Begroting 2023
Gepubliceerd op: 28-09-2022
Geprint op: 29-11-2022
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/begroting-2023/
Ga naar de hoofdinhoud

Dit najaar wordt de ontwerpbegroting voor 2023 en de 2e herziening 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit is de eerste begroting in deze raadsperiode (2022-2026).

In het voorjaar zijn bij het coalitieakkoord de beleidsvoornemens van het nieuwe college van B en W besproken. In de ontwerpbegroting 2023 wordt dit (meer) in detail en financieel uitgewerkt. De 2e herziening geeft een beeld van de financiële ontwikkelingen gedurende het lopende begrotingsjaar 2022. Kijk voor meer informatie op watdoetdegemeente.rotterdam.nl.

Bijzonderheden

  • Op dinsdag 8 november vond het debat over de ontwerpbegroting plaats en reageerde het college van B en W op de inbreng van de gemeenteraad.
  • Op donderdag 10 november, na de gemeenteraadsvergadering, vonden alle stemmingen over de ontwerpbegroting plaats.
  • Mocht u vragen hebben over de informatie op deze pagina, dan kunt u contact opnemen met de griffie via info@griffie.rotterdam.nl.