Vergaderschema
Gepubliceerd op: 20-08-2019
Geprint op: 13-08-2020
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/vergaderschema/
Spring naar het artikel

Hieronder vindt u de vergaderdata van de gemeenteraad en de raadscommissies. Momenteel vergaderen de gemeenteraad en de raadscommissies, vanwege het coronavirus, digitaal. Het is op dit moment dus niet mogelijk om de vergaderingen vanaf de publiekstribune in het stadhuis te volgen.. Alle vergaderingen worden live uitgezonden via raadsinformatie.nl.

Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op donderdagen in de raadzaal van het stadhuis. De raadsvergaderingen beginnen om 10.00 uur en worden als het nodig is, voortgezet tijdens een middagzitting om 14.00 uur en tijdens een avondzitting om 20.00 uur. In de weken dat er geen gemeenteraadsvergadering is, kunnen raadsleden actuele onderwerpen met het college van burgemeester en wethouders bespreken tijdens de actualiteitenraad. De actualiteitenraad begint om 10.00 uur en duurt maximaal 1,5 uur. Hieronder vindt u de data waarop de vergaderingen plaatsvinden.

2020

 • Donderdag 10 september
 • Donderdag 1 oktober
 • Donderdag 15 oktober
 • Dinsdag 10 november (begrotingsraad)
 • Donderdag 26 november
 • Donderdag 17 december

2020

 • Donderdag 3 september
 • Donderdag 17 september
 • Donderdag 24 september
 • Donderdag 8 oktober
 • Donderdag 29 oktober
 • Donderdag 5 november
 • Donderdag 12 november
 • Donderdag 19 november
 • Donderdag 3 december

Commissies

De raadscommissies vergaderen gemiddeld twee keer in de drie weken op het stadhuis. Bekijk hieronder per commissie op welke dagen er vergaderd wordt. U kunt ook doorklikken naar de commissiepagina met informatie over de beleidsvelden.

De commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte vergadert op woensdagen vanaf 09.30 uur in zaal 7 van het stadhuis. De commissie vergadert op onderstaande data.

2020

 • Woensdag 2 september
 • Woensdag 16 september
 • Woensdag 23 september
 • Woensdag 7 oktober
 • Woensdag 28 oktober
 • Woensdag 4 november
 • Woensdag 18 november
 • Woensdag 2 december
 • Woensdag 9 december

De commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport vergadert op woensdagen vanaf 09.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. De commissie vergadert op onderstaande data.

2020

 • Woensdag 2 september
 • Woensdag 16 september
 • Woensdag 23 september
 • Woensdag 7 oktober
 • Woensdag 28 oktober
 • Woensdag 4 november
 • Woensdag 18 november
 • Woensdag 2 december
 • Woensdag 9 december

De commissie Werk, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding vergadert op woensdagen vanaf 15.00 uur in zaal 7 van het stadhuis. De commissie vergadert op onderstaande data.

2020

 • Woensdag 2 september
 • Woensdag 16 september
 • Woensdag 23 september
 • Woensdag 7 oktober
 • Woensdag 28 oktober
 • Woensdag 4 november
 • Woensdag 18 november
 • Woensdag 2 december
 • Woensdag 9 december

De commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit vergadert op woensdagen vanaf 19.30 uur in zaal 7 van het stadhuis. De commissie vergadert op onderstaande data.

2020

 • Woensdag 2 september
 • Woensdag 16 september
 • Woensdag 23 september
 • Woensdag 7 oktober
 • Woensdag 28 oktober
 • Woensdag 4 november
 • Woensdag 18 november
 • Woensdag 2 december
 • Woensdag 9 december

De commissie Veiligheid en Bestuur vergadert op donderdagen vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. De commissie vergadert op onderstaande data.

2020

 • Donderdag 3 september
 • Donderdag 17 september
 • Donderdag 24 september
 • Donderdag 8 oktober
 • Donderdag 29 oktober
 • Donderdag 5 november
 • Donderdag 19 november
 • Donderdag 3 december
 • Donderdag 10 december

De commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën vergadert op donderdagen vanaf 19.30 uur in zaal 7 van het stadhuis. De commissie vergadert op onderstaande data.

2020

 • Donderdag 3 september
 • Donderdag 17 september
 • Donderdag 24 september
 • Donderdag 8 oktober
 • Donderdag 29 oktober
 • Donderdag 5 november
 • Donderdag 19 november
 • Donderdag 3 december
 • Donderdag 10 december

De commissie tot Onderzoek van de Rekening vergadert op dinsdagen vanaf 19.00 uur in zaal 7 van het stadhuis. De commissie vergadert op onderstaande data.

2020

 • Dinsdag 22 september
 • Dinsdag 17 november
 • Dinsdag 8 december

Recesperioden

In perioden van reces vergadert de gemeenteraad niet. Hieronder vindt u de recesperioden van de gemeenteraad in 2020.

Zomerreces 2020 Maandag 20 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2020
Herfstreces 2020 Maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober 2020
Kerstreces 2020 Maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021
\