Kennismaken met de gemeenteraad
Gepubliceerd op: 14-03-2017
Geprint op: 16-10-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/kennismaken/
Ga naar de hoofdinhoud

Er is een aantal manieren om kennis te maken met leden van de gemeenteraad:

De gemeenteraad nodigt individuele Rotterdammers en Rotterdamse organisaties (scholen, bewonersverenigingen, belangenverenigingen en andere maatschappelijke organisaties) uit om een kijkje op het stadhuis te komen nemen.

Als deelnemer aan 'gast van de gemeenteraad' kunt u kennismaken met gemeenteraadsleden, bezoekt u een vergadering in de raadzaal en krijgt u een rondleiding door het stadhuis. Voor het begin van de gemeenteraadsvergadering geven gemeenteraadsleden u uitleg over onder andere het dagelijkse werk van de gemeenteraad.

Programma gast van de gemeenteraad

Wat staat u precies te wachten als u zich opgeeft als 'gast van de gemeenteraad'?

 • Bij binnenkomst meldt u zich in de centrale hal bij de bode. Vervolgens wordt u door de griffie ontvangen.
 • In de commissiezaal maakt u kennis met een aantal gemeenteraadsleden. Zij vertellen iets over zichzelf en het raadswerk. Stel gerust vragen als u die heeft!  De gemeenteraadsleden kunnen u alles vertellen over:
  • het gemeentebestuur
  • de gemeenteraadsvergadering
  • de politieke verhoudingen
  • de rol van de gemeenteraad
  • de manier waarop besluiten worden genomen in de stad.
 • U ontvangt ook een factsheet met informatie over de gemeenteraad.
 • Vanaf de publieke tribune woont u een deel van de vergadering bij. Na afloop van het programma heeft u de mogelijkheid om de rest van de gemeenteraadsvergadering verder bij te wonen.
 • U kunt zich inschrijven voor een rondleiding door het stadhuis van een van de bodes. Let op: er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Let op: de begintijd en volgorde van de programmaonderdelen kan afwijken.
De bijeenkomst duurt van 09.45 tot ongeveer 11.30 uur. Iedereen kan zich aanmelden, voorkennis is niet nodig. Voor groepen hanteren we een maximum van 15 personen. Deelname is gratis, voorkennis is niet nodig.

Afmelden

Heeft u zich aangemeld, maar kunt u toch niet aan het programma deelnemen? Graag twee weken van te voren afmelden bij de griffie (zie onderstaande contactgegevens).

Het is mogelijk om een keer een commissievergadering bij te wonen. Tijdens gast van de gemeenteraadscommissie (hierna: commissie) krijgt u uitleg over wat een commissie nu precies doet. En over welke thema’s zij vergaderen en over welke beleidsterreinen zij gaan. Meld u zich aan met het inschrijfformulier. Deelname is gratis (voor groepen geldt een maximum van 15 personen), voorkennis is niet nodig.

De gemeenteraad heeft zeven commissies waarbij u te gast kunt zijn. Deze commissies vergaderen één keer in de drie weken, op de woens- en donderdagen in de commissiezaal op het stadhuis.

Commissies 2018 - 2022

 • Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
 • Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
 • Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
 • Commissie Veiligheid en Bestuur
 • Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
 • Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
 • Commissie tot Onderzoek van de Rekening

Wat staat u precies te wachten als u zich opgeeft als 'gast van de commissie'? 

U kiest die commissie waar u interesse in heeft. Er wordt samen met u gekeken naar een passend programma. De onderstaande elementen kunnen zeker in het programma worden opgenomen:

 • uitleg over commissiewerkzaamheden
 • in gesprek gaan met gemeenteraadsleden
 • rondleiding door het stadhuis
 • bijwonen commissievergadering (of een deel daarvan)
 • ontvangen van een informatiepakket

Tijdens gemeenteraadslid in de klas maken leerlingen en studenten kennis met een of meer gemeenteraadsleden. Een gemeenteraadslid geeft in de klas een presentatie over hoe de lokale politiek echt werkt.

Wat doet de gemeenteraad? Wat is de rol van de voorzitter? En hoe kunnen inwoners, dus ook jongeren, hun stem laten horen? Hierover kunnen de leerlingen uiteraard vragen stellen. Na het algemene verhaal over de gemeenteraad gaan scholieren samen met het gemeenteraadslid in debat. Over thema’s en/of stellingen die door de docent en leerlingen zelf zijn aangedragen. Gemeenteraadslid in de klas duurt één of twee lesuren en is kosteloos. Het past uitstekend in het programma van maatschappijleer, Nederlands (debatvaardigheden!) of ‘leren, loopbaan en burgerschapszaken’.

Wat kunt u verwachten?

Een gemeenteraadslid geeft een algemene uitleg over hoe de lokale politiek echt werkt. Wat doet de gemeenteraad? Wat is de rol van de voorzitter? En hoe kunnen inwoners, dus ook jongeren, hun stem laten horen? Hierover kunnen de leerlingen uiteraard vragen stellen. Na het algemene verhaal over de gemeenteraad gaan scholieren samen met het gemeenteraadslid in debat over thema’s en/of stellingen die door de docent en leerlingen zelf zijn aangedragen.

Gemeenteraadslid in de klas duurt één of twee lesuren, is kosteloos en past uitstekend in het programma van maatschappijleer, Nederlands (debatvaardigheden!) of ‘leren, loopbaan en burgerschapszaken’.

Gemeenteraadslid op locatie

Gemeenteraadsleden bezoeken natuurlijk niet alleen scholen. U kunt hen ook op andere plekken uitnodigen, zoals bij een bewonersvereniging of andere maatschappelijke organisatie. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Aanvragen kan telefonisch via 010 - 267 3400 of per e-mail naar info@griffie.rotterdam.nl.

Bezoek aan het stadhuis

Gemeenteraadslid in de klas komt op school, maar een bezoek aan het stadhuis is ook mogelijk. Samen met de griffie wordt hier een geschikt moment voor gekozen. De docent kan zelf beslissen wat het beste bij de klas of in het lespakket past. En welke volgorde hij/zij hanteert. Zo kan de klas ook eerst op bezoek komen op het stadhuis door deel te nemen aan een ‘gast van de gemeenteraad’. Daarna kunnen ze een gemeenteraadslid in de klas op bezoek krijgen. Beide onderdelen worden afzonderlijk van elkaar aangeboden maar ook als compleet pakket. Andere organisaties en/of individuele Rotterdammers zijn ook welkom om te gast te zijn bij de gemeenteraad.

Hoe meld ik mijn klas/ organisatie aan?

Vul het inschrijfformulier in. De Griffie neemt zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

Wat vragen wij van u?

Van de docent vragen wij input voor de gastles en het voorbereiden van een eventueel debat. De docent moet ook zorgen voor praktische zaken. Bijvoorbeeld voor een geschikte ruimte waar een Powerpointpresentatie getoond kan worden met bijhorende audio- en videofragmenten. Ditzelfde geldt als een gemeenteraadslid te gast is bij een organisatie/ instelling.

Wat doet de gemeenteraad? En hoe wordt iemand gemeenteraadslid? Hoe lang mag je in de gemeenteraad zitten?

Dit zouden zomaar een paar vragen kunnen zijn die behandeld worden tijdens het Kindervragenuur.

Het Kindervragenuur is opgezet voor kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

Het proces

Eén week voor het Kindervragenuur krijgen de kinderen een gastles van een gemeenteraadslid. Dit om de kinderen te informeren over het reilen en zeilen van de gemeenteraad en gezamenlijk tot een lijst van bijv. 10 vragen te komen.

Tijdens het eerste uur van de actualiteitenraad (in de week/weken erop) zullen de vragen van de kinderen vervolgens worden beantwoord door de aanwezige gemeenteraadsleden. Er zullen twee leerlingen fysiek aanwezig zijn in de raadzaal, zij treden op als afgevaardigden van de klas. De rest van de klas zal de gemeenteraadsvergadering op school volgen via de livestream.

Wat kunt u verwachten?

Een gemeenteraadslid geeft een algemene uitleg over hoe de lokale politiek werkt. Wat doet de gemeenteraad? Wat is de rol van de voorzitter etc.. Na het algemene verhaal over de gemeenteraad gaan de kinderen vragen bedenken met het gemeenteraadslid. 

Wat vragen wij van u?

Van de docent vragen wij input voor de gastles. De docent moet ook zorgen voor praktische zaken. Bijvoorbeeld voor een geschikte ruimte waar een PowerPointpresentatie getoond kan worden met bijhorende audio- en videofragmenten. 

Meer informatie

Deze activiteit vindt op aanvraag plaats. Na aanmelding wordt er samen met de griffie een geschikte datum bepaald met de aanvrager. Ook wordt er gekeken welke gemeenteraadsleden beschikbaar zijn. De docent kan zelf beslissen wat het beste bij de klas of in het lespakket past. En welke volgorde hij/zij hanteert. Deelname is gratis. 

Hoe meld ik mijn klas aan?

Aanmelden kan telefonisch via 010 - 267 3400 of per e-mail naar info@griffie.rotterdam.nl. De griffie neemt zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de griffie: telefoon 010 - 267 34 00 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur) of e-mail info@griffie.rotterdam.nl.