Nevenfuncties
Gepubliceerd op: 22-12-2016
Geprint op: 18-10-2019
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/nevenfuncties/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

In het overzicht staan de nevenfuncties vermeld van de leden van de gemeenteraad, burgerleden en de griffier. Op grond van wettelijke bepalingen in de Gemeentewet moeten zij deze openbaar maken.

Onderstaand overzicht is bijgewerkt tot en met 17 oktober 2019. Het is gebaseerd op de opgaven gedaan door betrokkenen bij het aanvaarden van hun functie in de raadsperiode 2018-2022 en aangevuld met later door de griffie ontvangen gegevens. De wijzigingen ten opzichte van het vorige overzicht zijn gemarkeerd door de naam van de betrokkene in vet weer te geven.

Daar waar sprake is van een nevenfunctie die wordt vervuld uit hoofde van het raadslidmaatschap, is dit aangegeven met ‘q.q.’ (qualitate qua). Waar bekend is aangegeven of de functie bezoldigd dan wel onbezoldigd is en wat het tijdsbeslag is.

Een overzicht van de nevenfuncties van de burgemeester en wethouders vindt u op de pagina College van B en W.