Commissie WIISA
Gepubliceerd op: 16-08-2018
Geprint op: 26-03-2019
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-wiisa/
Spring naar het artikel
Foto: Jan van der Ploeg

De gemeenteraad van Rotterdam heeft voor de raadsperiode 2018-2022 zes vakcommissies ingesteld.

De raadscommissies hebben als taak de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden.

Werkterrein

De commissie gaat over de volgende beleidsterreinen:

  • werk
  • inkomen
  • integratie
  • discriminatiebestrijding
  • armoedebestrijding
  • schuldenaanpak

Commissiesamenstelling en ambtelijke ondersteuning

Commissievoorzitter: Stephan van Baarle (DENK)
Commissiegriffier: Rob Weststrate
Commissiesecretaris: Bart van der Zeijden

Alle raadsleden kunnen deelnemen aan alle commissievergaderingen. Onderstaande leden van de raad en burgerleden zijn door hun fractie aangewezen als woordvoerder voor één of meer beleidsterreinen waar deze commissie over gaat.

woordvoerder (partij) beleidsterreinen
Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) inburgering en integratie
Ehsan Jami (Leefbaar Rotterdam) armoedebeleid, schuldenaanpak, participatiewet, arbeidsmarktontwikkeling, werk en inkomen (incl. jeugdwerkloosheid)
Tim Versnel (VVD) alle beleidsterreinen
Nadia Arsieni (D66) alle beleidsterreinen
Lies Roest (GroenLinks) alle beleidsterreinen
Duygu Yildirim (PvdA) alle beleidsterreinen
Stephan van Baarle (DENK) integratie
Enes Yigit (DENK) werk en inkomen, schuldenaanpak en armoedebestrijding
Ercan Büyükcifci (NIDA Rotterdam) alle beleidsterreinen
Aart van Zevenbergen (SP) alle beleidsterreinen
Christine Eskes (CDA) integratie
Alex Hallema (burgerlid CDA) alle beleidsterreinen
René Segers-Hoogendoorn (CDA) alle beleidsterreinen
Maurice Meeuwissen (PVV) alle beleidsterreinen
Partij voor de Dieren - nog niet bekend  
Ellen Verkoelen (50PLUS) alle beleidsterreinen
Tjalling Vonk (CU-SGP) alle beleidsterreinen

Agendastukken en vergaderfrequentie

De commissie vergadert gemiddeld twee keer in de drie weken op woensdagmiddag vanaf 15.00 uur in zaal 7 van het stadhuis. De vergaderregels zijn vastgelegd in de Commissieverordening. Deze is opgenomen in het boekje Werkwijze raad en commissies.

Kennismaken of meedenken met de gemeenteraad?

Wilt u een keer gast van de raad zijn of een raadslid op school uitnodigen? Of wilt u inspreken in de commissie, een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Meer informatie

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. U kunt via de griffie contact leggen met de commissie. Ook kunt u er terecht met alle vragen over de gemeenteraad en raadscommissies.

Postadres:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP  Rotterdam
Telefoon (010) 267 34 00
Mail info@griffie.rotterdam.nl