Commissie WIISA
Gepubliceerd op: 16-08-2018
Geprint op: 15-01-2022
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-wiisa/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraadscommissie WIISA heeft als taak de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden en gaat over de volgende werkterreinen:

  • Werk
  • Inkomen
  • Integratie
  • Discriminatiebestrijding
  • Armoedebestrijding
  • Schuldenaanpak

Commissiesamenstelling en ambtelijke ondersteuning

Commissievoorzitter: Tim Versnel (VVD)
Commissiegriffier: Rob Weststrate
Commissiesecretaris: Natalia Ferreira

Alle gemeenteraadsleden kunnen deelnemen aan alle commissievergaderingen. Onderstaande leden van de gemeenteraad en burgerleden zijn door hun fractie aangewezen als woordvoerder voor één of meer beleidsterreinen waar deze gemeenteraadscommissie over gaat.

woordvoerder (partij) beleidsterreinen
Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) inburgering en integratie
John van Assendelft (Leefbaar Rotterdam) Participatiewet, arbeidsmarktontwikkeling, werk en inkomen (inclusief jeugdwerkloosheid)
Thomas Roskam (Leefbaar Rotterdam) armoedebeleid, schuldenaanpak
Tim Versnel (VVD) alle beleidsterreinen
Nadia Arsieni (D66) alle beleidsterreinen
Lies Roest (GroenLinks) alle beleidsterreinen
Harm de Oude (GroenLinks) tijdelijke vervanger Lies Roest op alle beleidsterreinen
Duygu Yildirim (PvdA) alle beleidsterreinen
Stephan van Baarle (DENK) integratie
Enes Yigit (DENK) werk en inkomen, schuldenaanpak en armoedebestrijding

Elvin Rigters (burgerlid NIDA Rotterdam)

alle beleidsterreinen
Aart van Zevenbergen (SP) alle beleidsterreinen
Alex Hallema (burgerlid CDA) alle beleidsterreinen
Maurice Meeuwissen (PVV) alle beleidsterreinen
Ellen Verkoelen (50PLUS) alle beleidsterreinen
Tjalling Vonk (CU-SGP) alle beleidsterreinen

Themadossiers

De gemeenteraadscommissie houdt zich bezig met een aantal actuele dossiers. Klik hieronder door om het laatste nieuws over de behandeling in de gemeenteraadscommissie en gemeenteraad van deze themadossiers te lezen.

Armoede is een groot probleem in Rotterdam. Ongeveer 60.000 huishoudens lopen een risico op problematische schulden. Als ze bij de gemeente komen is deze schuld vaak al hoog opgelopen: gemiddeld tot zo’n 45.000 euro. Deze mensen weten niet goed waar en hoe ze ondersteuning kunnen vragen of de aangeboden hulp blijkt niet te passen.

Twintig procent van de kinderen in Rotterdam groeit op in armoede. Dit is niet goed voor de ontwikkeling van de kinderen en niet goed voor de stad. Rotterdam. In het beleid gericht op minder armoede en schulden bij Rotterdamse gezinnen is er speciaal aandacht voor kinderen, jongeren en voor ouderen.

De gemeenteraadscommissie vergadert op woensdagen vanaf 09.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Bekijk het vergaderschema voor de vergaderdata. De vergaderregels zijn vastgelegd in de commissieverordening. Deze is opgenomen in het boekje Werkwijze gemeenteraad en gemeenteraadscommissies.

Kennismaken of uw stem laten horen?

Wilt u een keer gast van de gemeenteraad zijn of een gemeenteraadslid op school uitnodigen? Of wilt u inspreken in de gemeenteraadscommissie, een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Contactgegevens griffie

U kunt via de griffie contact opnemen met de gemeenteraadscommissie WIISA.

Per adres Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
info@griffie.rotterdam.nl

010 - 267 34 00 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)