Onderzoekscommissie warmtebedrijf
Gepubliceerd op: 31-01-2020
Geprint op: 25-10-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/onderzoekscommissie-warmtebedrijf/
Ga naar de hoofdinhoud

Op 17 september 2020 heeft de Onderzoekscommissie Warmtebedrijf haar eindrapport opgeleverd. De commissie hield een raadsenquête naar het gevoerde bestuur in de periode 2005-2020.

Op 30 januari 2020 stelde de gemeenteraad de Onderzoekscommissie Warmtebedrijf in. Dit gebeurde na een met algemene stemmen aangenomen motie van Jan Willem Verheij (VVD) en anderen in de raadsvergadering van 12 november 2019.

Eindrapport
Op 17 september 2020 presenteerde de commissie het eindrapport (pdf) aan de gemeenteraad.

Onderzoeksvraag

De gemeenteraad deed onderzoek naar het gevoerde bestuur binnen het Warmtebedrijf in de periode 2005-2020. De volgende onderzoeksvraag is onderzocht:

Hoe is de besluitvorming in relatie tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid van de gemeente in het dossier Warmtebedrijf verlopen vanaf het initiatief tot oprichting in 2005 tot 1 januari 2020 en welke lessen zijn daaruit te trekken?
Dit was verder uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen:

  1. Welke maatschappelijke en financiële afwegingen zijn daarbij gemaakt?
  2. Zijn de risico’s inzichtelijk gemaakt en was dit afdoende? En hoe zijn de risico’s gemanaged?
  3. Is de gemeenteraad geïnformeerd over het dossier en de daaraan verbonden risico’s en was deze informatie adequaat?
  4. Hoe is ambtelijk en bestuurlijk invulling gegeven aan de governance van de deelneming in het Warmtebedrijf en was dit adequaat?

De onderzoeksperiode liep van februari 2020 tot en met september 2020.

Zie ook het raadsvoorstel.

Commissieleden en ondersteuning

De enquêtecommissie bestond uit de volgende raadsleden:

De commissie kreeg ambtelijke ondersteuning van:

  • Vincent Lorijn (commissiegriffier)
  • Leon van Koppen (plaatsvervangend commissiegriffier)
  • Natália Ferreira (commissiesecretaris)
  • Lindi Jansen-Bor (perscoördinatie)

De commissie kreeg daarnaast ondersteuning van een extern onderzoeksbureau, TwynstraGudde.

Meer informatie
Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met commissiegriffier Vincent Lorijn, 06 - 12 93 37 08.