Commissie VB
Gepubliceerd op: 16-08-2018
Geprint op: 12-05-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-vb/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraad van Rotterdam heeft voor de raadsperiode 2018-2022 zes vakcommissies ingesteld.

De raadscommissies hebben als taak de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden.

Wilt u inspreken bij de commissie? Neem dan contact op met de commissieondersteuning.

Werkterrein

De commissie gaat over de volgende beleidsterreinen:

  • openbare orde
  • veiligheid
  • overlast en handhaving
  • radicalisering
  • (inter)nationale betrekkingen
  • bestuur
  • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (bestuurlijk)
  • bestuurlijke vernieuwing
  • gebiedsgerichte programma's
  • kleine kernen

Commissiesamenstelling en ambtelijke ondersteuning

Commissievoorzitter: Benvenido van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
Commissiegriffier: Leon van Koppen
Commissiesecretaris: Daniël Wind

Alle raadsleden kunnen deelnemen aan alle commissievergaderingen. Onderstaande leden van de raad en burgerleden zijn door hun fractie aangewezen als woordvoerder voor een of meer beleidsterreinen waar deze commissie over gaat.

woordvoerder (partij) beleidsterreinen
Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) veiligheid, bestuur, overlast en handhaving
Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) radicalisering
Eline Duijm - Wickerhoff (Leefbaar Rotterdam) gebieden
Vincent Karremans (VVD) alle beleidsterreinen
Nadia Arsieni (D66) veiligheid, overlast en handhaving
Ingrid van Wifferen (D66) bestuur, gebieden, kleine kernen, bestuurlijke vernieuwing
Elene Walgenbach (D66) Coffeeshops
Stephan Leewis (GroenLinks) veiligheid
Jimmy Smet (GroenLinks) bestuur
Steven Lammering (PvdA) alle beleidsterreinen
Faouzi Achbar (DENK) alle beleidsterreinen
Ercan Büyükçifci (NIDA Rotterdam) alle beleidsterreinen
Aart van Zevenbergen (SP) alle beleidsterreinen
Christine Eskes (CDA) alle beleidsterreinen
Maurice Meeuwissen (PVV) alle beleidsterreinen
Ruud van der Velden (Partij voor de Dieren) alle beleidsterreinen
Ellen Verkoelen (50PLUS) alle beleidsterreinen
Tjalling Vonk (ChristenUnie-SGP) alle beleidsterreinen

Themadossiers

De commissie houdt zich bezig met een aantal actuele dossiers. Klik hieronder door om het laatste nieuws over de behandeling in de commissie en gemeenteraad van deze themadossiers te lezen.

Rotterdam wordt niet alleen bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités adviseren het college en de gemeenteraad. Waar moet meer aandacht voor komen in de wijk? Wat gaat goed, wat kan beter? Daarbij speelt de input van bewoners uit het gebied een grote rol.

De leden van de gebiedscommissies en de wijkraden zijn door de bewoners uit de eigen buurt gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De leden van de wijkcomités zijn geloot.

Bekijk het volledige dossier.

Het bestuursmodel vanaf 2022

Het college van B en W heeft de raad een voorstel gedaan over hoe het bestuursmodel er vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 uit zou kunnen zien. In juni dit jaar besluit de gemeenteraad over dit voorstel. Vanzelfsprekend hoort de gemeenteraad graag uw mening! Wat vindt u van het voorstel? Waarborgen we hiermee voldoende de invloed van de Rotterdammer op zijn directe omgeving?

Lees alles over het bestuursmodel en hoe u uw mening kunt delen op de pagina bestuursmodel 2022.

De commissie vergadert op donderdagen vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Bekijk het vergaderschema voor de vergaderdata. De vergaderregels zijn vastgelegd in de Commissieverordening. Deze is opgenomen in het boekje Werkwijze raad en commissies.

Kennismaken of meedenken met de gemeenteraad?

Wilt u een keer gast van de raad zijn of een raadslid op school uitnodigen? Of wilt u inspreken in de commissie, een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Meer informatie

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. U kunt via de griffie contact leggen met de commissie. Ook kunt u er terecht met alle vragen over de gemeenteraad en raadscommissies.

Postadres:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP  Rotterdam
Telefoon 010 - 267 34 00
E-mail info@griffie.rotterdam.nl