Begroting 2020
Gepubliceerd op: 23-09-2019
Geprint op: 12-08-2020
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/begroting-2020/
Spring naar het artikel

In de begroting geeft het college van B en W aan wat het voor de stad wil bereiken, wat daarvoor moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten. Totale begroting 2020 is ongeveer 3,5 miljard euro. De gemeenteraad stelt de begroting vast.

U vindt de actuele digitale begroting op Watdoetdegemeente.rotterdam.nl. Hieronder vindt u (links naar) informatie rond de Begroting 2020, inspreekmogelijkheden, de raadsbehandeling van deze begroting en na afloop de uitkomsten daarvan.

Verandering in de opzet van de begrotingsbehandeling

De gemeenteraad behandelt de begroting dit jaar in één dag op donderdag 7 november. Wanneer het niet lukt om de debatten voor 01.00 uur af te ronden, worden de stemmingen uitgesteld tot dinsdag 12 november. Op deze manier ontstaat er ruimte op de agenda om op dinsdag 12 november enkele andere grote onderwerpen te bespreken. De agenda is een week voor de vergadering beschikbaar.

Inspreekmoment Begroting 2020

Op woensdag 16 oktober organiseerde de gemeenteraad een bijeenkomst waar burgers, instellingen en gebiedscommissies konden inspreken over de begroting. Op deze pagina kunt u het inspreekmoment terugkijken en de bijdragen van insprekers lezen.

Nieuws, vergaderdata en standpunten

In de Begroting 2020 geeft het college van burgemeester en wethouders aan wat het voor de stad wil bereiken, wat daarvoor moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten.

De begroting bevat de voorstellen voor het beleid in 2020 die het college voorlegt aan de gemeenteraad. Ook geeft de begroting de financiële vertaling van het beleid voor de periode 2020 tot en met 2023; hoe is de financiële positie van de gemeente en op welke manier financiert de gemeente haar uitgaven? De omvang van de Begroting 2020 is ongeveer 3,5 miljard euro bruto. De gemeenteraad stelt de begroting uiteindelijk vast.

Hieronder een overzicht van de momenten waarop de Begroting 2020 aan de orde is in de gemeenteraad en de raadscommissies.

datum en tijd  vergadering locatie meer informatie
woe 16/10
16.00 uur
Inspreekmoment burgers, instellingen en gebiedscommissies zaal 7 stadhuis uitzending, agenda en stukken
woe 30/10
9.30 - 14.00 uur
Begrotingscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) zaal 7 stadhuis uitzending, agenda en stukken
woe 30/10
9.30 - 14.30 uur
Begrotingscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS) raadzaal stadhuis uitzending, agenda en stukken
woe 30/10
15.00 - 19.00 uur
Begrotingscommissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding (WIISA) zaal 7 stadhuis uitzending, agenda en stukken
woe 30/10
19.30 - 22.30 uur
Begrotingscommissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit (EDEM) raadzaal stadhuis uitzending, agenda en stukken
do 31/10
13.00 - 19.00 uur
Begrotingscommissie Veiligheid en Bestuur (VB) raadzaal stadhuis uitzending, agenda en stukken
do 31/10
19.00 - 23.00 uur
Begrotingscommissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) zaal 7 stadhuis uitzending, agenda en stukken
do 7/11
10.00 uur
Begrotingsraad raadzaal stadhuis uitzending, agenda en stukken
di 12/11
10.00 uur

Mogelijk vervolg begrotingsraad

Daarnaast ook bespreking van enkele grote onderwerpen.

raadzaal stadhuis uitzending, agenda en stukken
\