Taken bevoegdheden gemeenteraad
Gepubliceerd op: 14-03-2017
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/taken-bevoegdheden-gemeenteraad/
Ga naar de hoofdinhoud

De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. Als vervangers zijn gemeenteraadsleden aangewezen. Samen met de fractievoorzitters van de partijen en de plaatsvervangende voorzitters van de gemeenteraad vormt de burgemeester het presidium van de gemeenteraad. Dit presidium stelt de agenda op en besluit over alle andere zaken die te maken hebben met het functioneren van de raad.

De raad heeft drie belangrijke taken:

  • volksvertegenwoordiging: treedt op namens de bevolking
  • geeft kaders aan ('wij, of beter gezegd de Rotterdammers, willen graag dat er op dít gebied dát gebeurt')
  • controleert het college van burgemeester en wethouders

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om:

  • verordeningen te maken. Dat zijn gemeentelijke regels waaraan alle burgers zich te houden hebben.
  • de begroting en jaarrekening vast te stellen en de hoogte van gemeentelijke tarieven en belastingen te bepalen. Denk bij tarieven aan bijvoorbeeld de toegang tot de gemeentelijke zwembaden en de hoogte van de parkeertarieven. Onder belastingen vallen onder meer de hondenbelasting en onroerende zakenbelasting.

Instrumenten van de gemeenteraad

Voor het vervullen van zijn rol als controleur, heeft de raad de beschikking over de volgende instrumenten:

  • het recht van initiatief: een raadslid kan onderwerpen in de raad brengen
  • het recht van amendement: een raadslid kan vragen om onderwerpen te wijzigen
  • het recht van vragen: een raadslid kan zowel mondelinge als schriftelijke vragen stellen
  • het recht van interpellatie: een raadslid kan aan de raad vragen of hij vragen mag stellen over een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat
  • het recht op informatie: het college heeft een actieve en passieve informatieplicht tegenover de raad

Een ander recht dat de raad kan uitoefenen, is het recht op onderzoek. Dit lijkt op het recht van enquête van Tweedekamerleden. De raad kan het recht op onderzoek gebruiken om het door het college gevoerde beleid te onderzoeken. De raad kan alleen niet onder ede verhoren. Dat kunnen de leden van de Tweede Kamer wel.