Bestuursmodel 2022
Gepubliceerd op: 06-05-2021
Geprint op: 28-07-2021
https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/actiepagina/
Ga naar de hoofdinhoud

Sinds jaar en dag zoekt Rotterdam naar de beste manier om de stad te besturen; een manier waarbij Rotterdammers zoveel mogelijk invloed kunnen uitoefenen op hun directe leefomgeving.

Hoe zorgen we dat bewoners zeggenschap hebben over wat er in hun wijk of buurt gebeurt? Hoe zorgen we dat al die goede ideeën van bewoners over hoe hun wijk beter, mooier, fijner en veiliger kan, ook gerealiseerd worden? En hoe zorgen we dat de samenwerking tussen bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers en gemeente optimaal verloopt?

De afgelopen jaren is er geëxperimenteerd: naast gebiedscommissies werden een aantal wijken vertegenwoordigd door wijkraden. Ook hadden enkele wijken gelote wijkcomités. Dit experiment is geëvalueerd door de Erasmus Universiteit (lees de uitkomsten op Rotterdam.raadsinformatie.nl).

De gemeenteraad heeft op 30 januari dit jaar een conferentie gehouden over lokale democratie. Zij heeft op de conferentie gesproken met vertegenwoordigers uit de gebieden en wijken en met initiatiefnemers van bewonersinitiatieven over wat nodig is om Rotterdammers invloed te geven in hun wijk.

Kijk de conferentie hieronder terug of lees de uitkomsten van de conferentie op Rotterdam.raadsinformatie.nl.

De wijk aan zet

Het college van B en W heeft in de afgelopen maanden digitale ‘stadsgesprekken’ gevoerd. Dat heeft ‘de wijk aan zet’ opgeleverd: een voorstel van het college aan de gemeenteraad voor het bestuursmodel vanaf 2022. De ‘wijkdemocratie’ krijgt in dit voorstel 35 unieke wijken. Die wijken krijgen onder andere meer zeggenschap over de inzet van middelen, van geld, in de wijk. Die zeggenschap wordt op verschillende manieren versterkt; voorstel is bijvoorbeeld om een digitaal wijkplatform te creëren, waar wijkbewoners, de wijknetwerken, de wijkraad en de ambtenaren elkaar kunnen ontmoeten en informeren. En waar bewoners en ondernemers over het honoreren van initiatieven voor de wijk kunnen besluiten. Daarnaast wordt met dit voorstel continue participatie de norm in de Rotterdamse wijken: voordat beleid gemaakt wordt, wordt altijd gestart met het net ophalen in de wijk: wat is er nodig volgens de deskundigen en wat is er nodig volgens de inwoners en ondernemers?

Lees alles over het collegevoorstel op Rotterdam.raadsinformatie.nl.

De gemeenteraad heeft besloten

Op zaterdag 29 mei organiseerde de gemeenteraad nog een aantal bijeenkomsten, waarbij de leden met de Rotterdammers in gesprek gingen over het voorstel. De uitkomsten van deze gesprekken zijn ook meegenomen in de oordeels- en besluitvorming.

Op 17 juni heeft de gemeenteraad besloten tot De wijk aan zet (u gaat naar Rotterdam.raadsinformatie.nl klik op agendapunt 22 om het debat terug te kijken).