Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Goed in Crooswijk

De komende jaren wordt er flink geïnvesteerd in Crooswijk. Gemeente en woningcorporaties Havensteder en Woonstad bundelen de krachten en werken aan verbetering de wijk.

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in Crooswijk gebeurt? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Goed in Crooswijk

Kijk in Crooswijk om je heen en u ziet dat er dingen veranderen. Jongerenwerkers gaan de buurt in om jongeren te helpen. Schoonmaakbendes helpen de buurt schoon te houden. In Crooswijk werken veel mensen samen hard aan een betere wijk. In de eerste plaats de mensen uit de wijk zelf. En natuurlijk ook de medewerkers van de gemeente en de woningcorporaties Havensteder en Woonstad, samen met allerlei partners die in en vanuit de wijk werken. Want een betere wijk maken we samen. Bekijk de video:

Accepteer de cookies om deze inhoud te kunnen zien

Er zijn al goede stappen gezet de afgelopen jaren, maar een vervolg is hard nodig. In het plan Goed in Crooswijk 2030 staat hoe wij samen met de bewoners toe werken naar een wijk waar plek is voor iedereen, waar mensen graag willen wonen, naar elkaar omkijken, zich thuis voelen en écht trots op zijn.

Op dinsdag 29 maart was de Crooswijk informatiemarkt. Mensen die werken en wonen in de wijk gingen in gesprek over een schone en veilige wijk, over wonen en over activiteiten. Er zijn vragen gesteld en reacties gedeeld over bijvoorbeeld de planning van woningbouw, aanleg van tuintjes, opruimen van vuil.

Kon u er niet bij zijn? Of heeft u toch nog een vraag? Dan horen we graag van u. Stuur een e-mail naar goedincrooswijkDV@rotterdam.nl.

Op 15 februari 2022 vertelden de gemeente en woningcorporatie Havensteder wat er de afgelopen jaren gedaan is in de wijk, en wat de komende jaren opgepakt wordt. Inwoners konden ook vragen stellen aan de wethouders Bas Kurvers en Roos Vermeij.

Vragen en antwoorden over wonen en bouwen

Het bouwen van geschikte woningen voor senioren krijgt veel aandacht. Bij renovatieprojecten is het niet altijd mogelijk om de woningen geschikt te maken voor senioren, omdat er bijvoorbeeld geen plaats is voor een lift. De meeste nieuwbouwprojecten zijn geschikt voor ouderen, maar zijn niet specifiek ouderenwoningen. Ook wordt er in Crooswijk een aantal projecten ontwikkeld die echt specifiek gericht zijn op ouderen. Het kan helaas nog wel enkele jaren duren voordat de bouw daadwerkelijk kan starten.

Het pand van de Aldi is geen eigendom van Woonstad, alle overig panden aan de Linker Rottekade wel. Een aantal jaren geleden is er bij de drie eigenaren van het pand (het is een VvE) geïnformeerd of er interesse was in verkoop aan Woonstad. Die gesprekken hebben niet tot succes geleid. Woonstad heeft daarna besloten haar plannen te ontwikkelen zonder huisnummers 6 en 7 (onder andere de Aldi).

Er komt een nieuwe sporthal met daarboven 70 tot 110 woningen. En er komt ruimte voor nieuwe voorzieningen zoals een gezondheidscentrum. De start van de bouw is gepland in 2025.

Momenteel wordt er gebouwd aan de Rubroekstraat en de Boezemstraat. Daarnaast is Havensteder bezig met de Tamboerstraat. Dit jaar neemt Havensteder een besluit over verbetering van woningen en het creëren van een betere mix aan woningen in de Van Meekerenbuurt. Een overzicht van bouwprojecten staat op bouwenaanrotterdam.nl.

De straat en het parkeren blijven zoals het was. De straat wordt na de werkzaamheden wel door de aannemer hersteld. Hij moet het achterlaten zoals hij het heeft aangetroffen.

Havensteder onderzoekt haar woningen als het gaat om verduurzaming. Daarbij wordt gekeken naar alternatieve mogelijkheden, zoals zonnepanelen, hybride warmtepompen en aansluiting op het warmtenet.

De definitieve huren zijn nog niet bekend. Wettelijk zijn sociale huren begrensd. Het gaat dan om primaire en secundaire sociale huurwoningen waarvan de Rijksoverheid heeft vastgesteld dat de huren niet hoger mogen zijn dan € 633 / € 678 respectievelijk € 752 (prijspeil 2021).

Het doel is om woningen te verbeteren, dus te renoveren. Alleen als het niet anders kan zullen woningen vervangen worden. Voor gesloopte sociale huurwoningen komen ook weer sociale huurwoningen terug. Voor woningen in de middenhuur wordt bouwruimte gezocht. Uiteindelijk komen er in totaal meer woningen.

Het overgrote deel van de woningen blijft sociaal, namelijk 70%. De nieuwbouwprojecten Boezemhuys en Rubroekstraat worden volledig sociaal.

Om meer verschillende soorten woningen voor huurders te krijgen. Dit draagt bij aan een meer evenwichtige wijk. En zorgt ervoor dat mensen in Crooswijk wooncarrière kunnen maken.

Vragen en antwoorden over groen, afval en buitenruimte

Er worden geen extra bomen gepland aan de Sofiakade. Gerooide bomen zijn vervangen door nieuwe bomen. Elk jaar worden dode bomen gerooid. Dat gebeurt uit voorzorg om onveilige situaties te voorkomen. De werkzaamheden vinden plaats in de periode november tot en met maart. Zoveel mogelijk bomen worden vervangen door nieuwe. Daarnaast controleren wij het hele jaar door op basis van de zogenaamde 'zorgplicht'.

Overlast van ongedierte kan gemeld worden: telefonisch via 14 010, via de MeldR-app en online via het Loket Plaagdierbeheersing. Naar iedere melding wordt onderzoek gedaan. Als hieruit blijkt dat er een aanpak nodig is stelt de gemeente een wijkgericht actieplan op.

Vragen en antwoorden over jongeren en overlast

Het stedelijk jongerenwerk is actief in de wijk, houdt zaken in de gaten, spreekt jongeren aan en organiseert activiteiten. We zien dat de cijfers voor met name overlast van groepen duidelijk verbeterd zijn en denken dat de aanpak helpt. Maar het is een zaak van volhouden. Daarnaast is er ook samenwerking met politie, Handhaving, Excelsior Foundation (denk aan de Streetleague), middelbare scholen, wijkteams en Welzijnwerk ter preventieve van overlast door jongeren.

Buurtlab heeft de afgelopen jaren ongeveer € 50.000 subsidie per jaar ontvangen voor beweegactiviteiten voor moeilijk bereikbare doelgroepen op het Schuttersveld. Hiervoor wordt een beweegcoördinator en buurtsportvereniging FC Zylyn ingezet. Op het Schuttersveld werken de jongerenwerkers van Dock vanuit de Welzijnsopdracht. Die inzet is lastig terug te rekenen naar een duidelijk bedrag. Voor Toezicht & Handhaving is er geen speciale inzet op het Schuttersveld, zij zijn daar waar nodig. Dat geldt ook voor JOZ. In het hele gebied Kralingen-Crooswijk wordt jaarlijks ongeveer zo’n 4 fte STJ/JOZ (dit heet grenzenstellend jongerenwerk) ingezet. Op jaarbasis kost 1 fte ongeveer € 80.000, dus dat is € 240.000 op jaarbasis, maar dat is dus voor zowel Crooswijk als Kralingen totaal.

De muur van het Schuttersveld mag bespoten worden met graffiti. Het is niet de bedoeling dat in de omgeving wordt gespoten; dat is vandalisme en kan gemeld worden bij politie en 14 010.

Vragen en antwoorden over financiën

Nee, er is nog 3,5 miljoen euro is beschikbaar voor de buitenruimte van het Van Meekerengebied.

In heel veel verschillende zaken. Individuele hulp (bijvoorbeeld de Crooswijkcoach), voorzieningen voor doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren) en buitenruimte (bijvoorbeeld herinrichting Boermarke). De verantwoording is elk jaar naar de gemeenteraad gestuurd.

U kunt zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief en/of social media volgen. Meer informatie staat op mijn.rotterdam.nl/crooswijk U bent ook van harte welkom in het Participatiecentrum, aan de Boezemstraat 187.

Via mijn.rotterdam.nl kunt u via buurtinitiatieven in contact komen met uw buren. Maar niet voor individuele zaken, zoals boodschappen voor elkaar doen en spullen ruilen. Dit is geen taak van de gemeente of de woningcorporaties. Misschien is dit in de toekomst wel iets voor Dock als welzijnsaanbieder. De Vrijwilligerswinkel helpt ook bij de bemiddeling tussen bewoners. Er zijn websites (zoals Nextdoor) voor het leggen van contacten tussen bewoners. Het bewaken van de privacy van de gebruikers van dat platform is geen verantwoordelijkheid van de gemeente.

Ja, de wijkraad Crooswijk gaat dit onder andere doen.

Ook trots op Crooswijk?

Er wonen veel betrokken mensen in de wijk. Wilt u iemand in het zonnetje zetten? Laat het ons weten via goedincrooswijkdv@rotterdam.nl. Heeft u zelf een idee om de wijk socialer, groener, schoner of veiliger te maken? Dien een bewonersinitiatief in of kijk op mijn.rotterdam.nl/crooswijk voor meer informatie.