Commissie EDEM
Gepubliceerd op: 16-08-2018
Geprint op: 13-01-2022
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-edem/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraadscommissie EDEM heeft als taak de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden en gaat over de volgende werkterreinen:

 • Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) (inhoudelijk)
 • Haven (inhoudelijk)
 • Economie
 • Horeca
 • Toerisme
 • Evenementen
 • Mobiliteit
 • Parkeren
 • Verkeersveiligheid
 • Energietransitie
 • Duurzaamheid
 • Luchthaven

Commissiesamenstelling en ambtelijke ondersteuning

Commissievoorzitter: Elene Walgenbach (D66)
Commissiegriffier: Wilco de Bel
Commissiesecretaris: Maura Nanlohy

Alle gemeenteraadsleden kunnen deelnemen aan alle commissievergaderingen. Onderstaande leden van de gemeenteraad en burgerleden zijn door hun fractie aangewezen als woordvoerder voor één of meer beleidsterreinen waar deze gemeenteraadscommissie over gaat.

woordvoerder (partij) beleidsterreinen
Geert Koster (Leefbaar Rotterdam) energietransitie, luchtkwaliteit, haven (inhoudelijk), duurzaamheid, evenementenbeleid
Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) horeca
Bart van Drunen (Leefbaar Rotterdam) mobiliteit, economie, MRDH, toerisme
Dieke van Groningen (VVD) alle beleidsterreinen
Chantal Zeegers (D66) economie, duurzaamheid, luchthaven
Elene Walgenbach (D66) horeca, toerisme, evenementen
Ingrid van Wifferen (D66) Haven (inhoudelijk), MRDH, mobiliteit, energietransitie
Jeroen Postma (GroenLinks) mobiliteit en schone lucht
Stephan Leewis (GroenLinks) energietransitie, duurzaamheid, haven, economie, horeca en toerisme
Dennis Tak (PvdA) alle beleidsterreinen
Faouzi Achbar (DENK) MRDH, horeca, economie, mobiliteit
Natasha Mohamed-Hoessein (DENK) haven (inhoudelijk), energietransitie, duurzaamheid, luchthaven
Bas van Noppen (NIDA Rotterdam) alle beleidsterreinen
Burak Yildiz (burgerlid SP) alle beleidsterreinen
René Segers-Hoogendoorn (CDA) alle beleidsterreinen
Maurice Meeuwissen (PVV) alle beleidsterreinen
Ruud van der Velden (Partij voor de Dieren) alle beleidsterreinen
Jet Valk (burgerlid 50PLUS) alle beleidsterreinen
Christel Monrooij (burgerlid ChristenUnie-SGP) alle beleidsterreinen

Themadossiers

De gemeenteraadscommissie houdt zich bezig met een aantal actuele dossiers. Klik hieronder door om het laatste nieuws over de behandeling in de gemeenteraadscommissie en gemeenteraad van deze themadossiers te lezen.

De Erasmusbrug is de meest recente stadse oeververbinding. Sinds de bouw van deze brug is verschillende keren gesproken over een nieuwe (stedelijke) oeververbinding. Er zijn verschillende opties besproken, zowel aan de oostkant van de stad, als aan de westkant De aanleiding voor het onderzoeken van deze nieuwe oeververbinding is als volgt:

 • de stad wordt steeds voller
 • de volledige capaciteit van de bestaande verbindingen is bereikt (metro, Van Brienenoordbrug)
 • woonlocaties (ontwikkeling Stadshavens)
 • de enorme verdichtingsopgave voor de komende tientallen jaren

De gemeenteraadscommissie vergadert op woensdagen vanaf 19.30 uur in de Suze Groenewegzaal van het stadhuis. Bekijk het vergaderschema voor de vergaderdata. De vergaderregels zijn vastgelegd in de commissieverordening. Deze is opgenomen in het boekje Werkwijze gemeenteraad en gemeenteraadscommissies.

Kennismaken of uw stem laten horen?

Wilt u een keer gast van de gemeenteraad zijn of een gemeenteraadslid op school uitnodigen? Of wilt u inspreken in de gemeenteraadscommissie, een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Contactgegevens griffie

U kunt via de griffie contact opnemen met de gemeenteraadscommissie EDEM.

Per adres Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
info@griffie.rotterdam.nl

010 - 267 34 00 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)