Griffie
Gepubliceerd op: 13-03-2017
Geprint op: 16-05-2022
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/griffie/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies (hierna: commissies) hebben een eigen ambtelijke ondersteuning. Daarvoor zorgen de medewerkers van de griffie, die onder leiding staan van raadsgriffier Isabelle Broeders. Zij is ook de eerste adviseur van de gemeenteraad van Rotterdam.

Taken en verantwoordelijkheden

De griffie heeft enkele belangrijke  taken: zo zorgen de medewerkers van de griffie voor een goede informatievoorziening van de gemeenteraad en de commissies. Voor raadsleden is het belangrijk dat zij voor hun raadswerk gebruik kunnen maken van eigentijdse, goed werkende informatiesystemen:  gebruiksvriendelijk, compleet en actueel. Dit is vooral voor hen en voor anderen van groot belang omdat de gemeenteraad en de commissies jaarlijks in totaal meer dan tienduizend voorstellen, brieven, rapporten en andere documenten krijgen aangeboden. Voor medewerkers van de griffie vraagt de juiste verwerking hiervan dagelijks aandacht.

Een andere belangrijke taak van de griffie is de planning, voorbereiding en begeleiding van gemeenteraads- en commissievergaderingen, met agenda en stukken. Zoals de gemeenteraad wordt begeleid door de raadsgriffier en -secretaris beschikt elke commissie over een commissiegriffier en -secretaris die zorgdragen voor de informatievoorziening en soepel verlopende commissievergaderingen.

Tot de taken van de griffie behoort verder advisering van (individuele) gemeenteraadsleden over een juiste en effectieve inzet van instrumenten die tot hun beschikking staan.  Denk daarbij aan moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen.

Ten slotte is voorlichting over het werk van de gemeenteraad het vermelden waard. Bijvoorbeeld voorlichting aan de pers, maar bijvoorbeeld ook op scholen om jongeren op verschillende aansprekende manieren kennis te laten maken met de waarde van de lokale democratie.

Kortom: de griffie levert met deze ondersteuning een bijdrage aan het dagelijkse bedrijf van gemeenteraad en commissies, en daarmee ook aan een goed functioneren van de lokale democratie in Rotterdam.

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad van Rotterdam. Zij adviseert de burgemeester, gemeenteraadsleden en het presidium (= fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter (= de burgemeester) en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De griffier geeft daarnaast leiding aan de griffie en vervult dus ook de rol van manager van de griffiemedewerkers.

Griffiemedewerkers

 • Raadsgriffier: Isabelle Broeders
 • Assistent-griffier: Audrey Buitenman
 • Plaatsvervangend griffier en raadsadviseur: Arie de Bondt
 • Tweede plaatsvervangend griffier: Vincent Lorijn
 • Communicatie & PR gemeenteraad: Vera Korsten
 • Secretaris van de gemeenteraad: Yasemin Pala-Korkmaz
 • Assistent-griffier: Lindi Jansen-Bor
 • Assistent-griffier: Anne van den Berg-Dekker
 • Assistent-griffier: Madhoe Binda

Commissieondersteuning

 • Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit (EDEM)
  Commissiegriffier: Wilco de Bel
  Commissiesecretaris: Maura Nanlohy
  Contactgegevens: m.nanlohy@griffie.rotterdam.nl
 • Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR)
  Commissiegriffier: Mark Jongsma Commissie
  Commissiesecretaris: Maura Nanlohy
  ​Contactgegevens: m.nanlohy@griffie.rotterdam.nl
 • Veiligheid en Bestuur (VB)
  Commissiegriffier: Léon van Koppen
 • Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF)
  Commissiegriffier: Vincent Lorijn
  Commissiesecretaris: Vishayan Sital
  Contactgegevens: v.sital@griffie.rotterdam.nl
 • Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB)
  Commissiegriffier: Lia van der Sar
  Commissiesecretaris: Daniël Wind
  Contactgegevens: dd.wind@griffie.rotterdam.nl
 • Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS)
  Commissiegriffier: Arina de Waal
  Commissiesecretaris: Annelies Burger
  Contactgegevens: a.burger@griffie.rotterdam.nl
 • Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding (WIISA)
  Commissiegriffier: Rob Weststrate
  Commissiesecretaris: Maura Nanlohy
  Contactgegevens: m.nanlohy@griffie.rotterdam.nl

Contactgegevens griffie

per adres Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
info@griffie.rotterdam.nl

010 - 267 34 00 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)