Commissie BWB
Gepubliceerd op: 16-08-2018
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-bwb/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraadscommissie BWB heeft als taak de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden en gaat over de volgende werkterreinen:

 • Bouwen
 • Wonen
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • Grondbeleid
 • Vastgoed
 • Welstand en monumenten
 • Buitenruimte
 • Afval
 • Water
 • Dierenwelzijn

Commissiesamenstelling en ambtelijke ondersteuning

Commissievoorzitter: Ellen Verkoelen (50PLUS)
Commissiegriffier: Lia van der Sar
Commissiesecretaris: Daniël Wind

Alle gemeenteraadsleden kunnen deelnemen aan alle commissievergaderingen. Onderstaande leden van de gemeenteraad en burgerleden zijn door hun fractie aangewezen als woordvoerder voor een of meer beleidsterreinen waar deze gemeenteraadscommissie over gaat.

Benvenido van Schaik (Leefbaar Rotterdam) buitenruimte, afval
Hans van Putten (Leefbaar Rotterdam)

wonen, bestemmingsplannen, recreatieschappen, onderhoud kapitaalgoederen, Rotterdamwet

Hannagnes Faber (VVD) alle beleidsterreinen
Chantal Zeegers (D66) buitenruimte, vastgoed, monumenten, erfgoed
Robin de Roon (D66) bouwen en wonen
Astrid Kockelkoren (GroenLinks) alle beleidsterreinen
Co Engberts (PvdA) bouwen en wonen
Duygu Yildirim (PvdA) afval, dierenwelzijn en 7 stadsprojecten
Stephan van Baarle (DENK) alle beleidsterreinen
Taoufik Benalla (burgerlid NIDA Rotterdam) alle beleidsterreinen
Taylan Cicek (SP) alle beleidsterreinen
Christine Zandberg (CDA) alle beleidsterreinen
Maurice Meeuwissen (PVV) alle beleidsterreinen
Jaap Rozema (burgerlid PvdD) alle beleidsterreinen
Ellen Verkoelen (50PLUS) alle beleidsterreinen
Gerben van Dijk (burgerlid ChristenUnie-SGP) alle beleidsterreinen

Themadossiers

De gemeenteraadscommissie houdt zich bezig met een aantal actuele dossiers. Klik hieronder door om het laatste nieuws over de behandeling in de gemeenteraadscommissie en gemeenteraad van deze themadossiers te lezen.

De druk op de woningmarkt in de regio Rotterdam is hoog. Dit wordt ook op landelijk en in de provincie ervaren. Voor starters, mensen met middeninkomen en ouderen is het moeilijk geschikte woonruimte te vinden. Het college van burgemeester en wethouders zet daarom in op de realisatie van 18.000 nieuwe woningen in de periode 2018-2022.

De gemeenteraadscommissie vergadert op woensdagen vanaf 09.30 uur in de Suze Groenewegzaal van het stadhuis. Bekijk het vergaderschema voor de vergaderdata. De vergaderregels zijn vastgelegd in de commissieverordening. Deze is opgenomen in het boekje Werkwijze gemeenteraad en gemeenteraadscommissies.

Kennismaken of uw stem laten horen?

Wilt u een keer gast van de gemeenteraad zijn of een gemeenteraadslid op school uitnodigen? Of wilt u inspreken in de gemeenteraadscommissie, een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Contactgegevens griffie

U kunt via de griffie contact opnemen met de gemeenteraadscommissie BWB.

Per adres Griffie
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam
info@griffie.rotterdam.nl

010 - 267 34 00 (bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)