Vergaderschema
Gepubliceerd op: 20-08-2019
Geprint op: 12-04-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/vergaderschema/
Ga naar de hoofdinhoud

Let op: de gemeenteraad en raadscommissies vergaderen op dit moment vanwege de coronamaatregelen zoveel mogelijk digitaal.

Hieronder vindt u de vergaderdata van de gemeenteraad en de raadscommissies. Momenteel vergaderen de gemeenteraad en de raadscommissies, vanwege het coronavirus, digitaal. Het is op dit moment dus niet mogelijk om de vergaderingen vanaf de publiekstribune in het stadhuis te volgen.. Alle vergaderingen worden live uitgezonden via raadsinformatie.nl.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op donderdagen in de raadzaal van het stadhuis. De raadsvergaderingen beginnen om 10 uur en worden als het nodig is, voortgezet tijdens een middagzitting om 14 uur en tijdens een avondzitting om 20 uur. In de weken dat er geen gemeenteraadsvergadering is, kunnen raadsleden actuele onderwerpen met het college van burgemeester en wethouders bespreken tijdens de actualiteitenraad. De actualiteitenraad begint om 10 uur en duurt maximaal 1,5 uur. Hieronder vindt u de data waarop de vergaderingen plaatsvinden.

2021

 • Donderdag 8 april
 • Donderdag 29 april
 • Donderdag 27 mei
 • Donderdag 17 juni
 • Dinsdag 6 juli (voorjaarsnota)
 • Donderdag 8 juli (voorjaarsnota)
 • Donderdag 9 september
 • Donderdag 30 september
 • Donderdag 14 oktober
 • Dinsdag 9 november (begroting)
 • Donderdag 11 november (begroting)
 • Donderdag 2 december
 • Donderdag 16 december

2021​​

 • Donderdag 1 april
 • Donderdag 15 april
 • Donderdag 22 april
 • Donderdag 20 mei
 • Donderdag 3 juni
 • Donderdag 10 juni
 • Donderdag 24 juni
 • Donderdag 1 juli
 • Donderdag 15 juli
 • Donderdag 2 september
 • Donderdag 16 september
 • Donderdag 23 september
 • Donderdag 7 oktober
 • Donderdag 28 oktober
 • Donderdag 4 november
 • Donderdag 18 november
 • Donderdag 25 november
 • Donderdag 9 december
 • Donderdag 23 december

Commissies

De raadscommissies vergaderen gemiddeld twee keer in de drie weken op het stadhuis. Bekijk hieronder per commissie op welke dagen er vergaderd wordt. U kunt ook doorklikken naar de commissiepagina met informatie over de beleidsvelden.

De commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte vergadert op woensdagen vanaf 09.30 uur in de Suze Groenewegzaal van het stadhuis. De commissie vergadert op onderstaande data.

2021​

 • Woensdag 31 maart
 • Woensdag 14 april
 • Woensdag 21 april
 • Woensdag 19 mei
 • Woensdag 2 juni
 • Woensdag 9 juni
 • Woensdag 23 juni
 • Woensdag 30 juni
 • Woensdag 14 juli
 • Woensdag 1 september
 • Woensdag 15 september
 • Woensdag 22 september
 • Woensdag 6 oktober
 • Woensdag 13 oktober
 • Woensdag 27 oktober
 • Woensdag 3 november
 • Woensdag 17 november
 • Woensdag 24 november
 • Woensdag 8 december
 • Woensdag 22 december

De commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport vergadert op woensdagen vanaf 09.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. De commissie vergadert op onderstaande data.

2021​

 • Woensdag 31 maart
 • Woensdag 14 april
 • Woensdag 21 april
 • Woensdag 19 mei
 • Woensdag 2 juni
 • Woensdag 9 juni
 • Woensdag 23 juni
 • Woensdag 30 juni
 • Woensdag 14 juli
 • Woensdag 1 september
 • Woensdag 15 september
 • Woensdag 22 september
 • Woensdag 6 oktober
 • Woensdag 13 oktober
 • Woensdag 27 oktober
 • Woensdag 3 november
 • Woensdag 17 november
 • Woensdag 24 november
 • Woensdag 8 december
 • Woensdag 22 december

De commissie Werk, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding vergadert op woensdagen vanaf 15 uur in de Suze Groenewegzaal van het stadhuis. De commissie vergadert op onderstaande data.

2021​

 • Woensdag 31 maart
 • Woensdag 14 april
 • Woensdag 21 april
 • Woensdag 19 mei
 • Woensdag 2 juni
 • Woensdag 9 juni
 • Woensdag 23 juni
 • Woensdag 30 juni
 • Woensdag 14 juli
 • Woensdag 1 september
 • Woensdag 15 september
 • Woensdag 22 september
 • Woensdag 6 oktober
 • Woensdag 13 oktober
 • Woensdag 27 oktober
 • Woensdag 3 november
 • Woensdag 17 november
 • Woensdag 24 november
 • Woensdag 8 december
 • Woensdag 22 december

De commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit vergadert op woensdagen vanaf 19.30 uur in de Suze Groenewegzaal van het stadhuis. De commissie vergadert op onderstaande data.

2021​

 • Woensdag 31 maart
 • Woensdag 14 april
 • Woensdag 21 april
 • Woensdag 19 mei
 • Woensdag 2 juni
 • Woensdag 9 juni
 • Woensdag 23 juni
 • Woensdag 30 juni
 • Woensdag 14 juli
 • Woensdag 1 september
 • Woensdag 15 september
 • Woensdag 22 september
 • Woensdag 6 oktober
 • Woensdag 13 oktober
 • Woensdag 27 oktober
 • Woensdag 3 november
 • Woensdag 17 november
 • Woensdag 24 november
 • Woensdag 8 december
 • Woensdag 22 december

De commissie Veiligheid en Bestuur vergadert op donderdagen vanaf 14 uur in de raadzaal van het stadhuis. De commissie vergadert op onderstaande data.

2021​

 • Donderdag 1 april
 • Donderdag 11 april
 • Donderdag 22 april
 • Donderdag 20 mei
 • Donderdag 3 juni
 • Donderdag 10 juni
 • Donderdag 24 juni
 • Donderdag 1 juli
 • Donderdag 15 juli
 • Donderdag 2 september
 • Donderdag 16 september
 • Donderdag 23 september
 • Donderdag 7 oktober
 • Donderdag 28 oktober
 • Donderdag 4 november
 • Donderdag 18 november
 • Donderdag 25 november
 • Donderdag 9 december
 • Donderdag 23 december

De commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën vergadert op donderdagen vanaf 19.30 uur in de Suze Groenewegzaal van het stadhuis. De commissie vergadert op onderstaande data.

2021​

 • Donderdag 1 april
 • Donderdag 15 april
 • Donderdag 22 april
 • Donderdag 20 mei
 • Donderdag 3 juni
 • Donderdag 10 juni
 • Donderdag 24 juni
 • Donderdag 1 juli
 • Donderdag 15 juli
 • Donderdag 2 september
 • Donderdag 16 september
 • Donderdag 23 september
 • Donderdag 7 oktober
 • Donderdag 28 oktober
 • Donderdag 4 november
 • Donderdag 18 november
 • Donderdag 25 november
 • Donderdag 9 december
 • Donderdag 23 december

De commissie tot Onderzoek van de Rekening vergadert op dinsdagen vanaf 19 uur in de Suze Groenewegzaal van het stadhuis. De commissie vergadert op onderstaande data.

2021

 • Dinsdag 13 april
 • Dinsdag 18 mei
 • Dinsdag 29 juni
 • Dinsdag 21 september
 • Dinsdag 16 november
 • Dinsdag 14 december

Recesperioden

In perioden van reces vergadert de gemeenteraad niet. Hieronder vindt u de recesperioden van de gemeenteraad in 2021.

Meireces 2021 Maandag 3 mei tot en met vrijdag 14 mei
Zomerreces 2021 Maandag 19 juli tot en met vrijdag 27 augustus
Herfstreces 2021 Maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober
Kerstreces 2021 Maandag 27 december tot en met vrijdag 7 januari