Griffie
Gepubliceerd op: 13-03-2017
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/griffie/
Ga naar de hoofdinhoud

De griffie is opgericht door de gemeenteraad op 7 maart 2002 vanwege de invoering van het dualisme, om onafhankelijke ondersteuning te bieden aan alle gemeenteraadsleden en aan de burgemeester in zijn rol van voorzitter van de gemeenteraad. De griffie zorgt voor alle inhoudelijke, logistieke en administratieve taken zodat de gemeenteraad en de gemeenteraad-commissies optimaal kunnen functioneren. Er is een griffier aangesteld die leiding geeft aan de griffiemedewerkers.

De belangrijkste taak van de griffie is het ondersteunen van de gemeenteraad en zijn gemeenteraad-commissies. De griffiemedewerkers:

  • zorgen ervoor dat vergaderingen van gemeenteraad-commissies en de gemeenteraad in goede banen worden geleid
  • verzorgen de informatievoorziening (‘stukkenstroom’) van en naar gemeenteraad en -commissies
  • stellen de vergaderagenda’s samen
  • ondersteunen en adviseren de voorzitter van de gemeenteraad (= de burgemeester) en de voorzitters van de gemeenteraad-commissies bij het uitoefenen van hun voorzitterschap
  • helpen gemeenteraadsleden bij het formuleren van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen

De griffiemedewerkers werken allemaal voor de gemeenteraad, maar wel elk met een eigen taak en aandachtsgebied. De gemeenteraad-commissiegriffiers en -secretarissen ondersteunen de vergaderingen van de gemeenteraad-commissies. De gemeenteraad-coördinator en secretarissen van de gemeenteraad ondersteunen de vergaderingen van de gemeenteraad. Verder werken een aantal mensen in de staf: communicatiemedewerkers en -adviseurs, medewerkers en adviseurs die de bedrijfsvoering optimaal laten verlopen en medewerkers die de documentatie en informatievoorziening verzorgen.
 

Isabelle Broeders is op 30 januari 2020 geïnstalleerd als griffier van de Rotterdamse gemeenteraad.

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad van Rotterdam. Zij adviseert de burgemeester, gemeenteraadsleden en het presidium (= fractievoorzitters van de gemeenteraad) zowel inhoudelijk als procedureel. De griffier zit in de raadzaal naast de voorzitter (= de burgemeester) en ondersteunt hem in zijn taak als voorzitter van de vergadering. De griffier geeft daarnaast leiding aan de griffie en vervult dus ook de rol van manager van de griffiemedewerkers.

Gemeenteraad
Raadsgriffier Isabelle Broeders
Assistent griffier Audrey Buitenman
Plaatsvervangend griffier en raadsadviseur Arie de Bondt
Tweede plaatsvervangend griffier Vincent Lorijn
Communicatie & PR gemeenteraad            Vera Korsten
Secretaris van de gemeenteraad
Yasemin Pala-Korkmaz
Assistent-griffier Lindi Jansen-Bor
Assistent-griffier Anne van den Berg-Dekker
Assistent-griffier Madhoe Binda
Commissieondersteuning
Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Commissiegriffier Wilco de Bel
Commissiesecretaris Theresia Kranendonk
Contactgegevens at.kranendonk@griffie.rotterdam.nl of 06 - 286 344 67

Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR)
Commissiegriffier Mark Jongsma

Commissie Veiligheid en Bestuur
Commissiegriffier Léon van Koppen
Commissiesecretaris Jan Zuijdeweg
Contactgegevens j.zuijdeweg@griffie.rotterdam.nl of 06 - 109 741 28

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Commissiegriffier Vincent Lorijn
Commissiesecretaris Vishayan Sital
Contactgegevens v.sital@griffie.rotterdam.nl of 06 - 343 282 01

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Commissiegriffier Lia van der Sar
Commissiesecretaris Daniël Wind
Contactgegevens dd.wind@griffie.rotterdam.nl of 06 - 286 420 15

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Commissiegriffier Arina de Waal
Commissiesecretaris Annelies Burger
Contactgegevens a.burger@griffie.rotterdam.nl of 06 - 106 589 39

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Commissiegriffier Rob Weststrate
Commissiesecretaris Maura Nanlohy
Contactgegevens m.nanlohy@griffie.rotterdam.nl of 06 - 125 276 90

Contactgegevens griffie

telefoon:
010 - 267 34 00 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)

e-mail:
info@griffie.rotterdam.nl

postadres:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam