Taken, bevoegdheden en instrumenten
Gepubliceerd op: 14-03-2017
Geprint op: 27-10-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/taken-bevoegdheden-gemeenteraad/
Ga naar de hoofdinhoud

De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. Samen met de fractievoorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de gemeenteraad vormt de burgemeester het presidium van de gemeenteraad. Dit presidium stelt de agenda op en besluit over alle zaken die te maken hebben met het functioneren van de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken:

  • volksvertegenwoordiging: treedt op namens de bevolking
  • geeft kaders aan ('wij, of beter gezegd de Rotterdammers, willen graag dat er op dít gebied dát gebeurt')
  • controleert het college van burgemeester en wethouders (college van B en W)

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om:

  • verordeningen te maken. Dat zijn gemeentelijke regels waaraan alle burgers zich dienen te houden.
  • de begroting en jaarrekening vast te stellen en de hoogte van gemeentelijke tarieven en belastingen te bepalen. Denk bij tarieven aan bijvoorbeeld de toegang tot de gemeentelijke zwembaden en de hoogte van de parkeertarieven. Onder belastingen valt o.a. de onroerende zakenbelasting.

Instrumenten van de gemeenteraad

Voor het vervullen van zijn rol als controleur, heeft de gemeenteraad de beschikking over de volgende instrumenten:

  • het recht van initiatief: een gemeenteraadslid kan onderwerpen in de gemeenteraad inbrengen.
  • het recht van amendement: een gemeenteraadslid kan vragen om onderwerpen te wijzigen.
  • het recht van vragen: een gemeenteraadslid kan zowel mondelinge als schriftelijke vragen stellen.
  • het recht van interpellatie: een gemeenteraadslid kan aan de gemeenteraad vragen of hij vragen mag stellen over een onderwerp dat niet op de agenda staat.
  • het recht op informatie: het college van B en W heeft een actieve en passieve informatieplicht tegenover de gemeenteraad.

Een ander recht dat de gemeenteraad kan uitoefenen, is het recht op onderzoek. Dit lijkt op het recht van enquête van Tweede Kamerleden. De gemeenteraad kan het recht op onderzoek gebruiken om het door het college van B en W gevoerde beleid te onderzoeken. De gemeenteraad kan alleen niet onder ede verhoren. Dat kunnen de leden van de Tweede Kamer wel.