Commissie EDEM
Gepubliceerd op: 16-08-2018
Geprint op: 16-04-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-edem/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraad van Rotterdam heeft voor de raadsperiode 2018-2022 zes vakcommissies ingesteld.

De raadscommissies hebben als taak de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden.

Wilt u inspreken bij de commissie? Neem dan contact op met de commissieondersteuning.

Werkterrein

De commissie gaat over de volgende beleidsterreinen:

 • Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) (inhoudelijk)
 • haven (inhoudelijk)
 • economie
 • horeca
 • toerisme
 • evenementen
 • mobiliteit
 • parkeren
 • verkeersveiligheid
 • energietransitie
 • duurzaamheid
 • luchthaven

Commissiesamenstelling en ambtelijke ondersteuning

Commissievoorzitter: Elene Walgenbach (D66)
Commissiegriffier: Wilco de Bel
Commissiesecretaris: Theresia Kranendonk

Alle raadsleden kunnen deelnemen aan alle commissievergaderingen. Onderstaande leden van de raad en burgerleden zijn door hun fractie aangewezen als woordvoerder voor één of meer beleidsterreinen waar deze commissie over gaat.

woordvoerder (partij) beleidsterreinen
Geert Koster (Leefbaar Rotterdam) energietransitie, luchtkwaliteit, haven (inhoudelijk), toerisme
Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) duurzaamheid, MRDH, economie
Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) horeca
Bart van Drunen (Leefbaar Rotterdam) mobiliteit
Dieke van Groningen (VVD) alle beleidsterreinen
Elene Walgenbach (D66) horeca en toerisme, evenementen, economie
Ingrid van Wifferen (D66) Haven (inhoudelijk), MRDH, mobiliteit, energietransitie, duurzaamheid, luchthaven
Jeroen Postma (GroenLinks) mobiliteit en schone lucht
Stephan Leewis (GroenLinks) energietransitie, duurzaamheid, haven, economie, horeca en toerisme
Dennis Tak (PvdA) alle beleidsterreinen
Faouzi Achbar (DENK) MRDH, horeca, economie, mobiliteit
Natasha Mohamed-Hoessein (DENK) haven (inhoudelijk), energietransitie, duurzaamheid, luchthaven
Bas van Noppen (NIDA Rotterdam) alle beleidsterreinen
Burak Yildiz (burgerlid SP) alle beleidsterreinen
Christine Eskes (CDA) horeca
René Segers-Hoogendoorn (CDA) alle beleidsterreinen behalve horeca
Maurice Meeuwissen (PVV) alle beleidsterreinen
Ruud van der Velden (Partij voor de Dieren) alle beleidsterreinen
Jet Valk (burgerlid 50PLUS) alle beleidsterreinen
Christel Monrooij (burgerlid ChristenUnie-SGP) alle beleidsterreinen

Themadossiers

De commissie houdt zich bezig met een aantal actuele dossiers. Klik hieronder door om het laatste nieuws over de behandeling in de commissie en gemeenteraad van deze themadossiers te lezen.

De Erasmusbrug is de meest recente stadse oeververbinding. Sinds de bouw van deze brug is verschillende keren gesproken over een nieuwe (stedelijke) oeververbinding. Er zijn verschillende opties besproken, zowel aan de oostkant van de stad, als aan de westkant De aanleiding voor het onderzoeken van deze nieuwe oeververbinding is als volgt:

 • de stad wordt steeds voller
 • de volledige capaciteit van de bestaande verbindingen is bereikt (metro, Van Brienenoordbrug)
 • woonlocaties (ontwikkeling Stadshavens)
 • de enorme verdichtingsopgave voor de komende tientallen jaren

De commissie vergadert op woensdagen vanaf 19.30 uur in de Suze Groenewegzaal van het stadhuis. Bekijk het vergaderschema voor de vergaderdata. De vergaderregels zijn vastgelegd in de Commissieverordening. Deze is opgenomen in het boekje Werkwijze raad en commissies.

Kennismaken of meedenken met de gemeenteraad?

Wilt u een keer gast van de raad zijn of een raadslid op school uitnodigen? Of wilt u inspreken in de commissie, een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Meer informatie

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. U kunt via de griffie contact leggen met de commissie. Ook kunt u er terecht met alle vragen over de gemeenteraad en raadscommissies.

Postadres:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP  Rotterdam
Telefoon 010 - 267 34 00
E-mail info@griffie.rotterdam.nl