Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 6 min

Deelauto's Schouwburgplein

Rotterdam startte op 1 september 2021 met een pilot met 10 plekken voor deelauto’s in de parkeergarage Schouwburgplein 2, ook wel bekend als de Kruispleingarage. Gedurende één jaar bieden drie aanbieders hun elektrische deelauto’s aan. De pilot is verlengd tot februari 2023.

U parkeert de deelauto gratis in de Kruispleingarage, maar u kunt ook parkeren in andere steden als Utrecht en Amsterdam. Doordat de deelauto’s in een parkeergarage staan, blijft er meer ruimte over op straat voor voetgangers, fietsers en groen.

Gemakkelijke deur-tot-deur reis

Het stationsgebied Rotterdam Central District is een van de drukste gebieden in het hart van de stad. Een levendig gebied waar mensen wonen, werken en reizen. Er is weinig parkeermogelijkheid op de openbare weg. Dat zorgt ervoor dat bewoners niet altijd een auto dicht bij huis kunnen parkeren. De introductie van elektrische deelauto’s in de parkeergarage biedt bewoners - en bezoekers - de mogelijkheid om dichtbij te parkeren en hun reis met de deelauto te maken, starten of eindigen.

De deelauto’s zijn bedoeld voor langere ritten en zijn een aanvulling op de al bestaande vervoersmogelijkheden in Rotterdam, zoals deelfietsen en deelscooters en het openbaar vervoer. Zo kan deelvervoer een gemakkelijke en goed bereikbare schakel zijn in de reis van deur-tot-deur.

Aanbieders deelauto’s

De deelauto’s worden aangeboden door: Amber, Greenwheels en Share Now.  De auto’s zijn 24 uur per dag beschikbaar en kunnen gereserveerd worden via de applicaties of platforms van de aanbieders. Daar is ook informatie te vinden over de voorwaarden en de kosten voor het gebruik van de deelauto’s.

De deelauto’s bevinden zich bij de laadvoorzieningen op verdieping -2 van de garage.

Op deze kaart vindt u  meer informatie over de stadsgarage Schouwburgplein 2 en een routebeschrijving.

Aanbieders deelauto’s parkeergarage:

Op de pagina Deelvervoer vindt u de contactgegevens van alle aanbieders van deelauto’s in Rotterdam.

Opzet pilot

Aan de pilot konden alleen deelautoaanbieders meedoen die via een eigen platform elektrische auto’s aanbieden aan bewoners, bezoekers en werknemers. De aanbieders konden zich inschrijven voor deze pilot van 10 tot 30 mei 2021. Met de deelnemers zijn onder andere afspraken gemaakt over het (geanonimiseerd) delen van data. Zo krijgt Rotterdam meer inzicht in het gebruik van deelauto’s die minder zichtbaar zijn op straat. Daarnaast zorgen deze data voor inzicht in de gebruikstijden, afgelegde afstanden en de verschillende gebruikers, in het drukste gebied van Rotterdam.
De pilot is een aanvulling op het huidige en groeiende aanbod van deelauto’s in Rotterdam en komt voort uit de afspraken die gemaakt zijn in de City Deal – elektrische deelmobiliteit in stedelijke gebiedsontwikkeling. Daarnaast draagt deze pilot bij aan de doelstellingen zoals duurzaam ruimtegebruik uit de Nota beleid en vergunningen deelauto’s.

Evaluatie

De pilot startte op 1 september 2021 en duurt tot februari 2023. Tijdens de pilot vinden er verschillende evaluatiemomenten plaats tussen de gemeente en de deelnemende aanbieders. De data uit de pilot gebruikt Rotterdam voor toekomstig beleid.

De pilot is onderdeel van het Europese project Mobi-Mix, waarin verschillende steden samenwerken om het gebruik van deelvervoer en de ontwikkeling van Mobility-as-a-Service te versnellen en zo bij te dragen aan de vermindering van CO2-uitstoot.

Meer informatie over de pilot en deelvervoeraanbieders in Rotterdam vindt u op de pagina Deelvervoer.

Vragen en antwoorden

Stadsgarage Schouwburgplein 2 is voor voetgangers te bereiken via de twee ingangen in het midden van  het Kruisplein, direct ten zuiden van station Rotterdam Centraal. Deelauto’s kunnen de garage bereiken via de ingang in de zuidelijke Weenatunnel. Volg hiervoor de bewegwijzering op de borden of bekijk de routebeschrijving en de video op de locatiepagina. De deelauto’s staan in principe  bij de laadvoorzieningen op verdieping -2 van de garage.

U parkeert  de deelauto bij de laadvoorzieningen op verdieping -2 van de parkeergarage en sluit  de auto dan ook aan op de laadpalen. Voor meer informatie over het laden van elektrische voertuigen, kunt u contact opnemen met de aanbieder van de door u gebruikte deelauto.

U kunt buiten de openingstijden van de garage toegang krijgen tot de garage. U neemt hiervoor contact op met de meldkamer via de intercominstallatie bij de ingang van de garage.

Er zijn momenteel geen andere gemeentelijke parkeergarages in Rotterdam waar de deelauto’s na gebruik achtergelaten kunnen worden. De aanbieders kunnen wel afspraken hebben met particuliere parkeergarages waardoor het mogelijk is de deelauto daar na gebruik achter te laten.

U kunt de deelauto parkeren in andere gemeentelijke parkeergarages, maar dan betaalt u het gebruikelijke parkeertarief.  U kunt de auto na gebruik niet achterlaten in andere gemeentelijke parkeergarages.

Binnen deze pilot is het alleen mogelijk om auto’s van de deelnemende organisaties (Amber, Greenwheels en Share Now) in stadsgarage Schouwburgplein 2 op te halen of na gebruik achter te laten. Auto’s van andere aanbieders kunt u gedurende het gebruik wel parkeren in de parkeergarage tegen het gebruikelijke parkeertarief. Neem altijd contact op met uw aanbieder om te weten waar u een deelauto mag parkeren en achterlaten.

U mag een deelauto parkeren op parkeerplaatsen op de openbare weg. In de meeste gevallen zult u dan wel het gebruikelijke parkeertarief moeten betalen binnen een betaald parkeergebied. De plekken waar u een deelauto mag achterlaten na gebruik verschilt per aanbieder. Neem altijd contact op met uw aanbieder om te weten waar u de deelauto mag parkeren en achterlaten.

Sommige aanbieders bieden de mogelijkheid om vanuit de stadsgarage met een deelauto naar een andere stad te rijden en deze daar achter te laten. Op de platforms of applicaties van de aanbieders ziet u welke diensten zij aanbieden om naar andere steden te reizen.

In principe zijn er voor u geen verschillen tussen deelauto’s met een vaste plek (station based) op de openbare weg en deelauto’s in stadsgarage Schouwburgplein 2. Wel kunnen aanbieders van deelauto’s andere tarieven of voorwaarden gebruiken. Daarnaast kunnen er verschillen zijn in de locaties waar u de auto’s ophaalt of achterlaat. Op de platforms of applicaties van de aanbieders ziet  u  welke kosten, voorwaarden en mogelijkheden er zijn.

Stationbased auto’s laat u achter op een vaste standplaats. Autodateplekken zijn er voor deelauto’s die opgehaald en teruggebracht worden naar een bepaalde wijk, een bepaald gebied of een vaste standplaats. U kunt de deelauto uit stadsgarage Schouwburgplein 2 na gebruik dan ook niet achterlaten op een autodateplek. Neem altijd contact op met uw aanbieder om te weten waar u de deelauto mag parkeren en achterlaten.

Binnen de pilot hebben de deelnemende aanbieders de ruimte om met dezelfde voorwaarden door te groeien tot een gezamenlijk totaal van 20 abonnementen. Wilt u als aanbieder buiten deze pilot  abonnementen of parkeervergunningen afnemen voor deelauto’s? Ga dan naar de pagina Vergunning Deelmobiliteit voor meer informatie.

Het doel van deze pilot is om te leren hoe deelauto’s in een stadsgarage gebruikt worden. De deelnemende aanbieders hebben de ambitie om ook na afloop van deze pilot de deelauto’s in de parkeergarage aan te bieden. Gedurende de pilot zal blijken of de gebruikers de deelauto’s in de garage weten te vinden en hoe groot de vraag naar deelauto’s op deze locatie is. Een eventueel vervolg op deze pilot is op dit moment nog niet bekend. Het is wel mogelijk om na of buiten deze pilot deelauto’s vanuit de garage aan te bieden. Wilt u als aanbieder buiten deze pilot abonnementen of parkeervergunningen afnemen voor deelauto’s? Ga dan naar de pagina Vergunning Deelmobiliteit voor meer informatie.