Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 8 min

Commissies

Het werk van de gemeenteraad bestaat voor een deel uit het voorbereidende werk dat in de gemeenteraadscommissies wordt gedaan. De commissies zijn er om inhoudelijk de besluiten in de gemeenteraad voor te bereiden.

Dit doen ze met voorstellen van het college van Burgemeester en Wethouders en met eigen voorstellen en agenda. De commissies geven dan een advies aan de gemeenteraad. In de gemeenteraadsvergadering wordt dan over het besluit gedebatteerd en gestemd. Iedere politieke partij heeft een woordvoerder in de commissie, om een standpunt te bepalen en de fractie te vertegenwoordigen. Bekijk het raadsinformatiesysteem. Link opent een externe pagina voor de vergaderdata van de commissies.

Deze periode zijn er 6 commissies:

Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid (BOFV)

Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS)

Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en NPRZ (WIOSSAN) en Subcommissie BOOR

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) en Subcommissie Bestemmingsplannen

Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (MHEK)

Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR)

Bij een vergadering zijn?

Mocht u bij een commissievergadering willen zijn, dan kunt u zich op de dag van de vergadering melden bij de balie van het stadhuis. Er zijn niet heel veel plekken, dus een plek is helaas niet gegarandeerd.

Inspreken

U kunt tijdens een commissievergadering inspreken en zo uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden. Als u wilt inspreken meld dit dan uiterlijk twee dagen voor de vergadering bij de griffie. De commissiegriffier neemt contact met u op om hoe het in zijn werk gaat met u te bespreken. Ook helpt de griffie u verder als u wilt inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Aanmelden kan via telefoon 010 267 34 00 of e-mail insprekers@griffie.rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp delen met en toelichten aan de gemeenteraadsleden, maar kunt u niet komen? Dan kunt u uw inbreng per email tot twee werkdagen voor de gemeenteraadscommissievergadering sturen naar de secretaris van de gemeenteraadscommissie via insprekers@griffie.rotterdam.nl. Link opent een externe pagina. Het is ook mogelijk een audioboodschap in te leveren, neem hiervoor ook contact op met bovenstaand e-mailadres. Uw bijdrage wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Op Gemeenteraad.rotterdam.nl. Link opent een externe pagina vindt u informatie over de vergaderingen.

Het is mogelijk om iemand te machtigen om voor u in te spreken/een brief voor te lezen tijdens een commissievergadering. Vraag een machtigingsformulier op via insprekers@griffie.rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.