Commissie WIISA
Gepubliceerd op: 16-08-2018
Geprint op: 13-05-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-wiisa/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraad van Rotterdam heeft voor de raadsperiode 2018-2022 zes vakcommissies ingesteld.

De raadscommissies hebben als taak de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden.

Wilt u inspreken bij de commissie? Neem dan contact op met de commissieondersteuning.

Werkterrein

De commissie gaat over de volgende beleidsterreinen:

  • werk
  • inkomen
  • integratie
  • discriminatiebestrijding
  • armoedebestrijding
  • schuldenaanpak

Commissiesamenstelling en ambtelijke ondersteuning

Commissievoorzitter: Steven Lammering (PvdA)
Commissiegriffier: Rob Weststrate
Commissiesecretaris: Maura Nanlohy

Alle raadsleden kunnen deelnemen aan alle commissievergaderingen. Onderstaande leden van de raad en burgerleden zijn door hun fractie aangewezen als woordvoerder voor één of meer beleidsterreinen waar deze commissie over gaat.

woordvoerder (partij) beleidsterreinen
Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) inburgering en integratie
John van Assendelft (Leefbaar Rotterdam) armoedebeleid, schuldenaanpak, participatiewet, arbeidsmarktontwikkeling, werk en inkomen (inclusief jeugdwerkloosheid)
Thomas Roskam (Leefbaar Rotterdam) armoedebeleid, schuldenaanpak, participatiewet, arbeidsmarktontwikkeling, werk en inkomen (inclusief jeugdwerkloosheid)
Tim Versnel (VVD) alle beleidsterreinen
Nadia Arsieni (D66) alle beleidsterreinen
Lies Roest (GroenLinks) alle beleidsterreinen
Duygu Yildirim (PvdA) alle beleidsterreinen
Stephan van Baarle (DENK) integratie
Enes Yigit (DENK) werk en inkomen, schuldenaanpak en armoedebestrijding

Elvin Rigters (burgerlid NIDA Rotterdam)

alle beleidsterreinen
Aart van Zevenbergen (SP) alle beleidsterreinen
Christine Eskes (CDA) integratie
Alex Hallema (burgerlid CDA) alle beleidsterreinen
René Segers-Hoogendoorn (CDA) alle beleidsterreinen
Maurice Meeuwissen (PVV) alle beleidsterreinen
Ellen Verkoelen (50PLUS) alle beleidsterreinen
Tjalling Vonk (CU-SGP) alle beleidsterreinen

Themadossiers

De commissie houdt zich bezig met een aantal actuele dossiers. Klik hieronder door om het laatste nieuws over de behandeling in de commissie en gemeenteraad van deze themadossiers te lezen.

Armoede is een groot probleem in Rotterdam. Ongeveer 60.000 huishoudens lopen een risico op problematische schulden. Als ze bij de gemeente komen is deze schuld vaak al hoog opgelopen: gemiddeld tot zo’n 45.000 euro. Deze mensen weten niet goed waar en hoe ze ondersteuning kunnen vragen of de aangeboden hulp blijkt niet te passen.

Twintig procent van de kinderen in Rotterdam groeit op in armoede. Dit is niet goed voor de ontwikkeling van de kinderen en niet goed voor de stad. Rotterdam. In het beleid gericht op minder armoede en schulden bij Rotterdamse gezinnen is er speciaal aandacht voor kinderen, jongeren en voor ouderen.

De commissie vergadert op woensdagen vanaf 09.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Bekijk het vergaderschema voor de vergaderdata. De vergaderregels zijn vastgelegd in de Commissieverordening. Deze is opgenomen in het boekje Werkwijze raad en commissies.

Kennismaken of meedenken met de gemeenteraad?

Wilt u een keer gast van de raad zijn of een raadslid op school uitnodigen? Of wilt u inspreken in de commissie, een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Meer informatie

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. U kunt via de griffie contact leggen met de commissie. Ook kunt u er terecht met alle vragen over de gemeenteraad en raadscommissies.

Postadres:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP  Rotterdam
Telefoon 010 - 267 34 00
E-mail info@griffie.rotterdam.nl