Commissie ZOCS
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 18-10-2019
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-zocs/
Spring naar het artikel
Foto: Jan van der Ploeg

De gemeenteraad van Rotterdam heeft voor de raadsperiode 2018-2022 zes vakcommissies ingesteld.

De raadscommissies hebben als taak de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden.

Werkterrein

De commissie gaat over de volgende beleidsterreinen:

 • jeugd
 • jeugdhulp
 • zorg
 • informele zorg
 • welzijn
 • volksgezondheid
 • onderwijs
 • taal
 • cultuur
 • sport

Commissiesamenstelling en ambtelijke ondersteuning

Commissievoorzitter: Lies Roest (GroenLinks)
Commissiegriffier: Arina de Waal
Commissiesecretaris: Annelies Burger

Alle raadsleden kunnen deelnemen aan alle commissievergaderingen. Onderstaande leden van de raad en burgerleden zijn door hun fractie aangewezen als woordvoerder voor een of meer beleidsterreinen waar deze commissie over gaat.

woordvoerder (partij) beleidsterreinen
Caroline van Aalst (Leefbaar Rotterdam) integraal jeugdbeleid, jeugdzorg/taal, welzijn, gezin, mantelzorg, brede raad, ouderenzorg, volksgezondheid drugs/alcohol GGD, eenzaamheid, vrijwilligerswerk
Michel van Elck (Leefbaar Rotterdam) maatschappelijke ondersteuning en AWBZ, sport en recreatie, ouderen wonen, ouderen vervoer, hulpmiddelen en dementie, maatschappelijke opvang, informele zorg, vrijwilligerswerk, huizen van de wijk, topsalarissen/fraude in de zorg
Geert Koster (Leefbaar Rotterdam) kunst en cultuur

Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam)

veilig thuis, onderwijsbeleid
Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD) cultuur, sport en zorg
Tim Versnel (VVD) jeugd, onderwijs en taal
Elene Walgenbach (D66) onderwijs, taal en cultuur
Ingrid van Wifferen (D66) zorg, welzijn, volksgezondheid, informele zorg, jeugd, jeugdhulp en jeugdzorg en sport
Jeroen Postma (GroenLinks) zorg, volksgezondheid en maatschappelijke opvang
Jimmy Smet (GroenLinks) jeugd, onderwijs, taal, cultuur en sport
Narsingh Balwantsingh (PvdA) volksgezondheid, ouderen, sport en maatschappelijke opvang
Co Engberts (PvdA) zorg, onderwijs, cultuur en kinderopvang
Natasha Mohamed-Hoessein (DENK) jeugd, jeugdhulp en jeugdzorg, zorg, welzijn, volksgezondheid, informele zorg
Enes Yigit (DENK) onderwijs, taal, cultuur en sport
Nourdin El Ouali (NIDA Rotterdam) alle beleidsterreinen
Taylan Cicek (SP) alle beleidsterreinen
Christine Eskes (CDA) alle beleidsterreinen
Christine Zandberg (burgerlid CDA) alle beleidsterreinen
Maurice Meeuwissen (PVV) alle beleidsterreinen
Ruud van der Velden (Partij voor de Dieren) cultuur
Jaap Rozema (Partij voor de Dieren) zorg, onderwijs, sport en plv. woordvoerder cultuur
Nico van Scheijndel (burgerlid 50PLUS) alle beleidsterreinen
Tjalling Vonk (ChristenUnie-SGP) alle beleidsterreinen

Agendastukken en vergaderfrequentie

De commissie vergadert op woensdagen vanaf 09.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Bekijk het vergaderschema voor de vergaderdata. De vergaderregels zijn vastgelegd in de Commissieverordening. Deze is opgenomen in het boekje Werkwijze raad en commissies.

De raadscommissie ZOCS laat zich adviseren door de subcommissie BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam).

De subcommissie adviseert onder andere over

 • de documenten die goedkeuring vereisen van de raad (zoals jaarplan, begroting, jaarverslag, jaarrekening, statuten, strategisch beleidsplan);
 • de voortgangsgesprekken met de leden van het Algemeen Bestuur en het College van Bestuur van BOOR;
 • de invulling van de toezichthoudende rol van de raad op BOOR en zaken die van belang zijn in verband met de toezichthoudende rol van de raad.

 

Leden Subcommissie

Co Engberts
Tanya Hoogwerf
Christine Zandberg
Jimmy Smet
Jaap Rozema

Deze raadsleden en burgerleden zitten niet in de subcommissie vanwege hun politieke achtergrond, maar vanwege hun kennis van en interesse in het onderwijs in Rotterdam.

Ambtelijke ondersteuning
Arina de Waal (commissiegriffier)
Annelies Burger (commissiesecretaris)
Xandra de Vroom (accounthouder BOOR)

Kennismaken of meedenken met de gemeenteraad?

Wilt u een keer gast van de raad zijn of een raadslid op school uitnodigen? Of wilt u inspreken in de commissie, een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Meer informatie

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. U kunt via de griffie contact leggen met de commissie. Ook kunt u er terecht met alle vragen over de gemeenteraad en raadscommissies.

Postadres:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP  Rotterdam
Telefoon (010) 267 34 00
Mail info@griffie.rotterdam.nl