Commissie VB
Gepubliceerd op: 16-08-2018
Geprint op: 23-03-2019
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-vb/
Spring naar het artikel
Foto: Jan van der Ploeg

De gemeenteraad van Rotterdam heeft voor de raadsperiode 2018-2022 zes vakcommissies ingesteld.

De raadscommissies hebben als taak de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden.

Werkterrein

De commissie gaat over de volgende beleidsterreinen:

  • openbare orde
  • veiligheid
  • overlast en handhaving
  • radicalisering
  • (inter)nationale betrekkingen
  • bestuur
  • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (bestuurlijk)
  • bestuurlijke vernieuwing
  • gebiedsgerichte programma's
  • kleine kernen

Commissiesamenstelling en ambtelijke ondersteuning

Commissievoorzitter: Benvenido van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
Commissiegriffier: Leon van Koppen
Commissiesecretaris: Yasemin Pala-Korkmaz

Alle raadsleden kunnen deelnemen aan alle commissievergaderingen. Onderstaande leden van de raad en burgerleden zijn door hun fractie aangewezen als woordvoerder voor een of meer beleidsterreinen waar deze commissie over gaat.

woordvoerder (partij) beleidsterreinen
Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) veiligheid, bestuur, overlast en handhaving, gebieden
Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) radicalisering
Vincent Karremans (VVD) alle beleidsterreinen
Nadia Arsieni (D66) veiligheid, overlast en handhaving
Ingrid van Wifferen (D66) bestuur, gebieden, kleine kernen, bestuurlijke vernieuwing
Elene Walgenbach (D66) Coffeeshops
Stephan Leewis (GroenLinks) veiligheid
Jimmy Smet (GroenLinks) bestuur
Kevin van Eikeren (PvdA) alle beleidsterreinen
Stephan van Baarle (DENK) alle beleidsterreinen
Nourdin El Ouali (NIDA Rotterdam) alle beleidsterreinen
Aart van Zevenbergen (SP) alle beleidsterreinen
Christine Eskes (CDA) alle beleidsterreinen
Maurice Meeuwissen (PVV) alle beleidsterreinen
Partij voor de Dieren  
Ellen Verkoelen (50PLUS) alle beleidsterreinen
Tjalling Vonk (ChristenUnie-SGP) alle beleidsterreinen

De commissie vergadert gemiddeld twee keer in de drie weken op donderdagmiddag. Dit is vanaf 14.00 uur in zaal 7 van het stadhuis. De vergaderregels zijn vastgelegd in de Commissieverordening. Deze is opgenomen in het boekje Werkwijze raad en commissies.

Kennismaken of meedenken met de gemeenteraad?

Wilt u een keer gast van de raad zijn of een raadslid op school uitnodigen? Of wilt u inspreken in de commissie, een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Meer informatie

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. U kunt via de griffie contact leggen met de commissie. Ook kunt u er terecht met alle vragen over de gemeenteraad en raadscommissies.

Postadres:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP  Rotterdam
Telefoon (010) 267 34 00
E-mail info@griffie.rotterdam.nl