Kennismaken met de gemeenteraad en meedoen
Gepubliceerd op: 21-07-2022
Geprint op: 26-11-2022
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/vergaderingen-en-meedoen/
Ga naar de hoofdinhoud

Alle vergaderingen van de gemeenteraad zijn bij te wonen of live te volgen via het raadsinformatiesysteem.

Als Rotterdammer is het ook mogelijk om of invloed uit te oefenen op besluiten van de gemeenteraad. Er zijn een aantal manieren waarop u dit kunt doen.

Wilt u een rondleiding op het stadhuis? Meld u aan voor een rondleiding.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn allemaal bij te wonen en openbaar. U hoeft zich niet aan te melden om gemeenteraad of actualiteitenraad bij te wonen. De vergaderingen zijn bij te wonen vanaf de publieke tribune. De publieke tribune is te bereiken vanuit de binnentuin van het stadhuis.

Mocht u een commissievergadering willen bijwonen, dan kunt u zich op de dag van de vergadering melden bij de balie van het stadhuis. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus een plek is helaas niet gegarandeerd.

Bekijk het vergaderschema op het raadsinformatiesysteem voor de tijden en datums van de vergaderingen.

Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen en uitleggen aan de gemeenteraadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of als een audioboodschap tot twee werkdagen voor de vergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie via insprekers@griffie.rotterdam.nl. Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Het is alleen mogelijk om in te spreken tijdens commissievergaderingen van de gemeenteraad.

Er zijn een aantal manieren om contact op te nemen met de gemeenteraad:

 1. Neem direct contact op met een gemeenteraadslid of fractie. De contactgegevens zijn te vinden op de fractiepagina.
 2. Neem contact op via de griffie: info@griffie.rotterdam.nl of 010 - 267 34 00.
 3. Schrijf de gemeenteraad een brief.

  Stuur uw brief naar de griffie per e-mail info@griffie.rotterdam.nl of per post:

  Griffie Rotterdam
  Postbus 70012
  3000 KP Rotterdam

  Let op: brieven van burgers aan de gemeenteraad van Rotterdam worden gepubliceerd op Rotterdam.raadsinformatie.nl.
  Soms kiezen we ervoor om brieven niet te publiceren. Bijvoorbeeld wanneer publicatie onredelijk veel inspanning van ons vraagt, of wanneer we rekening moeten houden met de privacy van anderen. Wij houden ons hierbij aan de Wet Open Overheid.

Als Rotterdammer heeft u een aantal instrumenten beschikbaar om uw zorgen, ideeën of gedachten te delen met de gemeenteraad:

 1. Burgerinitiatief/Jongereninitiatief indienen
 2. Digitale meningspeiling aanvragen
 3. Stedelijk referendum aanvragen