Taken, bevoegdheden en instrumenten
Gepubliceerd op: 14-03-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/taken-bevoegdheden-gemeenteraad/
Ga naar de hoofdinhoud

De burgermeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Het dagelijks bestuur van de gemeenteraad is het presidium. De fractievoorzitters, de plaatsvervangende voorzitters van de gemeenteraad en de burgemeester vormen samen het presidium van de gemeenteraad. Het presidium stelt de agenda op en besluit over alle zaken die te maken hebben met het functioneren van de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken:

 • volksvertegenwoordiging: treedt op namens de bevolking
 • geeft kaders aan ('wij, of beter gezegd de Rotterdammers, willen graag dat er op dít gebied dát gebeurt')
 • controleert het college van burgemeester en wethouders (college van B en W)

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om:

 • verordeningen te maken. Dat zijn gemeentelijke regels waaraan alle burgers zich dienen te houden.
 • de begroting en jaarrekening vast te stellen en de hoogte van gemeentelijke tarieven en belastingen te bepalen. Denk bij tarieven aan bijvoorbeeld de toegang tot de gemeentelijke zwembaden en de hoogte van de parkeertarieven. Onder belastingen valt o.a. de onroerende zakenbelasting.

Instrumenten van de gemeenteraad

Voor het vervullen van zijn rol als controleur kan de gemeenteraad de volgende instrumenten inzetten:

 • het recht van initiatief: een gemeenteraadslid kan onderwerpen op de agenda zetten door een eigen voorstel of notitie in te dienen.
 • het recht van amendement: een gemeenteraadslid kan voorstellen om voorgestelde besluiten te wijzigen.
 • het recht van vragen: een gemeenteraadslid kan mondeling en schriftelijk vragen stellen aan het college van B & W.
 • het recht van interpellatie: een gemeenteraadslid kan een debat aanvragen met een wethouder om de wethouder vragen te stellen over en onderwerp dat niet op de agenda staat.
 • het recht op informatie: het college van B en W is volgens de wet verplicht de gemeenteraad te informeren en verzoeken om informatie altijd te beantwoorden.
 • Het recht op onderzoek: Een ander recht dat de gemeenteraad kan uitoefenen, is het recht op onderzoek. Dit lijkt op het recht van enquête van Tweede Kamerleden. De gemeenteraad kan het recht op onderzoek gebruiken om het door het college van B en W gevoerde beleid te onderzoeken. Elk gemeenteraadslid kan een voorstel doen om een onderzoek in te stellen.