Commissies
Gepubliceerd op: 21-07-2022
Geprint op: 26-11-2022
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissies/
Ga naar de hoofdinhoud

Het werk van de gemeenteraad bestaat voor een deel uit het voorbereidende werk dat in de gemeenteraadscommissies wordt gedaan. De commissies zijn er om inhoudelijk de besluiten in de gemeenteraad voor te bereiden.

Dit doen ze met voorstellen van het college van Burgemeester en Wethouders en met eigen voorstellen en agenda. De commissies geven dan een advies aan de gemeenteraad. In de gemeenteraadsvergadering wordt dan over het besluit gedebatteerd en gestemd. Iedere politieke partij heeft een woordvoerder in de commissie, om een standpunt te bepalen en de fractie te vertegenwoordigen. Bekijk het raadsinformatiesysteem voor de vergaderdata van de commissies.

Deze periode zijn er zes commissies:

De commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid geeft advies over:

 • openbare orde en veiligheid
 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • overlast en handhaving
 • radicalisering
 • (inter)nationale betrekkingen
 • bestuur
 • wijkraden
 • bestuurlijke vernieuwing
 • organisatie
 • dienstverlening
 • financiën
 • digitalisering
 • deelnemingen
 • Warmtebedrijf.

Commissievoorzitter en ondersteuning

Voorzitter: L.S. (Larissa) Vlieger
Commissiegriffier: L. van Koppen
Commissiesecretarissen: V. Sital en N. Snoeij

Commissieleden

 • Ingrid Coenradie, Leefbaar Rotterdam (Bestuur, Veiligheid)
 • Bart van Drunen, Leefbaar Rotterdam (Bestuur, Organisatie, Financiën, Veiligheid)
 • Thomas Roskam, Leefbaar Rotterdam (Organisatie, Financiën)
 • Joey de Waard, Leefbaar Rotterdam (Bestuur)
 • Marike Abrahamse, VVD (Bestuur)
 • Dieke van Groningen, VVD (Organisatie, Veiligheid)
 • Pascal Lansink-Bastemeijer, VVD (Financiën, Veiligheid)
 • Marvin Biljoen, GroenLinks (Organisatie, Financiën)
 • Judith Bokhove, GroenLinks (Bestuur, Veiligheid)
 • Fatih Elbay, D66 (Organisatie, Financiën)
 • Tim de Haan, D66 (Bestuur)
 • Agnes Maassen, D66 (Veiligheid)
 • Ingrid van Wifferen, D66 (Veiligheid)
 • Richard Moti, PvdA (Bestuur, Organisatie, Financiën)
 • Sarah Reitema, PvdA (Organisatie, Veiligheid)
 • Natasha Mohamed-Hoesein, DENK (Bestuur, Organisatie, Financiën, Veiligheid)
 • Imane Elfilali, Volt (Bestuur, Financiën)
 • Tim Kind, Volt (Bestuur, Organisatie, Financiën, Veiligheid)
 • Ruud van der Velden, Partij voor de Dieren (Bestuur, Veiligheid)
 • Jaap Rozema, Partij voor de Dieren (Organisatie, Financiën)
 • Mieke Megawati Vlasblom, BIJ1 (Bestuur, Organisatie, Financiën, Veiligheid)
 • Ellen Verkoelen, 50PLUS (Bestuur, Organisatie, Financiën, Veiligheid)
 • Tjalling Vonk, ChristenUnie (Bestuur, Organisatie, Financiën, Veiligheid)
 • Theo Coşkun, SP (Bestuur, Organisatie, Financiën, Veiligheid)
 • René Segers-Hoogendoorn, CDA (Bestuur, Organisatie, Financiën, Veiligheid)
 • Thomas Bal, Forum voor Democratie (Bestuur, Organisatie, Financiën, Veiligheid)

De commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport geeft advies over:

 • welzijn
 • maatschappelijke ondersteuning
 • volksgezondheid
 • sport en recreatie
 • volkstuinen
 • kunst en cultuur
 • monumenten
 • evenementen
 • jeugd
 • jeugdhulp
 • zorg
 • informele zorg.

Commissievoorzitter en ondersteuning

Commissieleden

 • Caroline Aafjes- van Aalst, Leefbaar Rotterdam (Zorg, Jeugdzorg en Welzijn)
 • Vanessa Bruin, Leefbaar Rotterdam (Cultuur en Sport)
 • Manuel Crielaard, Leefbaar Rotterdam (Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport)
 • Benvenido van Schaik, Leefbaar Rotterdam (Volkstuinen)
 • Joey de Waard, Leefbaar Rotterdam (Sport en Recreatie, Cultuur en Evenementen)
 • Marike Abrahamse, VVD (Evenementen)
 • Diederik van Dommelen, VVD (Cultuur)
 • Erik Verweij, VVD (Zorg en Sport)
 • Judith Bokhove, GroenLinks (Cultuur en Sport)
 • Astrid Kockelkoren, GroenLinks (Zorg en Welzijn)
 • Larissa Vlieger, GroenLinks (Jeugdbeleid en Jongerenagenda)
 • Fatih Elbay, D66 (Zorg, Welzijn en Sport)
 • Agnes Maassen, D66 (Jeugd)
 • Joan Nunnely, D66 (Cultuur)
 • Narsingh Balwantsingh, PvdA (Welzijn en Sport)
 • Richard Moti, PvdA (Zorg)
 • Co Engberts, PvdA (Cultuur)
 • Elika Rehim Zadeh, DENK (Zorg)
 • Donatella Schalm-Civile, Volt (Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport)
 • Sabrina van de Peppel, Partij voor de Dieren (Zorg)
 • Michantely de Jong, BIJ1 (Zorg, Welzijn en Sport)
 • Mieke Megawati Vlasblom, BIJ1 (Cultuur)
 • Ellen Verkoelen, 50PLUS (Evenementen)
 • Nico van Scheijndel, 50PLUS (Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport)
 • Robbert-Jan van de Werken, ChristenUnie (Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport)
 • Sam Mak, CDA (Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport)
 • Thomas Bal, Forum voor Democratie (Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport)

De commissie Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ geeft advies over:

 • Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
 • onderwijs
 • taal
 • discriminatiebestrijding
 • schuldenaanpak
 • werk en inkomen
 • armoedebestrijding
 • samenleven
 • EU-arbeidsmigranten.

Commissievoorzitter en ondersteuning

Commissieleden

 • Simon Ceulemans, Leefbaar Rotterdam (Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ)
 • Ingrid Coenradie, Leefbaar Rotterdam (Reserve)
 • Simon Becker, VVD (Werk en Inkomen, Samenleven, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NRPZ)
 • Dieke van Groningen, VVD (Onderwijs, BOOR)
 • Larissa Vlieger, GroenLinks (Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ)
 • Agnes Maassen, D66 (Samenleven, Schuldhulpverlening en Armoedebestrijding)
 • Joan Nunnely, D66 (Werk en Inkomen, Onderwijs, NPRZ, BOOR)
 • Narsingh Balwantsingh, PvdA (Samenleven)
 • Co Engberts, PvdA (Werk en Inkomen)
 • Sarah Reitema, PvdA (Onderwijs, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ)
 • Serkan Soytekin, DENK (Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ)
 • Imane Elfilali, Volt (Samenleven, EU migranten)
 • Tim Kind, Volt (Werk en Inkomen, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ)
 • Pinar Coşkun, Partij voor de Dieren (Werk en Inkomen, Samenleven)
 • Sabrina van de Peppel, Partij voor de Dieren (Onderwijs, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding, NPRZ)
 • Michantely de Jong, BIJ1 (Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ)
 • Ellen Verkoelen, 50PLUS (Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ)
 • Tjalling Vonk, ChristenUnie (Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ)
 • Robbert-Jan van de Werken, ChristenUnie (Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ)
 • Tom Breedveld, SP (Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ)
 • Jan Peter Rebel, CDA (Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ)
 • Lahhoud Murad, Forum voor Democratie (Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ)

De commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte geeft advies over:

 • ruimtelijke ordening
 • gebiedsontwikkeling
 • Feyenoord City (incl. stadion en getijdenpark)
 • bestemmingsplannen
 • woonbeleid
 • welstand
 • grondbeleid
 • vastgoed
 • renovatie Museum Boijmans van Beuningen
 • renovatie bibliotheek
 • bouwen
 • wonen
 • buitenruimte
 • stadsprojecten
 • dierenwelzijn
 • afval
 • water

Commissievoorzitter en ondersteuning:

Voorzitter: P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen
Commissiegriffiers: L. van der Sar
Commissiesecretaris: D. Wind

Commissieleden

 • Vanessa Bruin, Leefbaar Rotterdam (Ruimtelijke ordening en Wonen)
 • Benvenido van Schaik, Leefbaar Rotterdam (Buitenruimte incl. Stadsprojecten, Dierenwelzijn, Afval)
 • Marcel Verhoef, Leefbaar Rotterdam (Bouwen en Gemeentelijk vastgoed)
 • Marike Abrahamse, VVD (Buitenruimte)
 • Diederik van Dommelen, VVD (Majeure Projecten, Bouwen)
 • Erik Verweij, VVD (Wonen)
 • Astrid Kockelkoren, GroenLinks (Bouwen en Wonen, Vastgoed, Gebiedsontwikkeling, Feyenoord City)
 • Mina Morkoç, GroenLinks (Buitenruimte, Dierenwelzijn)
 • Tim de Haan, D66 (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)
 • Ingrid van Wifferen, D66 (Dierenwelzijn)
 • Co Engberts, PvdA (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)
 • Richard Moti, PvdA (Majeure projecten)
 • Naoufal Akhatab, DENK (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)
 • Hilgo Wempe, Volt (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)
 • Jaap Rozema, Partij voor de Dieren (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)
 • Mieke Megawati Vlasblom, BIJ1 (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)
 • Kees Jonker, 50PLUS (Bouwen, Wonen)
 • Gerben van Dijk, ChristenUnie (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)
 • Emin Başoğlu, SP (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)
 • René Segers-Hoogendoorn, CDA (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)
 • Ardi Oostdijk, Forum voor Democratie (Bouwen, Wonen en Buitenruimte)

Subcommissie Bestemmingsplannen

Deze subcommissie is onderdeel van Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) en geeft advies over bestemmingsplannen.

Commissievoorzitter en ondersteuning:

 • Voorzitter: T. (Tim) de Haan
 • Commissiegriffier: M. Binda
 • Commissiesecretaris: N. Ferreira

Commissieleden

 • Marcel Verhoef, Leefbaar Rotterdam
 • Diederik van Dommelen, VVD
 • Astrid Kockelkoren, GroenLinks
 • Naoufal Akhatab, DENK
 • Hilgo Wempe, Volt
 • Jaap Rozema, Partij voor de Dieren
 • Mieke Megawati Vlasblom, BIJ1
 • Ellen Verkoelen, 50PLUS
 • Gerben van Dijk, ChristenUnie

De commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat geeft advies over:

 • economie
 • horeca
 • ondernemerschap/midden- en kleinbedrijf
 • toerisme
 • mobiliteit
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • openbaar vervoer
 • parkeren
 • verkeersveiligheid
 • luchthaven
 • bedrijventerreinen
 • haven
 • energietransitie haven (walstroom)
 • energietransitie
 • duurzaamheid

Commissievoorzitter en ondersteuning

Commissieleden

 • Sebastiaan Bonte, Leefbaar Rotterdam (Haven, Economie en Klimaat)
 • Bart van Drunen, Leefbaar Rotterdam (Mobiliteit en Luchthaven)
 • Joey de Waard, Leefbaar Rotterdam (Horeca en Toerisme)
 • Marike Abrahamse, VVD (Klimaat)
 • Dieke van Groningen, VVD (Economie, Haven en Luchthaven)
 • Simon Becker, VVD (Mobiliteit)
 • Marvin Biljoen, GroenLinks (Economie en Mobiliteit)
 • Mina Morkoç, GroenLinks (Haven en Klimaat)
 • Joan Nunnely, D66 (Haven, Horeca, Toerisme en Economie)
 • Pelle Meurink, D66 (Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat)
 • Ingrid van Wifferen, D66 (MRDH, Mobiliteit/Luchthaven en Klimaat
 • Amy de Bruijn, PvdA (Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat)
 • Tunahan Kuzu, DENK (Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat)
 • Imane Elfilali, Volt (Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat)
 • Ruud van der Velden, Partij voor de Dieren (Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat)
 • Michantely de Jong, BIJ1 (Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat)
 • Jet Valk, 50PLUS (Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat)
 • Gerben van Dijk, ChristenUnie (Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat)
 • Just Hovens-Greve, SP (Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat)
 • Christine Zandberg, CDA (Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat)
 • Ardi Oostdijk, Forum voor Democratie (Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat)

De COR heeft als taak de jaarrekening en het jaarverslag van gemeente Rotterdam te onderzoeken en daarover advies uit te brengen aan de gemeenteraad.

Commissieleden en ondersteuning

De gemeenteraadscommissie bestaat uit de volgende personen:

Bij een vergadering zijn?

Mocht u bij een commissievergadering willen zijn, dan kunt u zich op de dag van de vergadering melden bij de balie van het stadhuis. Er zijn niet heel veel plekken, dus een plek is helaas niet gegarandeerd.

Inspreken

U kunt tijdens een commissievergadering inspreken en zo uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden. Als u wilt inspreken meld dit dan uiterlijk twee dagen voor de vergadering bij de griffie. De commissiegriffier neemt contact met u op om hoe het in zijn werk gaat met u te bespreken. Ook helpt de griffie u verder als u wilt inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Aanmelden kan via telefoon 010 267 34 00 of e-mail insprekers@griffie.rotterdam.nl.

Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden, maar kunt u niet komen? Dan kunt u uw inbreng per email tot twee werkdagen voor de gemeenteraadscommissievergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie via insprekers@griffie.rotterdam.nl. Het is ook mogelijk een audioboodschap in te leveren, neem hiervoor ook contact op met bovenstaand e-mailadres. Uw bijdrage wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Op Gemeenteraad.rotterdam.nl vindt u informatie over de vergaderingen.

Het is mogelijk om iemand te machtigen om voor u in te spreken/een brief voor te lezen tijdens een commissievergadering. Vraag een machtigingsformulier op via insprekers@griffie.rotterdam.nl.