Ga naar de hoofdinhoud

Start Energietransitielening voor VvE's met rentekorting aanvragen

Stap 1 van 2

Verzamel uw documenten

Kijk hieronder welke documenten u nodig hebt voor de aanvraag.

 1. Een bewijs van eigendom van het pand uit het Kadaster. 
 2. Een kopie van de hoofdsplitsingsakte.
 3. Het meerjarenonderhoudsplan.
  In (duurzame) meerjarenonderhoudsplannen van de Vereniging van Eigenaars zijn de te nemen maatregelen opgenomen. 
 4. Gedetailleerde offertes per bouwdeel voor alle aangegeven maatregelen.
  U moet aantonen dat minimaal 50% van de investering bestaat uit verduurzamingsmaatregelen.
 5. De-minimisverklaring bij eigenaar-verhuurder.
  Vereniging van Eigenaars die opereren als eigenaar-verhuurder moeten een ondertekende de-minimisverklaring indienen. Het gaat hier om (groot-)eigenaren die als onderneming opereren en economische activiteiten verrichten.

Stap 2 van 2

Vraag de lening aan

Voor de online aanvraag hebt u eHerkenning niveau 2 en een machtiging 'Ondernemersloket EH 2' nodig. 

U vraagt de lening online aan via de knop ‘Aanvragen met eHerkenning’.

Binnen 8 weken wordt een beslissing genomen.
Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een beslissing (beschikking) met het bedrag en de voorwaarden voor uw lening.
Hierna hebt u 8 weken de tijd om de lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). Link opent een externe pagina.