Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 21 min

Gravenbuurt

In 2022 werken we in de ondergrond van de Gravenbuurt. We starten op 28 maart en zijn klaar in het tweede kwartaal van 2024.

We vervangen in 2022 drainagesystemen of leggen ze aan op plekken waar ze nog niet zijn. In sommige straten vervangen we ook de riolering. Tegelijkertijd vervangt Stedin dan de gasleidingen en elektriciteitskabels en Evides de waterleidingen in delen van de wijk. Door samen te werken en onze planningen op elkaar af te stemmen, hoeft de straat minder vaak open.

Alle straten worden opgehoogd, behalve de Kleiweg en de Straatweg. Het ophogen is nodig, omdat de stad anders steeds verder zou zakken. Niet in alle straten vinden dezelfde werkzaamheden plaats.

Vragen en antwoorden

Gravenstraten en Juliana van Stolberglaan

De drie Gravenstraten en de Juliana van Stolberglaan worden opnieuw ingericht. Bekijk hieronder de vragen die zijn gesteld op de bewonersavond in november  2021.

We bespraken met de bewoners van deze straten het ontwerp, dat we hadden gemaakt met de input die zij eerder gaven. 

Ontwerpvoorstel

Vragen en antwoorden over de containers

Vragen en antwoorden over parkeren

Vragen en antwoorden over groen

Vragen en antwoorden over de speeltuin aan de Juliana van Stolberglaan

Vragen en antwoorden over uw tuin

Andere vragen en antwoorden

Planning en communicatie

Bomen en geveltuinen

De bomen in de Jan Willem Frisostraat, Willem de Rijkestraat en Baroniestraat die gekapt zouden worden, vanwege de rioolwerkzaamheden en de ophoging in de Gravenbuurt, blijven voorlopig staan. Wel gaan we de bomen tijdens de werkzaamheden steeds goed controleren. Als dan blijkt dat een boom de ophoging van de straat niet heeft overleefd, wordt de boom gekapt vanwege de veiligheid.

Meer informatie

U kunt het laatste nieuws ontvangen over de werkzaamheden en gemakkelijk vragen stellen via de BouwApp. U downloadt de BouwApp via de App Store en Google Play. Ga in de app naar Ontdek, Gravenbuurt.

Vragen of opmerkingen?

Aannemer EVS is uw contact tijdens de werkzaamheden. Belt of mailt u met omgevingsmanager Nikki van Alphen, via 06 120 934 02 of projecten@evsbv.nl. Link opent een externe pagina.
Via Nikki kunt u ook de gemeente bereiken.