Commissie ZOCS
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 16-04-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-zocs/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraad van Rotterdam heeft voor de raadsperiode 2018-2022 zes vakcommissies ingesteld.

De raadscommissies hebben als taak de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden.

Wilt u inspreken bij de commissie? Neem dan contact op met de commissieondersteuning.

Werkterrein

De commissie gaat over de volgende beleidsterreinen:

 • jeugd
 • jeugdhulp
 • zorg
 • informele zorg
 • welzijn
 • volksgezondheid
 • onderwijs
 • taal
 • cultuur
 • sport

Commissiesamenstelling en ambtelijke ondersteuning

Commissievoorzitter: Lies Roest (GroenLinks)
Commissiegriffier: Arina de Waal
Commissiesecretaris: Annelies Burger en Maura Nanlohy

Alle raadsleden kunnen deelnemen aan alle commissievergaderingen. Onderstaande leden van de raad en burgerleden zijn door hun fractie aangewezen als woordvoerder voor een of meer beleidsterreinen waar deze commissie over gaat.

woordvoerder (partij) beleidsterreinen
Caroline van Aalst (Leefbaar Rotterdam) integraal jeugdbeleid, jeugdzorg/taal, welzijn, gezin, mantelzorg, brede raad, ouderenzorg, volksgezondheid drugs/alcohol GGD, eenzaamheid, vrijwilligerswerk
Michel van Elck (Leefbaar Rotterdam) maatschappelijke ondersteuning en AWBZ, sport en recreatie, ouderen wonen, ouderen vervoer, hulpmiddelen en dementie, maatschappelijke opvang, informele zorg, vrijwilligerswerk, huizen van de wijk, topsalarissen/fraude in de zorg
Geert Koster (Leefbaar Rotterdam) kunst en cultuur

Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam)

veilig thuis, onderwijsbeleid
Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD) cultuur, sport en zorg
Tim Versnel (VVD) jeugd, onderwijs en taal
Elene Walgenbach (D66) onderwijs, taal en cultuur
Ingrid van Wifferen (D66) zorg, welzijn, volksgezondheid, informele zorg, jeugd, jeugdhulp en jeugdzorg en sport
Jeroen Postma (GroenLinks) zorg, volksgezondheid en maatschappelijke opvang
Jimmy Smet (GroenLinks) jeugd, onderwijs, taal, cultuur en sport
Narsingh Balwantsingh (PvdA) volksgezondheid, ouderen, sport en maatschappelijke opvang
Co Engberts (PvdA) zorg, onderwijs, cultuur en kinderopvang
Natasha Mohamed-Hoessein (DENK) jeugd, jeugdhulp en jeugdzorg, zorg, welzijn, volksgezondheid, informele zorg
Enes Yigit (DENK) onderwijs, taal, cultuur en sport
Ercan Büyükçifci (NIDA Rotterdam) alle beleidsterreinen
Aart van Zevenbergen (SP) alle beleidsterreinen
Christine Eskes (CDA) Onderwijs en Cultuur
Christine Zandberg (burgerlid CDA) alle beleidsterreinen
Maurice Meeuwissen (PVV) alle beleidsterreinen
Ruud van der Velden (Partij voor de Dieren) cultuur
Jaap Rozema (burgerlid Partij voor de Dieren) zorg, onderwijs, sport en plaatsvervangend woordvoerder cultuur
Nico van Scheijndel (burgerlid 50PLUS) alle beleidsterreinen
Tjalling Vonk (ChristenUnie-SGP) alle beleidsterreinen

Themadossiers

De commissie houdt zich bezig met een aantal actuele dossiers. Klik hieronder door om het laatste nieuws over de behandeling in de commissie en gemeenteraad van deze themadossiers te lezen.

Eind 2018 is Rotterdam opgeschrikt door de gewelddadige dood van Sarah, Bianca en Humeyra. Drie vrouwen die het slachtoffer werden van huiselijk geweld in een relationele context. Deze dramatische gebeurtenissen veroorzaakten een schok en onrust in de stad, en veel media-aandacht. De gemeenteraad heeft naar aanleiding hiervan besloten onderzoek te doen naar de aanpak van huiselijk geweld in Rotterdam. Op 31 januari 2019 werd hiervoor de motie Onderzoek ketenaanpak huiselijk geweld aangenomen.

De commissie vergadert op woensdagen vanaf 09.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Bekijk het vergaderschema voor de vergaderdata. De vergaderregels zijn vastgelegd in de Commissieverordening. Deze is opgenomen in het boekje Werkwijze raad en commissies.

De raadscommissie ZOCS laat zich adviseren door de subcommissie BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam).

De subcommissie adviseert onder andere over

 • de documenten die goedkeuring vereisen van de raad (zoals jaarplan, begroting, jaarverslag, jaarrekening, statuten, strategisch beleidsplan)
 • de voortgangsgesprekken met de leden van het Algemeen Bestuur en het College van Bestuur van BOOR
 • de invulling van de toezichthoudende rol van de raad op BOOR en zaken die van belang zijn in verband met de toezichthoudende rol van de raad.

 

Ambtelijke ondersteuning

Arina de Waal (commissiegriffier)
Anne van den Berg - Dekker (commissiesecretaris)
Xandra de Vroom (accounthouder BOOR)

Kennismaken of meedenken met de gemeenteraad?

Wilt u een keer gast van de raad zijn of een raadslid op school uitnodigen? Of wilt u inspreken in de commissie, een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Meer informatie

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. U kunt via de griffie contact leggen met de commissie. Ook kunt u er terecht met alle vragen over de gemeenteraad en raadscommissies.

Postadres:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP  Rotterdam
Telefoon 010 - 267 34 00
E-mail info@griffie.rotterdam.nl