Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 19 min

Burenakkoord

Burenakkoord is een proef in een aantal wijken in Hoogvliet en Prins Alexander. Rotterdammers met een eigen huis krijgen daar meer vrijheid om kleine aanpassingen aan hun woning te doen.

Doel is dat zij dan langer en met meer plezier in hun huis kunnen blijven wonen. Voorwaarde om mee te doen aan het Burenakkoord is dat alle buren het eens zijn met de aanpassingen. Dan is de omgevingsvergunning gratis. De proef is gestart op 1 januari 2020 en loopt tot en met 31 december 2023.

Burenakkoord voor eigenaren in de proefwijken

De gemeente wil dat eigenaren van een woning meer vrijheid hebben om kleine aanpassingen aan hun woning te doen zodat zij er langer en met meer plezier kunnen wonen. In deze proef gaat het om kleine aanpassingen aan de voorkant of de zijkant van de eigen woning zoals een dakkapel, schuur of een uitbouw. Nu worden deze bouwwerken soms niet toegestaan of het kost veel tijd en geld om een omgevingsvergunning aan te vragen. In deze proef vraagt u een omgevingsvergunning voor een klein bouwwerk of kleine aanpassing aan uw woning. Als al uw - naaste, boven- en overburen - het met uw plannen eens zijn, hoeft u niets te betalen voor de vergunning. Dat is het burenakkoord.

Op deze pagina staan ruim 30 vragen en antwoorden. Lees deze eerst door. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op via 14 010 en zeg dat het om de Proef Burenakkoord gaat.

Hoe doet u mee?

Wilt u verbouwen aan de voorkant of zijkant van uw eigen woning of wilt u daar een bouwwerk plaatsen? Misschien kunt u meedoen met de proef Burenakkoord in Nesselande, Ommoord, Zevenkamp of Hoogvliet. Lees alle vragen en antwoorden hieronder door. Dan weet u meteen of u kunt meedoen of dat u via de reguliere weg een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Waar is deze proef?

De proef is in Prins Alexander - Ommoord, Nesselande, Zevenkamp - en in Hoogvliet. Maar, niet overal in de wijken. In Prins Alexander valt het hoogbouwdeel buiten de proef omdat dit de status van Rijks-aandachtsgebied Wederopbouw heeft. Ook de huizen aan de historische linten langs de Wollefoppenweg en de Bermweg doen niet mee met de proef.
In Hoogvliet zijn het winkelcentrum Hoogvliet, de oude dorpskern en de historische linten langs de Hoogvlietse Kerkweg en de Hoogvlietse- en de Welhoeksedijk uitgezonderd van de proef.

Waarom is gekozen voor Prins Alexander en Hoogvliet?

Er is gekozen voor één gebied op de noordoever en één gebied op de zuidoever. In Prins Alexander en in Hoogvliet zijn veel ééngezinswoningen in particulier eigendom. U kunt alleen meedoen met de proef als uw woning in het proefgebied ligt. Op de kaartjes kunt u zien of uw woning wel of niet in het gebied van de proef ligt:

Vragen en antwoorden

Wat is een burenakkoord?

Een burenakkoord bestaat uit een aantal verplichte documenten over uw (ver)bouwplannen en een handtekeningenlijst waarin al uw buren instemmen met de aanpassing aan of met plaatsen van een klein bouwwerk bij uw koopwoning.

Kijk verderop de pagina onder het kopje Documenten om de handtekeningenlijst burenakkoord (pdf) te downloaden.

Ga naar omgevingsloket.nl. Link opent een externe pagina om te weten welke informatie uw buren moeten hebben. Dit kan verschillend zijn per verbouwing of bouwwerk.

Hoe werkt een burenakkoord?

Een burenakkoord bestaat uit een aantal stappen en documenten.

  1. Download het stappenplan en schrijf op wat uw plannen zijn.
    U kunt het Stappenplan burenakkoord (pdf) hieronder, onder het kopje Documenten downloaden.
  2. Nodig uw buren uit en vertel hen over uw plannen, laat de tekening, materialen en kleuren die u gaat gebruiken en de andere documenten zien. Doe dit ruim van tevoren zodat uw buren de tijd hebben om de plannen goed door te lezen en erover mee te denken. Geef ruimte voor inbreng en pas indien gewenst uw plannen aan.
  3. Vraag de goedkeuring aan al uw buren voor uw (ver)bouwplannen door hen het burenakkoord te laten invullen en te ondertekenen.
    U kunt de handtekeningenlijst burenakkoord (pdf) hieronder, onder het kopje Documenten downloaden.

Vragen en antwoorden

Vergunningvrij of vergunningplichtig?

In deze proef gaat het om verbouwingen of kleine bouwwerken aan de voorkant of de zijkant van uw woning. Het plaatsen hiervan aan de achterkant van de woning is vaak al vergunningvrij. Op Omgevingsloket Online. Link opent een externe pagina kunt u zien of uw aanpassing vergunningvrij of vergunningplichtig is. Weet u het niet zeker? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 010 of per e-mail aan bwt-vergunningen@rotterdam.nl. Link opent een externe pagina.

Wat is het verschil tussen een gewone aanvraag en deelname aan de proef?

Bij een gewone aanvraag toetst de gemeente vooraf of aan alle wettelijke en gemeentelijke regels wordt voldaan. Dat kost werk en tijd. Hiervoor wordt kosten (leges) in rekening gebracht. Bij een gewone aanvraag hoeven de buren niet van tevoren aan te geven dat zij het eens zijn met de bouwplannen. Zij, en ook andere partijen, hebben de mogelijkheid om achteraf bezwaar te maken tegen de verleende vergunning.

Bij deelname aan de proef, toetst de gemeente alleen op basis van uw aanvraag, de checklist en de handtekeningenlijst of aan de regelgeving is voldaan en of alle buren met het bouwwerk instemmen. Deelnemers aan de proef hoeven geen kosten (leges) te betalen. Maar, nog steeds is het mogelijk dat een andere partij dan uw buren bezwaar maakt tegen het bouwwerk of de verbouwing. Dit gebeurt meestal als hun belang wordt geraakt. Zij kunnen tot zes weken na afgifte van de omgevingsvergunning in bezwaar gaan. Ga daarom niet eerder (ver)bouwen voordat alles in orde is.