Begroting 2021
Gepubliceerd op: 30-09-2020
Geprint op: 24-07-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/begroting-2021/
Ga naar de hoofdinhoud

In de begroting geeft het college van B en W aan wat het voor de stad wil bereiken, wat daarvoor moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten. Totale begroting 2021 is ongeveer 3,7 miljard euro. De gemeenteraad stelt de begroting vast.

U vindt de actuele digitale begroting op Watdoetdegemeente.rotterdam.nl. Hieronder vindt u (links naar) informatie rond de Begroting 2021, inspreekmogelijkheden, de raadsbehandeling van deze begroting en na afloop de uitkomsten daarvan.

Inspreekmoment Begroting 2021

Rotterdammers en belanghebbenden konden op woensdag 14 oktober, vanaf 16.00 uur, inspreken over de begroting en hun zorgen of bezwaren uiten en argumenten meegeven aan de gemeenteraad. De gemeenteraadsleden hebben het inspreekmoment op afstand via een digitale vergadering gevolgd. Bekijk hier welke insprekers (pdf, RIS) zich hiervoor hadden aangemeld.

Het inspreekmoment is terug te zien via het raadsinformatiesysteem. Ook zijn in de agenda de schriftelijke bijdrages terug te vinden.

Nieuws, vergaderdata en standpunten

In de Begroting 2021 geeft het college van burgemeester en wethouders aan wat het voor de stad wil bereiken, wat daarvoor moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten.

De begroting bevat de voorstellen voor het beleid in 2021 die het college voorlegt aan de gemeenteraad. Ook geeft de begroting de financiële vertaling van het beleid voor de periode 2021 tot en met 2024; hoe is de financiële positie van de gemeente en op welke manier financiert de gemeente haar uitgaven? De omvang van de Begroting 2021 is ongeveer 3,7 miljard euro bruto. De gemeenteraad stelt de begroting uiteindelijk vast.

Hieronder een overzicht van de momenten waarop de Begroting 2021 aan de orde is in de gemeenteraad en de raadscommissies.

datum en tijd vergadering locatie meer informatie
Woe 14 oktober 16.00 uur Inspreekmoment burgers, instellingen en gebiedscommissies Digitaal en raadzaal uitzending, agenda en stukken
Woe 28 oktober 09.30 - 14.00 uur Begrotingscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) digitaal uitzending, agenda en stukken
Woe 28 oktober 09.30 - 14.00 uur Begrotingscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS) digitaal uitzending, agenda en stukken
Woe 28 oktober 15.00 - 19.00 uur Begrotingscommissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding (WIISA) digitaal uitzending, agenda en stukken
Woe 28 oktober 19.30 - 22.30 uur Begrotingscommissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit (EDEM) digitaal uitzending, agenda en stukken
Do 29 oktober 14.00 - 17.30 uur Begrotingscommissie Veiligheid en Bestuur (VB) digitaal uitzending, agenda en stukken
Do 29 oktober 19.30 - 22.30 uur Begrotingscommissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) digitaal uitzending, agenda en stukken
Di 10 november 10.00 uur Begrotingsraad raadzaal uitzending, agenda en stukken
Do 12 november 10.00 uur Vervolg begrotingsraad en besluitvorming raadzaal uitzending, agenda en stukken