Commissie ZOCS
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-zocs/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraadscommissie ZOCS heeft als taak de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden en gaat over de volgende werkterreinen:

 • Jeugd
 • Jeugdhulp
 • Zorg
 • Informele zorg
 • Welzijn
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs
 • Taal
 • Cultuur
 • Sport

Commissiesamenstelling en ambtelijke ondersteuning

Commissievoorzitter: Jimmy Smet, GroenLinks (hij vervangt voorzitter Lies Roest die t/m 12 november met verlof is)
Commissiegriffier: Arina de Waal
Commissiesecretaris: Annelies Burger

Alle gemeenteraadsleden kunnen deelnemen aan alle commissievergaderingen. Onderstaande leden van de gemeenteraad en burgerleden zijn door hun fractie aangewezen als woordvoerder voor een of meer beleidsterreinen waar deze gemeenteraadscommissie over gaat.

woordvoerder (partij) beleidsterreinen
Caroline van Aalst (Leefbaar Rotterdam) integraal jeugdbeleid, jeugdzorg/taal, welzijn, gezin, mantelzorg, brede gemeenteraad, ouderenzorg, volksgezondheid drugs/alcohol GGD, eenzaamheid, vrijwilligerswerk, informele zorg, huizen van de wijk
Michel van Elck (Leefbaar Rotterdam) maatschappelijke ondersteuning en AWBZ, sport en recreatie, ouderen wonen, ouderen vervoer, ouderenzorg, hulpmiddelen en dementie, maatschappelijke opvang, vrijwilligerswerk, huizen van de wijk, topsalarissen/fraude in de zorg, asielbeleid/illegaliteit
Geert Koster (Leefbaar Rotterdam) kunst en cultuur

Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam)

veilig thuis, onderwijsbeleid, taal, jeugdzorg, LHBTI
Tim Versnel (VVD) jeugd, onderwijs, cultuur, sport, zorg en taal
Elene Walgenbach (D66) cultuur
Ingrid van Wifferen (D66) zorg, welzijn, volksgezondheid, informele zorg, jeugd, jeugdhulp en jeugdzorg en sport, onderwijs
Jeroen Postma (GroenLinks) zorg, volksgezondheid en maatschappelijke opvang
Jimmy Smet (GroenLinks) jeugd, onderwijs, taal, cultuur en sport
Narsingh Balwantsingh (PvdA) volksgezondheid, ouderen, sport en maatschappelijke opvang
Co Engberts (PvdA) zorg, onderwijs, cultuur en kinderopvang
Natasha Mohamed-Hoessein (DENK) jeugd, jeugdhulp en jeugdzorg, zorg, welzijn, volksgezondheid, informele zorg
Enes Yigit (DENK) onderwijs, taal, cultuur en sport
Ercan Büyükçifci (NIDA Rotterdam) alle beleidsterreinen
Aart van Zevenbergen (SP) alle beleidsterreinen
Christine Zandberg (CDA) alle beleidsterreinen
Maurice Meeuwissen (PVV) alle beleidsterreinen
Ruud van der Velden (Partij voor de Dieren) cultuur
Jaap Rozema (burgerlid Partij voor de Dieren) zorg, onderwijs, sport en plaatsvervangend woordvoerder cultuur
Ellen Verkoelen (50PLUS) ouderenzorg
Nico van Scheijndel (burgerlid 50PLUS) alle beleidsterreinen
Tjalling Vonk (ChristenUnie-SGP) alle beleidsterreinen

Themadossiers

De gemeenteraadscommissie houdt zich bezig met een aantal actuele dossiers. Klik hieronder door om het laatste nieuws over de behandeling in de gemeenteraadscommissie en gemeenteraad van deze themadossiers te lezen.

Eind 2018 is Rotterdam opgeschrikt door de gewelddadige dood van Sarah, Bianca en Humeyra. Drie vrouwen die het slachtoffer werden van huiselijk geweld in een relationele context. Deze dramatische gebeurtenissen veroorzaakten een schok en onrust in de stad, en veel media-aandacht. De gemeenteraad heeft naar aanleiding hiervan besloten onderzoek te doen naar de aanpak van huiselijk geweld in Rotterdam. Op 31 januari 2019 werd hiervoor de motie Onderzoek ketenaanpak huiselijk geweld aangenomen.

De gemeenteraadscommissie vergadert op woensdagen vanaf 09.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Bekijk het vergaderschema voor de vergaderdata. De vergaderregels zijn vastgelegd in de commissieverordening. Deze is opgenomen in het boekje Werkwijze gemeenteraad en gemeenteraadscommissies.

De gemeenteraadscommissie ZOCS laat zich adviseren door de subcommissie BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam).

De subcommissie adviseert onder andere over

 • de documenten die goedkeuring vereisen van de gemeenteraad (zoals jaarplan, begroting, jaarverslag, jaarrekening, statuten, strategisch beleidsplan)
 • de voortgangsgesprekken met de leden van het Algemeen Bestuur en het College van Bestuur van BOOR
 • de invulling van de toezichthoudende rol van de gemeenteraad op BOOR en zaken die van belang zijn in verband met de toezichthoudende rol van de gemeenteraad.

Ambtelijke ondersteuning

Rob Weststrate (commissiegriffier)
Annelies Burger (commissiesecretaris)
Helena Caessens (accounthouder BOOR)

Kennismaken of uw stem laten horen?

Wilt u een keer gast van de gemeenteraad zijn of een gemeenteraadslid op school uitnodigen? Of wilt u inspreken in de gemeenteraadscommissie, een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Contactgegevens griffie

U kunt via de griffie contact opnemen met de gemeenteraadscommissie ZOCS.

p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
info@griffie.rotterdam.nl

010 - 267 34 00 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)