Nevenfuncties
Gepubliceerd op: 22-12-2016
Geprint op: 23-09-2020
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/nevenfuncties/
Ga naar de hoofdinhoud

In het onderstaande overzicht staan de nevenfuncties vermeld van de leden van de gemeenteraad, burgerleden en de griffier. Op grond van wettelijke bepalingen in de Gemeentewet moeten zij deze openbaar maken.

Onderstaand overzicht is bijgewerkt tot en met 14 april 2020. Het is gebaseerd op de opgaven gedaan door betrokkenen bij het aanvaarden van hun functie in de raadsperiode 2018-2022 en aangevuld met later door de griffie ontvangen gegevens.

Daar waar sprake is van een nevenfunctie die wordt vervuld uit hoofde van het raadslidmaatschap, is dit aangegeven met ‘q.q.’ (qualitate qua). Waar bekend is aangegeven of de functie bezoldigd dan wel onbezoldigd is en wat het tijdsbeslag is.

Een overzicht van de nevenfuncties van de burgemeester en wethouders vindt u op de pagina College van B en W.

Nevenfunctieoverzicht

Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.

Naam Functies Bezoldigd Uren Q.Q. (+ of -) Datum Melding
Aalst, C. van Sporencoördinator Politie Rotterdam Ja 36 uur per week - maart 2018
Achbar, F. Docent/coördinator LMC Ja - - maart 2018
Bestuurslid Businessclub Moroccan Dutch Entrepreneurs Nee - - maart 2018
Arsieni, N. Beleidsregisseur bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) Ja 27 uur per week - maart 2018
Spreker Van Mierlo Stichting Ja 6 uur per jaar - maart 2018
Voorzitter en penningmeester Stichtingsbestuur D66 Rotterdam Nee -   mei 2018
Baarle, S.R.T. van Beleidsmedewerker Denk Fractie Tweede kamer Ja 20 uur per week - maart 2018
Balwantsingh, N. ZZP Prothoi Productions Ja 36 uur per week   maart 2018
Büyükçifci, E. Docent Haagse Hogeschool Ja 24 per week   september 2018
Cicek, T. Jongerenwerker Thuis op Straat Ja 18 uur per week   maart 2018
Drunen, B. van Calculatiespecialist bij Feenstra Ja 36 uur per week   maart 2020
Eerdmans, B.J. Voorzitter Burgercomité tegen Onrecht (slachtoffers geweld) Nee incidenteel   maart 2018
Lid Thorbeckervereniging Nee 3x per jaar   maart 2018
Joost Eerdmans Producties Ja 20 uur per week   augustus 2019
Elck, M.G.J. van Beleidsadviseur bij Jayda CC Ja 32 uur per week   juli 2019
Engberts, G.J. Rijksambtenaar ministerie BZK, programmamanager Ja 36 uur per
week
  maart 2018
Lid dagelijks bestuur Lutherse kerk Amsterdam Nee     maart 2018
Diaken en bestuurslid Oude Lutherse Kerk in Amsterdam Nee     maart 2018
Eskes, E.C. Manager jeugdbescherming & reclassering Leger des Heils Ja 24 uur per week   maart 2018
Bestuurslid Stichting Hoedje van Papier Nee incidenteel   maart 2018
Duijm - Wickerhoff, E.H. Geen        
Groningen, D.A. van Directeur/eigenaar Puur Company BV Ja 36 uur per week   maart 2018
Directeur/eigenaar Dermacare Cosmetics Ja 36 uur per week   maart 2018
Hoogwerf, T.C. Coach gezondheid en voeding Ja 20 uur per week - maart 2018
Jami, E. Buitenpromovendus Universiteit Leiden Nee 20 uur per week   maart 2018
Freelance docent Bestuursacademie Nederland (NCOI) Ja 12 uur per week   september 2019
Bestuurssecretaris Foto Museum Rotterdam Ja 32 uur per week   november 2019
Karremans, V.P.G. Manager Director van Magnet.Me Ja 40-60 uur per week   maart 2018
Voorzitter AYA taskforce ErasmusMC Kanker Instituut Nee 3 uur per maand   mei 2019
Kockelkoren, A. Stedenbouwkundige bij Matthijs de Boer Stedenbouw BV (MDBS) Ja 28 uur per week   maart 2018
Koster, G.F.E. Advocaat, Hoofd Juridische Zaken Vereniging van Effectenbezitters Ja 40 uur per week   april 2018
Lammering, S.F. Product owner online bij Havenbedrijf Rotterdam Ja 20 uur   januari 2020
Lansink-Bastemeijer, P.J.P. Lead Business Informatie en IT bij KWF Kankerbestrijding Ja 32 uur per week   juli 2020
Erelid MFVR Nee Nvt   maart 2018
Secretaris Stichting tot ondersteuning van de VVD gemeenteraadsfractie Rotterdam Nee Nvt   april 2019
Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Nee Nvt   juli 2019
Leewis, S. Beleidsmedewerker gemeente Lansingerland Ja 32 uur per week   maart 2018
Bestuurder stichting Fractiebeheer GroenLinks Rotterdam Nee 8 uur per maand   september 2018
Meeuwissen, M.J.P. Geen       maart 2018
Mohamed-Hoesein, N.D.Z.R. Eigenaar Advocatenkantoor Hoesein Ja 24 uur per week   juli 2018
Beleidsmedewerker Tweede Kamer fractie DENK Ja 16 uur per week   juli 2019
Noppen, B. ICT-projectmanager Ventiv Technology bv Ja 40 uur per week - april 2018
Vice voorzitter Centrum de Middenweg Nee 5 uur per week - april 2018
Postma, J.P.

Senior beleidsmedewerker Ministerie van VWS

Ja 32 uur per week   september 2020
Putten, J.W. van Hoofd administratie Buchen-ICS b.v. Ja 32 uur per week   september 2019
Roest, L.L.P.R. Voorzitter bestuur Stichting De Glazen Kin Nee 4x per jaar   maart 2018
Voorzitter bestuur Stichting Theatergroep Bodemloos Nee 4x per jaar   maart 2018
Lid coördinatieteam Laurentiusdiner Nee     juni 2018
Voorzitter stichting Fractiebeheer GroenLinks Rotterdam Nee 8 uur per maand   september 2018
Algemeen bestuurslid Stichting Dignis Nee 4x per jaar   maart 2019
Roon, R.C.J. de Docent In-Holland Hogeschool Ja 24 uur per week   juli 2018
Bestuurslid Sensoor Nee     juli 2018
Schaik, B. van Standwerker Ja 25 uur per week   maart 2018
Voorzitter CVAH standwerkers Ja 1 dag per maand   maart 2018
Voorzitter Stibesta Ja 1 dag per maand   maart 2018
Ad interim voorzitter tot maart 2021 van de cvah afdeling Rotterdam een belangenorganisaties voor marktkooplieden in Rotterdam Ja 1 dag per maand   juni 2020
Adviseur bij de digitale markt; een site voor markten in Nederland en België Nee 1 dag per maand   juni 2020
Lid overleg commissie tijdelijke adviescommissie centrummarkt Rotterdam Nee 2 dagen per maand   juni 2020
Segers-Hoogendoorn, R.G.C. Directeur SMWR Ja 36 uur per week   april 2018
Simons, R.A.C.J. Programma manager Spoorveiligheid en bestuursadviseur bij de Inspectie leefomgeving en transport Ja 36 uur per week   december 2019
Smet, J. Intern begeleider v.s.o. Stichting Horizon Ja 24 uur per week   juli 2018
Tak, D.P.A. Business Development High Tech & Digital Ja 32 uur per week   maart 2020
Velden, R.T.J. van der Eigenaar Kunsthandel Ruud van der Velden Ja 40 uur per week   maart 2018
Voorzitter Stichting ondersteuning gemeenteraadsfractie Partij voor de Dieren Nee -   maart 2018
Lid landelijk partijbestuur Partij voor de Dieren Nee 8 uur per week   oktober 2019
Verheij, J.W. Teamleider strategie en beleid Stichting Woonbron Ja 32 uur per week - maart 2018
Verkoelen, P.J.H.D. Onafhankelijk Statenlid provincie Zuid-Holland Onafhankelijk Statenlid provincie Zuid-Holland 16 uur per week   maart 2018
Versnel, T.B. Zelfstandig PR-adviseur PRRR 010 Ja 20 uur per week   maart 2018
Vonk, T.J. Projectleider Leger des Heils Ja 16/20 uur per week   maart 2018
Bestuurslid 2Bfree Nee 8 uur per maand   maart 2018
Walgenbach, E.S. Adviseur Medezeggenschap bij ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ja 24 uur per week   april 2020
Trainer, Coach, adviescommissie Jonge Democraten Nee 1 uur per maand   maart 2018
Personeelsfunctionaris Stichtingsbestuur D66 Rotterdam Nee incidenteel   november 2019
Wifferen, I. van Secretaris Stichtingsbestuur D66 Rotterdam Nee incidenteel   november 2019
Yigit, E. Beleidsmedewerker ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ja     december 2019
Yildirim, D. Docent Hogeschool Rotterdam Ja 24 uur per week   maart 2018
Zeegers, C.M. Lid raad van toezicht Stichting Little Wotan Nee 6x per jaar   maart 2018
Bestuurder Stichting Grondvesten Nee 6x per jaar   maart 2018
Zevenbergen, A. van Geen        

Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.

Naam Functies Bezoldigd Uren Q.Q. (+ of -) Datum Melding
Broeders, I.C.M. lid Curatorium Koningin Sophiafonds (het Koningin Sophiafonds stelt kleine beurzen beschikbaar aan modestudenten) Nee Wisselend   januari 2020

Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.

Naam Functies Bezoldigd Uren Datum Melding
Benalla, T. ZZP IT’er/ITMA IT Telecom Ja 40 uur per week oktober 2018
Bottinga, K.B. Projectleider bij Diversion Ja 28 uur per week februari 2020
Directeur van Stichting Ginkyo Nee 8 uur per week februari 2020
Dijk, G.G. van Herbestemmingsdeskundige (Zelfstandige) Ja 3 dagen per week april 2018
Directeur a.i. Stichting Brugwachtershuisjes Nee 4 uur per week april 2018
Voorzitter Hervormde gemeente Delfshaven Nee 4-8 uur per week april 2018
Fractiemedewerker CU-SGP Rotterdam Ja 8 uur per week april 2018
Hallema, A. Landelijk adviseur samenwerking gemeenten bij UWV Ja 36 uur per week september 2018
Voorzitter medezeggenschapsraad IKC Zalmplaatschool Nee 4 uur per week september 2018
Monrooij, C.E.E. Junior Data Analytics Consultant bij Mazars Ja 28 uur per week december 2018
Fractiemedewerker CU-SGP Rotterdam Ja 12 uur per week april 2018
Rigters, E.R. geen      
Rozema, J.G. Beleidsmedewerker Stichting Ondersteuning gemeenteraadsfractie PvdD Rotterdam Ja 40 uur per week juni 2018
Freelancer Institute for Housing and Urban Development (EUR) Ja 100 uur per jaar juni 2018
Kascontrole VVE Nee 10 uur per jaar juni 2018
Scheijndel, A.N.M. van DGA Proud to be Senior bv Ja 5 dagdelen per week april 2018
DGA AKTO bv Ja 3 dagdelen per week april 2018
Humanistisch uitvaartspreker Nee Wisselend december 2019
Schol, P.R. Art director Nouvelle media Ja Wisselend maart 2019
Art director Dif report Ja Wisselend maart 2019
Voorzitter SP Rotterdam Nee Wisselend maart 2019
Yildiz, B. Geen      
Zandberg, B.C. Beleidsadviseur Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Ja 32 uur per week april 2018
\