Commissie BWB
Gepubliceerd op: 16-08-2018
Geprint op: 22-04-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/commissie-bwb/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeenteraad van Rotterdam heeft voor de raadsperiode 2018-2022 zes vakcommissies ingesteld.

De raadscommissies hebben als taak de besluitvorming door de gemeenteraad voor te bereiden.


Wilt u inspreken bij de commissie? Neem dan contact op met de commissieondersteuning.

Het inspreekmoment bij de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte over de ‘Verkoop van het recreatieoord Hoek van Holland’ is verplaatst naar april.

Tijdens de procedurevergadering op 13 januari heeft de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte het volgende besloten over de opzet van het inspreekmoment.

 • Bundeling van insprekers vertegenwoordigd door één woordvoerder
 • Circa 30 personen worden uitgenodigd om in te spreken
 • Insprekers krijgen ieder maximaal 5 minuten om fysiek in te spreken
 • Commissieleden kunnen aan iedere inspreker vragen stellen die de inspreker kan beantwoorden
 • Insprekers verlaten hierna de zaal en het stadhuis
 • Het bundelen van insprekers moet plaatsvinden op basis van bepaalde criteria die bepaald worden door de commissievoorzitter, een woordvoerder vanuit de oppositiepartijen en een woordvoerder vanuit de coalitiepartijen. Binnenkort worden deze criteria vastgesteld in de procedurevergadering van de commissie en vermeld op deze pagina.
Dinsdag 30 maart Vanaf 19.30 uur Technische sessie over onder andere financiële en juridische aspecten, rechten van recreanten, aanbestedingsplan, erfpacht.
Dinsdag 6 april Vanaf 18.00 uur Insprekers
Woensdag 7 april Vanaf 9.30 uur Vervolg inspreekmoment
Woensdag 14 april Vanaf 9.30 uur Politieke behandeling in de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte

Werkterrein

De commissie gaat over de volgende beleidsterreinen:

 • bouwen
 • wonen
 • ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • grondbeleid
 • vastgoed
 • welstand en monumenten
 • buitenruimte
 • afval
 • water
 • dierenwelzijn

Commissiesamenstelling en ambtelijke ondersteuning

Commissievoorzitter: Ellen Verkoelen (50PLUS)
Commissiegriffier: Lia van der Sar
Commissiesecretaris: Jan Zuijdeweg

Alle raadsleden kunnen deelnemen aan alle commissievergaderingen. Onderstaande leden van de raad en burgerleden zijn door hun fractie aangewezen als woordvoerder voor een of meer beleidsterreinen waar deze commissie over gaat.

Benvenido van Schaik (Leefbaar Rotterdam) buitenruimte, binnenstad, dierenwelzijn, Schone stad
Hans van Putten (Leefbaar Rotterdam) bestemmingsplannen, Deltaplan Water, recreatieschappen
Pascal Lansink-Bastemeijer (VVD) buitenruimte
Jan-Willem Verheij (VVD) alle beleidsterreinen behalve buitenruimte en corporaties
Chantal Zeegers (D66) buitenruimte, vastgoed, monumenten, erfgoed
Elene Walgenbach (D66) Schiekadeblok
Astrid Kockelkoren (GroenLinks) alle beleidsterreinen
Co Engberts (PvdA) bouwen en wonen
Duygu Yildirim (PvdA) afval, dierenwelzijn en 7 stadsprojecten
Narsingh Balwantsingh (PvdA) water en buitenruimte
Stephan van Baarle (DENK) alle beleidsterreinen
Taoufik Benalla (burgerlid NIDA Rotterdam) alle beleidsterreinen
Kees Jonker (SP) alle beleidsterreinen
Christine Eskes (CDA) alle beleidsterreinen
Maurice Meeuwissen (PVV) alle beleidsterreinen
Jaap Rozema (burgerlid PvdD) alle beleidsterreinen
Ellen Verkoelen (50PLUS) alle beleidsterreinen
Gerben van Dijk (burgerlid ChristenUnie-SGP) alle beleidsterreinen

Themadossiers

De commissie houdt zich bezig met een aantal actuele dossiers. Klik hieronder door om het laatste nieuws over de behandeling in de commissie en gemeenteraad van deze themadossiers te lezen.

De druk op de woningmarkt in de regio Rotterdam is hoog. Dit wordt ook op landelijk en in de provincie ervaren. Voor starters, mensen met middeninkomen en ouderen is het moeilijk geschikte woonruimte te vinden. Het college van burgemeester en wethouders zet daarom in op de realisatie van 18.000 nieuwe woningen in de periode 2018-2022.

De commissie vergadert op woensdagen vanaf 09.30 uur in de Suze Groenewegzaal van het stadhuis. Bekijk het vergaderschema voor de vergaderdata. De vergaderregels zijn vastgelegd in de Commissieverordening. Deze is opgenomen in het boekje Werkwijze raad en commissies.

Leden subcommissie
Astrid Kockelkoren
Hans van Putten
Robin de Roon
Ellen Verkoelen
Jan Willem Verheij
Jaap Rozema
Gerben van Dijk

Ambtelijke ondersteuning
Lia van der Sar (commissiegriffier)
Jan Zuijdeweg (commissiesecretaris)

Kennismaken of meedenken met de gemeenteraad?

Wilt u een keer gast van de raad zijn of een raadslid op school uitnodigen? Of wilt u inspreken in de commissie, een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Kijk dan op:

Meer informatie

De griffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. U kunt via de griffie contact leggen met de commissie. Ook kunt u er terecht met alle vragen over de gemeenteraad en raadscommissies.

Postadres:
p/a Griffie
Postbus 70012
3000 KP  Rotterdam
Telefoon 010 - 267 34 00
E-mail info@griffie.rotterdam.nl