Onderzoekscommissie warmtebedrijf
Gepubliceerd op: 31-01-2020
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/onderzoekscommissie-warmtebedrijf/
Ga naar de hoofdinhoud

Op 30 januari 2020 stelde de gemeenteraad de Onderzoekscommissie Warmtebedrijf in. Dit gebeurde na een met algemene stemmen aangenomen motie van Jan Willem Verheij (VVD) en anderen in de raadsvergadering van 12 november 2019.

De commissie krijgt als opdracht mee een enquête te houden over het Warmtebedrijf.

Onderzoeksvraag

De gemeenteraad heeft de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

Hoe is de besluitvorming in relatie tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid van de gemeente in het dossier Warmtebedrijf verlopen vanaf het initiatief tot oprichting in 2005 tot 1 januari 2020 en welke lessen zijn daaruit te trekken?

  1. Welke maatschappelijke en financiële afwegingen zijn daarbij gemaakt?
  2. Zijn de risico’s inzichtelijk gemaakt en was dit afdoende? En hoe zijn de risico’s gemanaged?
  3. Is de gemeenteraad geïnformeerd over het dossier en de daaraan verbonden risico’s en was deze informatie adequaat?
  4. Hoe is ambtelijk en bestuurlijk invulling gegeven aan de governance van de deelneming in het Warmtebedrijf en was dit adequaat?

Commissieleden en ondersteuning

De enquêtecommissie bestaat uit de volgende raadsleden:

De commissie krijgt ambtelijke ondersteuning van:

  • Vincent Lorijn (commissiegriffier)
  • Leon van Koppen (plaatsvervangend commissiegriffier)
  • Natália Ferreira (commissiesecretaris)
  • Lindi Bor (perscoördinatie)

De commissie krijgt ondersteuning van een extern onderzoeksbureau. In februari besloot de onderzoekscommissie op basis van de gedane inschrijvingen dat het onderzoeksbureau TwynstraGudde de opdracht wordt gegund.

Planning

Onderstaand schema beschrijft de voorlopige planning van het onderzoek. Met het onderzoeksbureau wordt deze voorlopige planning uitgewerkt. Het is de bedoeling de openbare verhoren nog voor het zomerreces af te ronden.

Selectie onderzoeksbureau februari 2020
Uitvoering onderzoek maart tot en met 1e helft september 2020
Oplevering rapport half september 2020
Raadsbehandeling eind september/oktober 2020

Planning openbare verhoren

Datum Tijd Naam  
vr 3 juli 10.15 - 11.45u M.W. (Wim) van Sluis RA Wethouder Economie, Haven & Milieu 2002-2006
do 9 juli 10.15 - 11.45u drs. ing. P.C.(Paul) Greuter Statutair directeur Warmtebedrijf 2006-2009
do 9 juli 13.15 - 14.45u N. (Nel) Griffioen-Smit Beleidsadviseur deelnemingen 2006-2012
do 9 juli 16.15 - 17.45u M.G.J. (Mark) Harbers   Wethouder Economie, Haven en Milieu 2006-2009
vr 10 juli 10.15 - 11.45u H.J. (Rik) Grashoff Wethouder Participatie, Cultuur en Milieu 2008-2010
vr 10 juli 13.15 - 14.45u A.C. (Alexandra) van Huffelen               Wethouder o.a. Duurzaamheid 2010-2014
vr 10 juli 19.30 - 22.00u

C. (Carl) Berg

Directeur gemeente Rotterdam 2006-2017

ma 13 juli 10.15 - 11.45u A. (Astrid) Madsen Beleidsadviseur Duurzaamheid 2013-2020
ma 13 juli 13.00 - 14.30u C. (Co) Hamers Directeur Warmtebedrijf 2010-2019
wo 15 juli 10.15 - 11.45u drs. R.H.P.W. (René) Kottman Voorzitter RvC Warmtebedrijf 2006-2019
wo 15 juli 13.15 - 14.45u H.J. (Hidde) Wiersma Adviseur Deelnemingen 2016-2020
wo 15 juli 16.15 - 17.45u M.C. (Maarten) Bijl Teamleider Treasury/Deelnemingen 2016-2019
vr 17 juli 10.15 - 11.45u A.L.H. (Adriaan) Visser Wethouder o.a. Financiën 2014-2019
vr 17 juli 13.15 - 14.45u mr. A.H.P. (Arjan) van Gils Gemeentesecretaris 2005-2011/Wethouder 2019-nu
vr 17 juli 16.15 - 17.45u A. (Arno) Bonte Wethouder o.a. Duurzaamheid 2018-nu
\