Inspreekmoment Omgevingsvisie 2022
Gepubliceerd op: 29-10-2021
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/inspreken-omgevingsvisie/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdammers en belanghebbenden hebben de mogelijkheid om op dinsdag 16 november vanaf 17.00 uur in te spreken over de nieuwe Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie is een plan voor de fysieke leefomgeving en beschrijft hoe de stad er in de toekomst uit gaat zien. Met de fysieke leefomgeving wordt alles bedoeld dat nodig is om hier te kunnen leven, wonen, werken, studeren en recreëren. Denk aan gebouwen, water, lucht, bodem, natuur, wegen en gebouwen. De Omgevingsvisie vertelt wat voor stad Rotterdam wil zijn op de lange termijn: sterk, veerkrachtig en toekomstbestendig. 

De Omgevingsvisie is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeenteraad, het College van B en W en de stad. Lees alles over de Omgevingsvisie.

Inspreekmoment

U kunt zich tot donderdag 11 november 17.00 uur aanmelden via insprekers@griffie.rotterdam.nl. Het inspreekmoment vindt 16 november plaats in de Suze Groenewegzaal in het stadhuis.

Als u zich heeft aangemeld, dan hoort u van een medewerker van de griffie wat de spelregels voor het inspreken zijn.

Het inspreekmoment wordt opgedeeld in twee delen:

  • Een deel is gereserveerd voor de insprekers die een toelichting willen geven op een al door hen ingediende zienswijze en de reactie daarop. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt een persoonlijk bericht van de mogelijkheid om in te spreken en zich hiervoor aan te melden.
  • Een deel is gereserveerd voor insprekers die zorgen, ideeën of bezwaren over de Omgevingsvisie kwijt willen aan de leden van de gemeenteraad. 

Procedure

Van 2 juli tot en met 9 september 2021 lag het ontwerp Omgevingsvisie 2022 ter inzage voor belangstellenden. Tijdens deze periode was er de mogelijkheid om een zienswijze over dit ontwerp in te dienen. Al deze zienswijzen zijn beantwoord in een Nota van Beantwoording (u gaat naar RIS) en op 27 oktober 2021 aangeboden aan de gemeenteraad.

De behandeling in de commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) vindt plaats op 25 november 2021. Tijdens deze commissiebehandeling vindt er geen inspreekmoment plaats.

De uiteindelijke gemeenteraadsbehandeling is in december.