Griffie
Gepubliceerd op: 13-03-2017
Geprint op: 12-08-2020
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/griffie/
Spring naar het artikel

De belangrijkste taak van de griffie is de gemeenteraad van Rotterdam in brede zin te ondersteunen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de taken van de griffie en over de griffiemedewerkers.

In 2002 is het dualisme ingevoerd in de gemeentepolitiek. Vanaf dat moment maakten wethouders geen onderdeel meer uit van de gemeenteraad (zoals daarvoor in het monisme).

De raad en college staan in relatie tot elkaar zoals landelijk de Tweede Kamer en het kabinet. De burgemeester heeft een dubbele rol, hij is zowel de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders als voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste orgaan van het gemeentebestuur, hij stelt de kaders vast en controleert het college, het college voert het beleid uit. De gemeenteraad van de gemeente Rotterdam bestaat uit 45 raadsleden. Zij nemen samen beslissingen die door het college moeten worden uitgevoerd.

Wat is de griffie?

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van deze gemeenteraad. Ze is opgericht door de gemeenteraad op 7 maart 2002 vanwege de invoering van het dualisme, om onafhankelijke ondersteuning te bieden aan alle raadsleden en aan de burgemeester in zijn rol van voorzitter van de raad. Er werd een griffier aangesteld die leiding geeft aan de griffiemedewerkers.

De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en zijn raadscommissies. De griffiemedewerkers:

  • zorgen ervoor dat vergaderingen van raadscommissies en de gemeenteraad in goede banen worden geleid
  • verzorgen de informatievoorziening (‘stukkenstroom’) van en naar raad en commissies
  • stellen de vergaderagenda’s samen
  • ondersteunen en adviseren de raadsvoorzitter (= de burgemeester) en de commissievoorzitters bij het uitoefenen van hun voorzitterschap
  • helpen raadsleden bij het formuleren van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen.

De griffiemedewerkers werken allemaal voor de gemeenteraad, maar wel elk met een eigen taak en aandachtsgebied. De commissiegriffiers en -secretarissen ondersteunen de vergaderingen van de raadscommissies. De raadscoördinator en secretarissen van de raad ondersteunen de vergaderingen van de gemeenteraad. Verder werken een aantal mensen in de staf: communicatiemedewerkers en -adviseurs, medewerkers en adviseurs die de bedrijfsvoering optimaal laten verlopen en medewerkers die de documentatie en informatievoorziening verzorgen.

Isabelle Broeders is op 30 januari 2020 geïnstalleerd als raadsgriffier van de Rotterdamse gemeenteraad.

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad van Rotterdam. Zij adviseert de burgemeester, raadsleden en het presidium (= fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter (= de burgemeester) en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De griffier geeft daarnaast leiding aan de griffie en vervult dus ook de rol van manager van de griffiemedewerkers.

Contact opnemen met de raadsgriffier?

Bel of mail  naar de griffie: telefoon (010) 267 34 00, e-mail info@griffie.rotterdam.nl.

Gemeenteraad
Raadsgriffier Isabelle Broeders
Assistent raadsgriffier Audrey Buitenman
Plaatsvervangend griffier en raadsadviseur Arie de Bondt
Woordvoerder gemeenteraad Lindi Bor
Secretaris van de raad
Yasemin Pala-Korkmaz
Commissiegriffiers
Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit Wilco de Bel
Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) Mark Jongsma
Commissie Veiligheid en Bestuur Léon van Koppen
Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (tweede plaatsvervangend griffier) Vincent Lorijn
Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte Lia van der Sar
Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport Arina de Waal
Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding Rob Weststrate
Commissiesecretarissen
Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën Peter Rexwinkel
Natália Ferreira
Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport

Anne van den Berg - Dekker

Maura Nanlohy
Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) -
Commissie Veiligheid en Bestuur

Jan Zuijdeweg

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit Madhoe Binda
Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte

Jan Zuijdeweg

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding Annelies Burger
Informatievoorziening en dienstverlening
Hoofd informatievoorziening en dienstverlening Sandra Olislaegers
Adviseur HR Maxime Koch - van der Haring
Adviseurs communicatie en dienstverlening Ton van Bree
José van Kasteel
Communicatiemedewerker Lindi Bor
Functioneel beheerder en product owner Martijn Zweerink
Officemedewerker Ghislaine Roedoe
DIV-ers Elif Demir-Pala
Claudia McKoy-Dijk
Adviseur financiën Mark Jongsma (ook commissiegriffier)
Adviseur informatievoorziening Frank Kurz-Pohlmann

Meer informatie

De griffie is gehuisvest in het Stadhuis aan de Coolsingel 40 in Rotterdam. De griffie is bereikbaar onder telefoonnummer 010 - 267 34 00 of per e-mail via info@griffie.rotterdam.nl.

\