Begroting 2019
Gepubliceerd op: 27-09-2018
Geprint op: 23-04-2019
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/begroting-2019/
Spring naar het artikel
Foto: Jan van der Ploeg

In de begroting geeft het college van B en W aan wat het voor de stad wil bereiken, wat daarvoor moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten. Totale begroting 2019 is 3,47 miljard euro. De gemeenteraad stelt de begroting vast.

U vindt de actuele digitale begroting op watdoetdegemeente.rotterdam.nl. Hieronder vindt u (links naar) informatie rond de Begroting 2019, inspraakmogelijkheden, de raadsbehandeling van deze begroting en na afloop de uitkomsten daarvan.

Inspreekmoment Begroting 2019

Op woensdag 17 oktober organiseerde de gemeenteraad een bijeenkomst waar burgers, instellingen en gebiedscommissies konden inspreken over de begroting. Op deze pagina kunt u het inspreekmoment terugkijken en de bijdragen van insprekers lezen:

Nieuws, vergaderdata en standpunten

In de Begroting 2019 geeft het college van burgemeester en wethouders aan wat het voor de stad wil bereiken, wat daarvoor moet gebeuren en hoeveel dit gaat kosten.

De begroting bevat de voorstellen voor het beleid in 2019 die het college voorlegt aan de gemeenteraad. Ook geeft de begroting de financiële vertaling van het beleid voor de periode 2019 tot en met 2022; hoe is de financiële positie van de gemeente en op welke manier financiert de gemeente haar uitgaven? De omvang van de Begroting 2019 is € 3,47 miljard bruto. De gemeenteraad stelt de begroting uiteindelijk vast.

Hieronder een overzicht van de momenten waarop de Begroting 2019 aan de orde is in de gemeenteraad en de raadscommissies.

datum en tijd  vergadering locatie meer informatie
woe 17/10
16.00 uur
Inspreekmoment burgers, instellingen en gebiedscommissies zaal 7 stadhuis uitzending, agenda en stukken
woe 31/10
9.30 uur
Begrotingscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) zaal 7 stadhuis uitzending, agenda en stukken
woe 31/10
9.30 uur
Begrotingscommissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS) raadzaal stadhuis uitzending, agenda en stukken
woe 31/10
15.00 uur
Begrotingscommissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding (WIISA) zaal 7 stadhuis uitzending, agenda en stukken
woe 31/10
19.30 uur
Begrotingscommissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit (EDEM) raadzaal stadhuis uitzending, agenda en stukken
do 1/11
14.00 uur
Begrotingscommissie Veiligheid en Bestuur (VB) raadzaal stadhuis uitzending, agenda en stukken
do 1/11
19.30 uur
Begrotingscommissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) zaal 7 stadhuis uitzending, agenda en stukken
do 8/11
10.00 uur
Begrotingsraad: Algemene beschouwingen en indienen van moties en amendementen raadzaal stadhuis uitzending, agenda en stukken
di 13/11
10.00 uur
Begrotingsraad: Vervolg raadsdebat en stemmingen over moties en amendementen raadzaal stadhuis uitzending, agenda en stukken