Commissie VB
Gepubliceerd op: 16-08-2018
Geprint op: 14-01-2022
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-vb/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraadscommissie VB heeft als taak de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden en gaat over de volgende werkterreinen:

  • Openbare orde
  • Veiligheid
  • Overlast en handhaving
  • Radicalisering
  • (Inter)nationale betrekkingen
  • Bestuur
  • Metropoolregio Rotterdam Den Haag (bestuurlijk)
  • Bestuurlijke vernieuwing
  • Gebiedsgerichte programma's
  • Kleine kernen

Commissiesamenstelling en ambtelijke ondersteuning

Commissievoorzitter: Benvenido van Schaik (Leefbaar Rotterdam)
Commissiegriffier: Leon van Koppen

Alle gemeenteraadsleden kunnen deelnemen aan alle commissievergaderingen. Onderstaande leden van de gemeenteraad en burgerleden zijn door hun fractie aangewezen als woordvoerder voor een of meer beleidsterreinen waar deze gemeenteraadscommissie over gaat.

woordvoerder (partij) beleidsterreinen
Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) veiligheid, bestuur, overlast en handhaving
Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) radicalisering
Eline Duijm - Wickerhoff (Leefbaar Rotterdam) gebieden
Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD) alle beleidsterreinen
Nadia Arsieni (D66) veiligheid, overlast en handhaving
Ingrid van Wifferen (D66) bestuur, gebieden, kleine kernen, bestuurlijke vernieuwing
Elene Walgenbach (D66) Coffeeshops
Stephan Leewis (GroenLinks) veiligheid
Jimmy Smet (GroenLinks) bestuur
Steven Lammering (PvdA) alle beleidsterreinen
Faouzi Achbar (DENK) alle beleidsterreinen
Ercan Büyükçifci (NIDA Rotterdam) alle beleidsterreinen
Aart van Zevenbergen (SP) alle beleidsterreinen
René Segers-Hoogendoorn (CDA) alle beleidsterreinen (m.u.v. Wijk aan zet)
Christine Zandberg (CDA) Wijk aan zet
Maurice Meeuwissen (PVV) alle beleidsterreinen
Ruud van der Velden (Partij voor de Dieren) alle beleidsterreinen
Ellen Verkoelen (50PLUS) alle beleidsterreinen
Tjalling Vonk (ChristenUnie-SGP) alle beleidsterreinen

Themadossiers

De gemeenteraadscommissie houdt zich bezig met een aantal actuele dossiers. Klik hieronder door om het laatste nieuws over de behandeling in de gemeenteraadscommissie en gemeenteraad van deze themadossiers te lezen.

Rotterdam wordt niet alleen bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités adviseren het college en de gemeenteraad. Waar moet meer aandacht voor komen in de wijk? Wat gaat goed, wat kan beter? Daarbij speelt de input van bewoners uit het gebied een grote rol.

De leden van de gebiedscommissies en de wijkraden zijn door de bewoners uit de eigen buurt gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De leden van de wijkcomités zijn geloot.

Bekijk het volledige dossier.

Het bestuursmodel vanaf 2022

Het college van B en W heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan over hoe het bestuursmodel er vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 uit zou kunnen zien. In juni dit jaar besluit de gemeenteraad over dit voorstel. Vanzelfsprekend hoort de gemeenteraad graag uw mening! Wat vindt u van het voorstel? Waarborgen we hiermee voldoende de invloed van de Rotterdammer op zijn directe omgeving?

Lees alles over het bestuursmodel en hoe u uw mening kunt delen op de pagina bestuursmodel 2022.

De gemeenteraadscommissie vergadert op donderdagen vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Bekijk het vergaderschema voor de vergaderdata. De vergaderregels zijn vastgelegd in de commissieverordening. Deze is opgenomen in het boekje Werkwijze gemeenteraad en gemeenteraadscommissies.

Kennismaken of uw stem laten horen?

Wilt u een keer gast van de gemeenteraad zijn of een gemeenteraadslid op school uitnodigen? Of wilt u inspreken in de gemeenteraadscommissie, een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Contactgegevens griffie

U kunt via de griffie contact opnemen met de gemeenteraadscommissie VB.

p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
info@griffie.rotterdam.nl

010 - 267 34 00 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)