers kunnen plaatsen en of we upgrade kunnen geven voor de container: een nieuw model dat er leuker en mooier uit ziet.

In anders straatje kan ook niet, want de grond zit vol met kabels en leidingen. Containers zijn bewust op hoek geplaatst, zo kunnen bewoners van alle kanten er gebruik van maken.

Dat is helaas niet mogelijk, omdat er ontzettend veel kabels en leidingen lopen: gas, water, telefonie. Alle containers blijven staan waar ze nu staan. Mogelijk zouden alleen de containers van de hoek Straatweg en Juliana van Stolberglaan kunnen worden verplaatst, wordt vervolgd.

Dat gaan we uitzoeken.

Nee, een pasjessysteem is niet mogelijk in Rotterdam.

De gemeente wil daar graag extra op handhaven. Daar zijn meer mensen voor aangenomen maar die zijn voor corona ingezet. 
We gaan onderzoeken of het mogelijk is om containers op een andere plek te plaatsen.

Het is ook mogelijk om als bewoner een container te adopteren, dan heb je de mogelijkheid om iets via een apart telefoonnummer te melden, dat dan met voorrang wordt opgeruimd. U kunt zich daarvoor aanmelden via de pagina Containeradoptie.

Die sensoren zijn er al en geven automatisch aan of een container vol is. Maar op naastplaatsingen kan er niet automatisch worden gemonitord.

Nee, we hebben standaard containers. Want hoe groter de klep, hoe groter de zakken die men erin wil gooien.

Vragen en antwoorden over parkeren

Nee dat doen we niet. Bij nieuwbouwprojecten moet er worden voldaan aan een bepaalde parkeereis. In bestaande straten hoeft dat niet.

U ontvangt tegen die tijd een brief waarin we u uitnodigen om aan te geven wat uw situatie is. De parkeerplek wordt evt. verplaatst naar de dichtstbijzijnde locatie voor u. We doen dat altijd in overleg met u, zo dicht mogelijk bij de woning. Wij maken tegen die tijd een persoonlijke afspraak met u.

Veel mensen zeggen dat ze liever een picknicktafel hebben dan parkeerplaats!

* Het parkeervak is uit de ontwerptekening gehaald.

Vragen en antwoorden over groen

Door kabels en leidingen is er niet veel groot groen mogelijk, ook niet wenselijk vanwege uitzicht bij het uitrijden van de parkeervakken. Dus het groen moet laag blijven. Het is een uitdaging om groen te vinden dat robuust genoeg is om niet vertrapt te worden.

Gelukkig is de straat al heel groen doordat de bewoners de straat groen hebben gemaakt. Maar omdat het een verzoek was van de bewoners, hebben we meer groen onderzocht.

Dat weten we nog niet.

Nee, want een kind kan erachter verdwijnen en onzichtbaar zijn voor verkeer. Ook nemen de bakken veel plaats in en zijn ze duur in onderhoud. Mogelijk kunnen we wel iets anders neer zetten, gaan we naar kijken. Ook komt er mogelijk een ander soort paal voor terug, die past in de Rotterdamse stijl.

Vragen en antwoorden over de speeltuin aan de Juliana van Stolberglaan

Volgend jaar worden de toestellen vervangen en dan komen we bij u op de lijn om u te vragen wat u daar wil zien.

Veel reacties: ja speeltuin moet terug.

Wat we doen, proberen we duurzaam te doen.

Vragen en antwoorden over uw tuin

Vanaf januari organiseren we informatieavonden over water en wat gaan we doen aan riolering, het groener maken van tuinen en drainage in de tuin. We doen dat met tuincoaches en watercoaches. U hoort daar nog van.

Het is wel verstandig te wachten, zeker tot maart. Dan gaan we inmeten hoeveel we de grond moeten gaan verhogen en dan kunt u daarmee aan de slag. Wanneer we gaan inmeten weten we nog niet, moeten we nog met aannemer afspreken.

Ondergrondse waterberging in eigen tuin zou kunnen, of drainage aanleggen. We gaan daar nog met u over praten, onder begeleiding van een watercoach. Die is ook beschikbaar voor advies en kan langskomen om te zien hoe je hemelwater kan afkoppelen. Ook kan een tuincoach langskomen en kijken hoe bij u de tuin groener kan. Een avond met deze coaches plannen we ongeveer vanaf februari.

Andere vragen en antwoorden

Dat is een optie, daar komen we op terug als we ook de tuincoach uitnodigen.

Nee nog niet, we verwachten dat we dat in januari gaan opmeten. We gaan dat per woning meten, en dat schijft de aannemer de ophoging met (wateroplosbare verf) op de stoep voor uw huis.

Er komt waterpasserende verharding.

Ja dat kan, daar gaan we in 2022 een presentatie over geven. We leggen dan ook uit wat het doet en hoe het eruit ziet.

Er komt ledverlichting, maar we gaan nog kijken hoe we dat goed kunnen doen, zodat er niet teveel licht in uw woning schijnt.

Met deze bewoner nemen we contact op.

Nee, want sommige vergunningen zijn heel oud of verlopen. We zijn uitgegaan van de inritten die er nu liggen. Het is mogelijk dat er een paar tussen zitten die nooit formeel zijn aangevraagd omdat we daar geen documentatie van hebben.

Ja.

De afvoer van het grondwater en het goede niveau van het grondwater, daar wordt veel aandacht aan besteed bij de uitvoering van het plan. We leggen bijvoorbeeld drainageleidingen.

In een speciale bijeenkomst met bewoners volgend jaar, besteden we daar nog apart aandacht aan.

Wel, maar wij weten daar niet van, is jammer. Wij gaan checken bij de collega’s van het leidingenbureau, of zij iets weten.

De gemeente legt nieuwe rioolbuizen tot aan de erfgrens, vanaf daar moet de particulier zelf de huisaansluiting vervangen als dat nodig is. Daar komt info over ver voor het werk start, in de zogenaamde eigenarenbrief. Daarnaast leggen we dat nog uit tijdens een bewonersavond wat het betekent als uw huisaansluiting vervangen moet worden.

Planning en communicatie

We starten de werkzaamheden in mei 2022, maar we kunnen er nog geen data aan hangen en ook nog geen fasering. Zodra we dat wel kunnen, laten we dat weten via de website en een brief.

Nu gaan we het voorlopig ontwerp en daarna het definitief ontwerp maken. Dat plaatsen we online en daarna gaan we aan de slag.

We gaan een aantal dingen onderzoeken: containers, waar kunnen we groen toepassen en wat als men dat zelf wil toepassen?

Over de speellocatie gaan we bewoners vragen om mee tee denken in een soort denktank.

Ja, we gaan tijdens de werkzaamheden de Bouw-app gebruiken als snel communicatiemiddel. Daarmee kunt u meldingen ontvangen met updates. We laten u weten wanneer de Bouw-app live gaat.

In januari of februari komt een bewonersavond over de werkzaamheden en wat dat betekent op particulier terrein: wat gebeurt er met hemelwaterafvoer en hoe kunnen we u helpen daarbij?

Daarnaast plannen we nog een bewonersavond met water- en tuincoaches. U krijgt dan advies kan krijgen over hemelwater afkoppelen en hoe bij u de tuin groener kan. Een avond met deze coaches plannen we ongeveer vanaf februari.

We communiceren via mail en de website. Heeft u vragen, stuurt u dan een e-mail naar gravenbuurtSB@rotterdam.nl.

Bomen en geveltuinen

De bomen in de Jan Willem Frisostraat, Willem de Rijkestraat en Baroniestraat die gekapt zouden worden, vanwege de rioolwerkzaamheden en de ophoging in de Gravenbuurt, blijven voorlopig staan. Wel gaan we de bomen tijdens de werkzaamheden steeds goed controleren. Als dan blijkt dat een boom de ophoging van de straat niet heeft overleefd, wordt de boom gekapt vanwege de veiligheid.

Omdat de bomen, sierappels en haagbeuken, een gevoelig wortelstelsel hebben. Die kunnen ophoging of verplanten waarschijnlijk niet aan.

Dat klopt. Maar er wordt in de rijbaan wel gegraven, omdat er een DI-leiding (drainage infiltratie leiding) komt en ook de nutsbedrijven hebben werkzaamheden.

Essentiële wortels zitten aan het eind van de wortels, dus onder het straatwerk. Als er aarde op komt, sterven de wortels van deze soorten (sierappels en haagbeuken) hoogstwaarschijnlijk af. Als de bomen bijvoorbeeld platanen waren geweest, dan hadden ze het zonder twijfel wel aangekund.

Dat klopt, maar de bomen kunnen niet die 20 cm ophoging aan, de bomen sterven dan waarschijnlijk af.

Normaal zetten we bomen terug van 16-18 cm omtrek. Soms in de maat 20-25 cm omtrek.
De laatste maat is afgelopen plantseizoen geplant in de Burg. Le Fèvre de Montignylaan.

 

Dat hangt af van de maat die we planten. We kunnen niet precies zeggen hoe snel de bomen groeien, maar het zal wel even duren.

Ja, daar betrekken we u bij. Bijvoorbeeld via een enquête, waarbij een keuze gemaakt kan worden uit een voorgelegde selectie van boomsoorten.

Dat kan. De bomen die terug komen kunnen niet groter zijn dan sierappels. Te grote boomkruinen zijn niet geschikt in deze straten. Bewoners mogen meedenken over welke bomen er terugkomen.

In de Baroniestraat.

Dat hangt ervan af wanneer een boom zou sterven. Je kunt bomen alleen van november tot maart planten. Meestal planten we meteen in het volgende plantseizoen. Dus hoe lang er geen bomen staan, hangt af van het moment dat ze gekapt worden.

Het is vaak heel lastig om bomen in een straat te plaatsen. Dat komt door de leidingen die in de ondergrond liggen.

15 maart is geen harde datum. Vanuit de flora- en faunawet moeten we rekening houden met broedende vogels.

Er zijn vier bezwaren ingediend, in ieder geval drie op tijd. Er komt een hoorzitting, we weten nog niet wanneer die dient. We houden u op de hoogte.

Iedereen die bezwaar maakt, krijgt per brief een ontvangstbevestiging van de gemeente.

De datum is nog niet bekend. We houden u op de hoogte.

In principe kunnen die terugkomen.

Dat vragen we na bij de aannemer. Wij houden u op de hoogte.

Er komt een hoogtetekening beschikbaar.

Als u een nieuwe geveltuin wilt, geef dat dan aan bij Nikki van Alphen, omgevingsmanager van aannemer EVS. Dan leggen we daar geen stoeptegels neer. Houd wel rekening met een aantal spelregels, die vindt u op de pagina Geveltuinen.

Bewoners kunnen zich bij bewonersvereniging BOK aanmelden, bij de groenclub, zij proberen gezamenlijk subsidie aan te vragen.

Meer informatie

U kunt het laatste nieuws ontvangen over de werkzaamheden en gemakkelijk vragen stellen via de BouwApp. U downloadt de BouwApp via de App Store en Google Play. Ga in de app naar Ontdek, Gravenbuurt.

Vragen of opmerkingen?

Aannemer EVS is uw contact tijdens de werkzaamheden. Belt of mailt u met omgevingsmanager Nikki van Alphen, via 06 120 934 02 of projecten@evsbv.nl.
Via Nikki kunt u ook de gemeente bereiken.