Integriteit, nevenfuncties en geschenkenregister
Gepubliceerd op: 22-12-2016
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/nevenfuncties/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraad heeft een gedragscode en het onderzoeksprotocol integriteit raadsleden vastgesteld.

Klik hieronder op de links om ze te kunnen lezen.

Nevenfunctieoverzicht

In het onderstaande overzicht staan de nevenfuncties en het geschenkenregister vermeld van de leden van de gemeenteraad, burgerleden en de griffier. Op grond van wettelijke bepalingen in de Gemeentewet moeten zij deze openbaar maken.

Onderstaand overzicht is bijgewerkt tot en met augustus 2022. Als een nevenfunctie betrekking heeft op het raadslidmaatschap dan is dit aangegeven met ‘q.q.’ (qualitate qua). Als het raadslid salaris ontvangt voor de functie dan wordt dit aangegeven als bezoldigd.

Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.

Naam Functies Bezoldigd Uren Q.Q. (+ of -) Datum Melding
Aafjes- van Aalst, C. Forensische Informatiecoördinator bij Politie eenheid Rotterdam Ja 36 uur per week   juni 2022
Abrahamse, M.S. Beleidsmedewerker Ministerie van Buitenlandse Zaken Ja 24 uur per week   maart 2022
Balwantsingh, N. Mediaondernemer Ja 40 uur per week   maart 2022
Becker, S.J.C. Makelaar en Taxateur bij Parc Makelaars Ja 32 uur per week   maart 2022
Bestuurslid Stichting tot bevordering van publicaties over cultureel erfgoed in de regio Rotterdam nee Beperkt   maart 2022
Biljoen, M.H. Belastingadviseur Biljoen Advice Ja 32 uur per week   maart 2022
Creative Director Hiplae Ja 4 uur per maand   maart 2022
Algemeen bestuurslid Hoogheemraadschap Schieland en de Krimperwaard Ja 2 uur per maand   maart 2022
Bestuurslid Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap Schieland en de Krimperwaard Ja 2 uur per maand   maart 2022
Penningmeester vereniging Waterschapsbestuurders Nee 2 uur per kwartaal   maart 2022
Bokhove, J. Geen        
Bruin, V.A. Projectsecretaris bij Gemeente Capelle a/d IJssel Ja 40 per week   maart 2022
Ceulemans, S. Beleidsmedewerker Tweede Kamer fractie JA21 Ja 32 uur per week   maart 2022
Coenradie, I. ArboNed senior salesmanager Ja 40 uur per week   maart 2022
Pianojuf Ja Beperkt   maart 2022
Coşkun, T.S.J. Lid Partijbestuur SP nee 10 uur per maand   maart 2022
Stichting Frontaal Podium nee 4 uur per kwartaal   maart 2022
Stichting Timewindow/Transistor nee 4 uur per kwartaal   maart 2022
Stichting Lawine nee 2 uur per kwartaal   maart 2022
Dommelen, D.J. van Voorzitter Bestuur Stichting Vakmanstad nee 1.5 dag per maand   maart 2022
Voorzitter Bestuur Stichting Ondernemersbelang Rotterdam Nee 1.5 dag per maand   maart 2022
Ambassadeur Stichting Benefit for Kids Nee Beperkt   maart 2022

Directeur-aandeelhouder van Mooiplaes BV (100% eigendom).

Ja     Juli 2022
Drunen, B van Calculatiespecialist bij Feenstra Ja 36 uur per week   maart 2022
Elbay, F. Partner, consultant in het sociaal domein bij KwSF Advies en Consultancy Ja 24 uur per week   juni 2022
Partner, financieel adviseur in particuliere en zakelijke verzekeringen, consumptief krediet en hypothecaire leningen bij FBB10 - assurantiekantoor Ja 4 uur per week   juni 2022
Partner, Eerstelijnsverblijf bekostigd vanuit de zorgverzekeringswet en wet langdurigzorg bij het Zusterhuis Ja 4 uur per week   juni 2022
Partner, beheersmaatschappij van de bovengenoemde organisaties bij Elbay beheer B.V. Ja 4 uur per week   juni 2022
Elfilali, I. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ja 40 uur per week   maart 2022
Engberts, G.J. Ministerie van Binnenlandse Zaken Ja 16 uur per week   maart 2022
Groningen, D.A. van Directeur/eigenaar Puur Company BV Ja 36 uur per week   maart 2022
Directeur/eigenaar Dermacare Cosmetics Ja 36 uur per week   maart 2022
Haan, T. de Nederlandse Unesco Commissie Adviseur informatie Ja 24 uur per week   maart 2022
Secretaris Historisch Genootschap Rotterdam Nee 2 uur per week   maart 2022
Voorzitter Raad van Toezicht OMI Rotterdam Nee 2 uur per week   maart 2022
Penningmeester Stichting Hommes Foundation Nee 0.5 uur per week   maart 2022
Hoogwerf, T.C. Coach gezondheid en voeding Ja variabel   maart 2022
Jong, M.S.S. de Geen        
Kind, T. Actiz, Beleidsadviseur arbeidsmarkt en opleiden Ja 36 uur per week   maart 2022
Kockelkoren, A. Student Universiteit Utrecht Beleid en Bestuur nee     maart 2022
Kuzu, T. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Ja     maart 2022
Lansink-Bastemeijer, P.J.P. Lead Business Informatie en IT bij KWF Kankerbestrijding Ja 32 uur per week   maart 2022
Secretaris Stichting tot ondersteuning van de VVD gemeenteraadsfractie Rotterdam Nee Enkele uren per jaar   maart 2022
Maassen, A.J.A. Stichting fractieassistentie D66 Tweede Kamer Ja 32 uur per week   maart 2022
Mohamed-Hoesein, N.D.Z.R. Eigenaar Advocatenkantoor Hoesein Ja 40 uur per week   maart 2022
Morkoç, M.Y. Werkstudent bij Loyens en Loeff Ja 16 uur per week   maart 2022
Voorzitter raad van commissarissen bij NILS Netherlands Nee 4 uur per maand   maart 2022
Lid raad van advies bij Stuur Nee 4 uur per maand   maart 2022
Raad van Toezicht van Rutgers Nee Beperkt   juli 2022
Moti, R.

Wethouder gemeente Rotterdam

Ja 80 uur per week   maart 2022
Nunnely, J.M. Commissielid CMMBO Ja 4 uur per maand   maart 2022
Podiumkunsten Ja Beperkt   maart 2022
Hogeschool Rotterdam Ja 8 uur per week   maart 2022
Oostdijk, A.R. Netwerk-System engineer DuraVermeer N.V. Ja     maart 2022
Vrijwilliger ICT zaken Stichting Veteranen Capelle a/d IJssel nee     maart 2022
Peppel, S. van de SIKO groepsleerkracht op de SintBernardusschool Schiedam Ja 16 uur per week   maart 2022
Rehim Zadeh, E. Voorzitter Jongerenbeweging OPPOSITIE Nee 3 uur per week   juni 2022
Beleidsmedewerker Fractie DENK in de Tweede Kamer Ja 24 uur per week   juni 2022
Reitema, S. IT Finance Consultant bij iQibt Ja 32 uur per week   maart 2022
Buddy voor stichting Tina Jakoeb Nee 1 uur per maand   maart 2022
Lid coöperatie Herenboeren Rotterdam Noord Nee 4 uur per maand   maart 2022
Roskam, T. Analist bij Eneco Energie Ja 38 uur per week   juni 2022
Voorzitter Gemeenschappelijk Medezeggenschap Raad bij Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Ja 4 uur per maand   juni 2022
Schaik, B. van Voorzitter CVAH standwerkers Ja     maart 2022
Voorzitter Stibesta Ja     maart 2022
Segers-Hoogendoorn, R.G.C. ZZP-er, Interim werk bij MEE Rotterdam-Rijnmond Ja Interim   maart 2022
Raad van Toezicht INNOVO onderwijs Ja 14 uur per week   maart 2022
Bestuursfunctie Stichting Wereld op Zuid       maart 2022
Soytekin, S. Communicatieadviseur bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Ja 36 uur per week   juni 2022
Bestuurslid bij een VVE Nee beperkt   juni 2022
Velden, R.T.J. van der Eigenaar Kunsthandel Ruud van der Velden Ja 32 uur per week   maart 2018
Lid landelijk partijbestuur Partij voor de Dieren Nee 8 uur per week   maart 2022
Verhoef, M. Penningmeester/vrijwilliger Stichting streekarchief eiland IJsselmonde Nee 20 uur per week   maart 2022
Bestuurslid Vereniging ex-schrijvers en CDA-personeel der Koninklijke Marine Nee 4 dagen per jaar   maart 2022
Verkoelen, P.J.H.D. Geen       maart 2022
Verweij, E.P.J. Advocaat bij Yur Advocaten en Consultants Ja 24 uur per week   juni 2022
Vlasblom, M.M. Geen       maart 2022
Vlieger, L.S. / / / / augustus 2022
Vonk, T.J. Beleidsadviseur Leger des Heils Ja 24 uur per week   maart 2022
Lid klachtencommissie van ROS Nee     juli 2022
Waard, J.M.D. de Zelfstandig ondernemer Ja 32 uur per week   maart 2022
Wifferen, I. van Geen       maart 2022

Naam: Broeders, I.C.M
Functie: Voorzitter Stichting Team Politiek Rotterdam Roparun
Bezoldigd: Nee
Datum melding: Mei 2022

Met de schuifbalk onder de tabel kunt u heen en weer bewegen om alle gegevens te zien.

Naam Functies Bezoldigd Uren Datum Melding
B.C. Zandberg HHSK manager bedrijfsvoering Ja Fulltime mei 2022
E. Basoglu Fractiemedewerker SP Ja 37,5 uur per week mei 2022
G.G. van Dijk

Zelfstandige 'Gerben kijkt'. Opdrachten op vlak van
herbestemming, erfgoed en communicatie.

Ja 2 dagen per week mei 2022
Bestuurslid VKB, vereniging van kerkrentmeesters Nee 0,5 dagen per week mei 2022
Fractiemedewerker ChristenUnie Rotterdam Ja 2 dagen per week mei 2022
H. Valk Docent algemene techniek Horizon/Ihub onderwijs Ja 36 uur per week mei 2022
Hoogheemraadschap Schieland en de
Krimperwaard - Algemeen bestuur
Ja 6 uur per maand mei 2022
J.G. Rozema Beleidsmedewerker Stichting Ondersteuning
Gemeenteraadsfractie Partij voor de dieren
Rotterdam
Ja 40 uur per week mei 2022

Freelance scriptiebegeleider internationale school
for housing and social development

Ja 150 uur per jaar mei 2022
K. Jonker Freelance journalist bij Dagblad 010/ blogger Nee Incidenteel mei 2022
N. van Scheijndel Proud to be senior BV Ja 5 uur per week mei 2022
I- IHTO BV Ja 40 uur per week mei 2022
Voorzitter VVE Nee 2 uur per week mei 2022
Humanistisch spreker bij trouwerijen en uitvaarten Nee 2 uur per week mei 2022
P. Sadhoe Practicumbegeleider bij Reizen DNA- lab,
Universiteit Leiden
Nee

oproepbasis 1- 3
dagen per week

mei 2022
S. Mak Voorzitter DJA Rotterdam Nee 4 uur per week mei 2022

Voorzitter CDJA werkgroep Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Nee 1 uur per week mei 2022

Een overzicht van de nevenfuncties van burgermeester en wethouders leest u op de pagina College van B en W.

Geschenkenregister

Leden van de gemeenteraad registreren ontvangen geschenken met een geschatte waarde boven € 75 en maken deze openbaar.

Het Geschenkregister wordt spoedig bijgewerkt.

Datum ontvangst Gelegenheid Schenker Ontvanger geschenk
7 september Afscheidslunch Beequip D.J. van Dommelen

Jas met logo Beequip
Dopper met logo Beequip
Potje honing met logo van Beequip
Twee flessen wijn