Commissie MPOF
Gepubliceerd op: 16-08-2018
Geprint op: 16-04-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-mpof/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraad van Rotterdam heeft voor de raadsperiode 2018-2022 zes vakcommissies ingesteld.

De raadscommissies hebben als taak de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden.

Wilt u inspreken bij de commissie? Neem dan contact op met de commissieondersteuning.

Werkterrein

De commissie gaat over de volgende beleidsterreinen:

  • organisatie
  • dienstverlening
  • financiën
  • deelnemingen
  • haven (aandeelhouderschap)
  • Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)
  • Feijenoord City
  • Hoekse Lijn
  • Coolsingel
  • Maastunnel

Commissiesamenstelling en ambtelijke ondersteuning

Commissievoorzitter: Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD)
Commissiegriffiers: Vincent Lorijn en Mark Jongsma
Commissiesecretaris: Vishayan Sital

Alle raadsleden kunnen deelnemen aan alle commissievergaderingen. Onderstaande leden van de raad en burgerleden zijn door hun fractie aangewezen als woordvoerder voor één of meer beleidsterreinen waar deze commissie over gaat.

woordvoerder (partij) beleidsterreinen
Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) NPRZ
Geert Koster (Leefbaar Rotterdam) alle beleidsterreinen
Jan-Willem Verheij (VVD) alle beleidsterreinen
Chantal Zeegers (D66) alle beleidsterreinen
Astrid Kockelkoren (GroenLinks) majeure projecten op BWB, Feyenoord City
Jeroen Postma (GroenLinks) majeure projecten op mobiliteit, financiën en organisatie
Stephan Leewis (GroenLinks) Warmtebedrijf
Dennis Tak (PvdA) organisatie en financiën
Steven Lammering (PvdA) overige beleidsterreinen
Faouzi Achbar (DENK) alle beleidsterreinen
Bas van Noppen (NIDA Rotterdam) alle beleidsterreinen
Pieter Schol (burgerlid SP) alle beleidsterreinen
Christine Eskes (CDA) Feyenoord City
René Segers-Hoogendoorn (CDA) alle beleidsterreinen (m.u.v. Feyenoord City)
Maurice Meeuwissen (PVV) alle beleidsterreinen
Ruud van der Velden (Partij voor de Dieren)
[met als vervanger Jaap Rozema]
alle beleidsterreinen
Ellen Verkoelen (50PLUS) alle beleidsterreinen
Gerben van Dijk (burgerlid ChristenUnie-SGP) Feyenoord City, NPRZ, Boijmans
Christel Monrooij (burgerlid ChristenUnie-SGP) Hoekse Lijn, Maastunnel, Coolsingel
Tjalling Vonk (ChristenUnie-SGP) alle beleidsterreinen

Themadossiers

De commissie houdt zich bezig met een aantal actuele dossiers. Klik hieronder door om het laatste nieuws over de behandeling in de commissie en gemeenteraad van deze themadossiers te lezen.

De gemeente Rotterdam is in 2005 gestart met het Warmtebedrijf. Restwarmte uit het havengebied wordt nu aan Rotterdammers en bedrijven geleverd. Sinds de oprichting heeft het Warmtebedrijf veel tegenslagen gehad. Er is in de afgelopen bestuursperioden keer op keer besloten voor een doorstart van het Warmtebedrijf. Hierbij is de gemeente steeds meer en grotere verplichtingen aangegaan. De laatste tegenslag was de vertraging bij het realiseren van de Leiding over Oost naar Leiden.

De gemeenteraad heeft een raadsenquête gehouden over wat er allemaal misgegaan is bij het Warmtebedrijf en wat daaruit te leren valt.

Eind 2016 heeft Feyenoord plannen gepresenteerd voor een Nieuw Stadion aan de Maas als onderdeel van een grote gebiedsontwikkeling. In mei 2017 besloot de gemeenteraad deze plannen mogelijk te willen maken met een financiële bijdrage onder voorwaarden. Die voorwaarden zijn vastgelegd in een position paper. Over de voortgang van het project wordt elk half jaar gerapporteerd. In december 2019 kwam het bericht dat de bouw van het Nieuwe Stadion opnieuw met een jaar vertraagd is. Het definitief besluit over de bijdrage van de gemeente komt hierdoor ook later.

De commissie vergadert op donderdagen vanaf 19.30 uur in de Suze Groenewegzaal van het stadhuis. Bekijk het vergaderschema voor de vergaderdata. De vergaderregels zijn vastgelegd in de Commissieverordening. Deze is opgenomen in het boekje Werkwijze raad en commissies.

Onderzoekscommissie Warmtebedrijf
De resultaten van de raadsenquête naar de governance van het Warmtebedrijf zijn op 17 september 2020 gepresenteerd. Meer informatie hierover vindt u op de pagina van de onderzoekscommissie.

Kennismaken of meedenken met de gemeenteraad?

Wilt u een keer gast van de raad zijn of een raadslid op school uitnodigen? Of wilt u inspreken in de commissie, een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Meer informatie

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. U kunt via de griffie contact leggen met de commissie. Ook kunt u er terecht met alle vragen over de gemeenteraad en raadscommissies.

Postadres:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP  Rotterdam
Telefoon 010 - 267 34 00
E-mail info@griffie.rotterdam.nl