Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 19 min

Burenakkoord

Burenakkoord is een proef in een aantal wijken in Hoogvliet en Prins Alexander. Rotterdammers met een eigen huis krijgen daar meer vrijheid om kleine aanpassingen aan hun woning te doen.

Doel is dat zij dan langer en met meer plezier in hun huis kunnen blijven wonen. Voorwaarde om mee te doen aan het Burenakkoord is dat alle buren het eens zijn met de aanpassingen. Dan is de omgevingsvergunning gratis. De proef is gestart op 1 januari 2020 en loopt tot en met 31 december 2023.

Burenakkoord voor eigenaren in de proefwijken

De gemeente wil dat eigenaren van een woning meer vrijheid hebben om kleine aanpassingen aan hun woning te doen zodat zij er langer en met meer plezier kunnen wonen. In deze proef gaat het om kleine aanpassingen aan de voorkant of de zijkant van de eigen woning zoals een dakkapel, schuur of een uitbouw. Nu worden deze bouwwerken soms niet toegestaan of het kost veel tijd en geld om een omgevingsvergunning aan te vragen. In deze proef vraagt u een omgevingsvergunning voor een klein bouwwerk of kleine aanpassing aan uw woning. Als al uw - naaste, boven- en overburen - het met uw plannen eens zijn, hoeft u niets te betalen voor de vergunning. Dat is het burenakkoord.

Op deze pagina staan ruim 30 vragen en antwoorden. Lees deze eerst door. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op via 14 010 en zeg dat het om de Proef Burenakkoord gaat.

Hoe doet u mee?

Wilt u verbouwen aan de voorkant of zijkant van uw eigen woning of wilt u daar een bouwwerk plaatsen? Misschien kunt u meedoen met de proef Burenakkoord in Nesselande, Ommoord, Zevenkamp of Hoogvliet. Lees alle vragen en antwoorden hieronder door. Dan weet u meteen of u kunt meedoen of dat u via de reguliere weg een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Waar is deze proef?

De proef is in Prins Alexander - Ommoord, Nesselande, Zevenkamp - en in Hoogvliet. Maar, niet overal in de wijken. In Prins Alexander valt het hoogbouwdeel buiten de proef omdat dit de status van Rijks-aandachtsgebied Wederopbouw heeft. Ook de huizen aan de historische linten langs de Wollefoppenweg en de Bermweg doen niet mee met de proef.
In Hoogvliet zijn het winkelcentrum Hoogvliet, de oude dorpskern en de historische linten langs de Hoogvlietse Kerkweg en de Hoogvlietse- en de Welhoeksedijk uitgezonderd van de proef.

Waarom is gekozen voor Prins Alexander en Hoogvliet?

Er is gekozen voor één gebied op de noordoever en één gebied op de zuidoever. In Prins Alexander en in Hoogvliet zijn veel ééngezinswoningen in particulier eigendom. U kunt alleen meedoen met de proef als uw woning in het proefgebied ligt. Op de kaartjes kunt u zien of uw woning wel of niet in het gebied van de proef ligt:

Vragen en antwoorden

De proef Burenakkoord is gestart op 1 januari 2020 en duurt vier jaar.

Eigenaren van grondgebonden woningen in Prins Alexander en Hoogvliet die een kleine aanpassing aan hun woning of een klein bouwwerk op hun grond willen.

Meedoen aan de proef is gratis. U hoeft dus geen leges (kosten) te betalen voor de omgevingsvergunning.

De gemeente biedt verschillende subsidies en regelingen voor aanpassingen aan uw woning. Ga voor meer informatie naar Duurzaam 010.nl.

Het gaat om grondgebonden woningen waarvan u eigenaar bent. Bijvoorbeeld vrijstaande woningen, twee-onder-een kap of rijtjeshuizen. Bent u huurder en wilt u een verbouwing of een klein bouwwerk plaatsen aan de voor of zijkant van het huis? Dan loopt de aanvraag via de eigenaar van de woning.

Kleine bouwwerken zijn bijvoorbeeld dakkapellen, schuurtjes, bergingen, een serre of kleine aan- of uitbouw, een fietsenstalling, carport, een terreinafscheiding, nieuwe kozijnen of gevelpanelen, die u aan de voor- of zijkant van uw huis wilt hebben. Het bouwen van een verdieping of etage op de woning mag niet in de proef Burenakkoord. Kijk altijd even op Zelftoets om te zien of toch niet een vergunning nodig is.

Voor het volledige overzicht van de bouwwerken kunt u onderstaande lijst raadplegen.

Gaat het om een klein bouwwerk zoals in de proef wordt bedoeld?

De definitie van het begrip kleine bouwwerken vindt u in artikel 2.15d van het concept Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het gaat hier om:

 1. Een bijbehorend bouwwerk (uitbreiding van een hoofdgebouw of functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar wel of niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak) of een uitbreiding daarvan dat:
  • functioneel ondergeschikt is aan het hoofdgebouw
  • op de grond staat en niet hoger is dan 5 meter
  • waarvan het verblijfsgebied zich uitsluitend op de begane grond bevindt
  • niet is voorzien van een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte.
 2. Een bouwwerk voor recreatief nachtverblijf dat:
  • op de grond staat
  • niet hoger is dan 5 meter
  • de oppervlakte heeft van niet meer dan 70 vierkante meter
 3. Een dakkapel; zie ook de specifieke richtlijnen voor het aanvragen van een dakkapel
 4. Een dakraam, daklicht, lichtstraat of soortgelijke daglichtvoorziening in een dak
 5. Een kozijn, kozijninvulling, gevelpaneel of boeideel, of stucwerk
 6. Een zonwering, rolhek, luik of rolluik aan of in een gebouw
 7. Een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking
 8. Een sport- of speeltoestel, als wordt voldaan aan de volgende eisen:
  • niet hoger dan 4 meter
  • alleen functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens
 9. Tuinmeubilair
 10. Een zwembad, bubbelbad, hot tub of soortgelijke voorziening of een vijver op het erf of in de tuin bij een woning of woongebouw
 11. Een erf- of perceelafscheiding
 12. Een afscheiding tussen balkons of dakterrassen
 13. Een vlaggenmast
 14. Een constructie voor het overbruggen van een terreinhoogteverschil van niet meer dan 1 meter die niet hoger is dan het aansluitende afgewerkte terrein
 15. Een antenne-installatie, als wordt voldaan aan de volgende eisen:
  • als het gaat om een schotelantenne: de doorsnede van de antenne is maximaal 2 meter en de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, is niet hoger dan 3 meter
  • als het gaat om een andere antenne: de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet, of als deze is bevestigd aan de gevel, gemeten vanaf het punt waarop de antenne, met antennedrager, het dakvlak kruist, niet hoger is dan 5 meter
 16. Een bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand, bouwweg, terreinverharding, terreininrichting of andere hulpconstructie die functioneel is voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit
 17. Een ander bouwwerk als wordt voldaan aan de volgende eisen:
  • niet hoger dan 1 meter en
  • de oppervlakte niet meer dan 2 vierkante meter.

Sinds 1 november 2014 is het plaatsen van mantelzorgwoningen over het algemeen vergunningvrij. Dat geldt voor heel Nederland en staat los van deze proef. Meer informatie over het bouwen van een mantelzorgwoning staat op de website van de rijksoverheid

Het gaat om de buren links, rechts, boven en tegenover uw huis. Het maakt niet uit of dat eigenaren of huurders zijn. U heeft van allemaal de toestemming (handtekening) nodig. Ook als er water, een straat, plein of plantsoen tussen zit. En ook als de buren een flatgebouw, bedrijf of instelling zijn. Let op: zijn de buren een appartementengebouw:

 • neem bij koopwoningen contact op met de Vereniging van eigenaren
 • bij huurders moeten alle huurders het met uw bouwplannen eens zijn.

Hieronder ziet u een aantal plaatjes met voorbeelden.

Legenda

Kleur Betekenis
Geel uw huis met de tuin
Groen de tegenoverliggende en direct aangrenzende huizen en tuinen
Blauw water, singel, vijver
Lichtgroen wel- en niet-openbaar groen - dat kan een plantsoen zijn maar ook een speeltuin
Grijs straat, plein

Onder tegenoverliggende en direct aangrenzende huizen en tuinen wordt verstaan:

 • de kadastraal aangrenzende percelen, ook als er een straat of plein tussen ligt
 • de directe overburen en de buren die daar kadastraal direct aan grenzen.

Kadastraal betekent: volgens het kadaster. Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Bijvoorbeeld waar precies de grens van uw grond loopt. Ga naar de website van het kadaster voor meer informatie.

Wat is een burenakkoord?

Een burenakkoord bestaat uit een aantal verplichte documenten over uw (ver)bouwplannen en een handtekeningenlijst waarin al uw buren instemmen met de aanpassing aan of met plaatsen van een klein bouwwerk bij uw koopwoning.

Kijk verderop de pagina onder het kopje Documenten om de handtekeningenlijst burenakkoord (pdf) te downloaden.

Ga naar omgevingsloket.nl om te weten welke informatie uw buren moeten hebben. Dit kan verschillend zijn per verbouwing of bouwwerk.

Hoe werkt een burenakkoord?

Een burenakkoord bestaat uit een aantal stappen en documenten.

 1. Download het stappenplan en schrijf op wat uw plannen zijn.
  U kunt het Stappenplan burenakkoord (pdf) hieronder, onder het kopje Documenten downloaden.
 2. Nodig uw buren uit en vertel hen over uw plannen, laat de tekening, materialen en kleuren die u gaat gebruiken en de andere documenten zien. Doe dit ruim van tevoren zodat uw buren de tijd hebben om de plannen goed door te lezen en erover mee te denken. Geef ruimte voor inbreng en pas indien gewenst uw plannen aan.
 3. Vraag de goedkeuring aan al uw buren voor uw (ver)bouwplannen door hen het burenakkoord te laten invullen en te ondertekenen.
  U kunt de handtekeningenlijst burenakkoord (pdf) hieronder, onder het kopje Documenten downloaden.

Vragen en antwoorden

Bij de proef burenakkoord regelen buren onderling hoe hun buurt eruit komt te zien. De gemeente vertrouwt erop dat de initiatiefnemer contact zoekt met de buren en hen tijdig en volledig informeert over de (ver)bouwplannen. De buren op hun beurt verklaren met hun handtekening dat zij het eens zijn met deze plannen. Steekproefsgewijs controleert de gemeente of de documenten naar waarheid zijn ingevuld.

Voor het afhandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning via het burenakkoord, heeft de gemeente een aantal gegevens nodig van zowel de aanvrager als van de buren van de aanvrager. De gemeente verwerkt deze gegevens omdat dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat om de gegevens waar in de handtekeningenlijst naar wordt gevraagd: naam, adres, e-mail, handtekening. Het e-mailadres is nodig om een digitale kopie van de omgevingsvergunning te kunnen sturen aan zowel de aanvrager van de vergunning als de buren van de aanvrager.
Daarnaast kan de gemeente binnen een periode van 1 jaar na datum van de aanvraag, de buren van de aanvrager benaderen om te controleren of de aanvrager hen inderdaad goed en tijdig heeft geïnformeerd over de (ver)bouwplannen of de aanvrager en/of de buren uitnodigen om mee te werken aan een evaluatie van de proef. De gemeente bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van haar taken en in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen zoals vastgesteld op grond van de Archiefwet. Deze bewaartermijnen zijn afhankelijk van het soort vergunning.

Wilt u meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten op grond van de AVG, dan verwijzen wij u graag door naar de algemene pagina Hoe gaat de gemeente om met uw gegevens.

De initiatiefnemer, degene die gaat (ver)bouwen en de buren die het burenakkoord hebben getekend, ontvangen een afschrift van de omgevingsvergunning: de toestemming om te gaan bouwen. Heeft u het burenakkoord niet getekend en ontvangt u toch het afschrift? Neem dan eerst contact op met uw buren. Komt u er samen niet uit, dan kunt u binnen zes weken vanaf de datum van afgifte van de omgevingsvergunning bezwaar maken tegen de verbouwing of de komst van het bouwwerk.

In deze proef vraagt u een omgevingsvergunning voor een klein bouwwerk of kleine aanpassing aan uw woning aan met de instemming van al uw buren. Als zij het met uw plannen eens zijn (handtekening), dan hoeft u geen kosten (leges) te betalen.  

Binnen 8 weken nadat de gemeente uw aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen, krijg u bericht van de gemeente. Als alles in orde is krijgt u een omgevingsvergunning om uw plannen uit te voeren. Misschien heeft de gemeente nog aanvullende informatie nodig of zijn er zaken die u nog moet regelen. Dat hoort u dan ook.  

Let op: binnen 6 weken na het verzenden van de omgevingsvergunning, kunnen andere belanghebbenden dan de buren bezwaar indienen tegen de toestemming om uw plannen uit te voeren. Het is daarom verstandig om in uw planning met deze termijnen: 8 + 6 = 14 weken, rekening te houden. U moet in ieder geval niet beginnen met (ver)bouwen voordat alle zaken in orde zijn.

Alle (naaste, over- en boven) buren moeten instemmen. Als u er met (één van) uw buren niet uitkomt, kunt u vragen of een adviseur van de afdeling Bouw en Woningtoezicht van de gemeente u kan helpen. U kunt deze afdeling bereiken via bwt-vergunningen@rotterdam.nl. Komt u er dan nog niet uit, dan kunt u gebruik maken van de gewone procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. U betaalt dan wel kosten (leges). Uw buren hoeven dan niet vooraf in te stemmen met uw plannen maar kunnen wel via de officiële weg bezwaar maken. Ga daarom niet aan de slag voordat alles in orde is.

Het kan zijn dat andere mensen / bedrijven / organisaties dan uw buren het niet eens zijn met uw (ver)bouwplannen omdat zij vinden dat hun belangen worden geschaad. Een belanghebbende kan binnen zes weken na publicatie van uw aanvraag bezwaar indienen. Het is verstandig om in uw planning met deze termijn rekening te houden (8 + 6 = 14 weken). Begin in ieder geval niet met (ver)bouwen, slopen, kappen enzovoort voordat alle zaken in orde zijn.

Een van de partijen die het niet eens kan zijn met uw (ver)bouwplannen, is de gemeente zelf. Stel dat alle betrokken buren voor akkoord hebben getekend. Dan moet de gemeente aantonen dat de verbouwing of het bouwwerk leidt tot aantasting van iemands belang of tot een slechtere toedeling van functies aan de locatie. Als dat zo is, dan kan de gemeente besluiten dat uw plannen toch niet door kunnen gaan zoals u ze had bedacht. Wellicht zijn er alternatieven te bedenken of een aanpassing van uw plan zodat het toch mogelijk is om te gaan (ver)bouwen. Hierover gaat u in gesprek met de gemeente. 

Vergunningvrij of vergunningplichtig?

In deze proef gaat het om verbouwingen of kleine bouwwerken aan de voorkant of de zijkant van uw woning. Het plaatsen hiervan aan de achterkant van de woning is vaak al vergunningvrij. Op Omgevingsloket Online kunt u zien of uw aanpassing vergunningvrij of vergunningplichtig is. Weet u het niet zeker? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 010 of per e-mail aan bwt-vergunningen@rotterdam.nl.

Wanneer u in het Omgevingsloket Online heeft gezien dat u een vergunning nodig heeft voor uw verbouwing of het plaatsen van een klein bouwwerk aan de voor- of zijkant van uw huis, dan is het belangrijk te weten of de aanpassing ook in het bestemmingsplan past. Ga hiervoor naar ruimtelijkeplannen.nl.

Als het bestemmingsplan een bepaald bouwwerk niet toestaat, kunt u toch een legesvrije vergunning aanvragen. Het moet dan gaan om een kleine afwijking van het bestemmingsplan én al uw (naaste, over- en boven) buren moeten het unaniem eens zijn met uw verbouwing of bouwwerk (burenakkoord). Niet één mag tegen zijn. Dan krijgt u binnen acht weken de omgevingsvergunning zonder kosten (leges). Let op: het kan zijn dat binnen deze termijn alsnog iemand bezwaar maakt tegen de aanpassing of het bouwwerk. Dit bezwaar moet dan eerst door de gemeente worden behandeld. U moet wachten op de uitkomst daarvan. Dit duurt zes weken. Begin daarom niet eerder met (ver)bouwen voordat alles in orde is.

Wanneer u wilt (ver)bouwen kunt u ook te maken krijgen met andere toestemmingen of vergunningen. U wilt bijvoorbeeld een boom kappen die niet op uw eigen terrein staat maar die wel in de weg staat. Dan heeft u een kapvergunning nodig. Of u wilt iets slopen voordat u aan de slag kunt. In dat geval doet u een sloopmelding. En als u een in- of uitrit wilt maken, heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig. Wilt u bij een dijk of waterloop bouwen? Informeer dan bij het Waterschap of u daarvoor toestemming nodig heeft. Twijfelt u of u een omgevingsvergunning, andere vergunning, ontheffing of toestemming nodig heeft? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente via e-mail adres bwt-vergunningen@rotterdam.nl voor u gaat (ver)bouwen, kappen of slopen en kijk ook op het Omgevingsloket.

Voldoet uw bouwplan aan de wettelijke voorwaarden voor vergunningvrij bouwen of past het bouwplan binnen de voorwaarden van de proef (gebied, soort bouwwerk, burenakkoord), dan moet u ook rekening houden met:

 • het Bouwbesluit - hierin staan onder andere regels voor veiligheid en gezondheid
 • de Bouwverordening van gemeente Rotterdam – hierin staat dat u niet op verontreinigde grond mag bouwen en de (verkeers-)veiligheid niet in gevaar mag brengen
 • het Burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek – hierin staat onder andere wat je als buren onderling moet regelen.

Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat het bouwwerk aan deze regels voldoet.

Waar u bij het bouwen of verbouwen aan moet voldoen, staat in het Bouwbesluit. Daarin staan de minimumeisen op technisch gebied die voor heel Nederland gelden. Denk aan eisen voor uw veiligheid en gezondheid, voor het milieu en voor gebruiksgemak. Of u nu met een omgevingsvergunning of vergunningvrij bouwt, uw bouwwerk moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit. Daarvoor bent uw zelf verantwoordelijk. Uw aannemer, leverancier of bouwadviseur kan u hier meer over vertellen.

 • Laat daarom de bouwtekening door een deskundige maken – bijvoorbeeld via bouwgarant.nl of architectenregister.nl.
 • en zorg voor deugdelijke materialen. Om teleurstellingen te voorkomen, laat u niet alleen de tekening zien aan de buren maar ook de materialen en kleuren die u wilt gebruiken. Zo voorkomt u dat de buren achteraf alsnog bezwaar maken.

Het Bouwbesluit 2012 is het laatste Bouwbesluit dat geldig is. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet, naar verwachting op 1 januari 2023, gaat het huidige Bouwbesluit op in het Besluit bouwwerken leefomgeving.

In de vergunning staat als voorwaarde opgenomen dat de artikelen van de Bouwverordening van toepassing zijn. De belangrijkste eisen zijn:

 • Er mag niet worden gebouwd op verontreinigde grond.
 • De verkeersveiligheid mag niet in gevaar worden gebracht.

Het gebruik van het bouwwerk moet overeenstemmen met de aard en bestemming, dat is hier ‘wonen’. Een bedrijfsmatige bestemming mag dus niet. Een nagelstudio in de uitbouw, een Bed & Breakfast in de schuur, een kennel voor het fokken van dieren of een paardenstal zijn daarom niet toegestaan. Twijfelt u of het bouwwerk dat u wilt plaatsen is toegestaan? Check dan het bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl.

Uw bouwwerk moet (brand)veilig zijn en voldoende geïsoleerd. Laat daarom de bouwtekening door een deskundige maken – bijvoorbeeld via bouwgarant.nl of architectenregister.nl  en zorg voor deugdelijke materialen. Om teleurstellingen te voorkomen, laat u niet alleen de tekening zien aan de buren maar ook de materialen en kleuren die u wilt gebruiken. Zo voorkomt u dat de buren achteraf alsnog bezwaar gaan maken.

De gemeente houdt ook bij de proef de mogelijkheid om handhavend op te treden bij een bouwwerk. Dat betekent dat de gemeente kan eisen dat een bouwwerk wordt aangepast. Dit kan gebeuren als het uiterlijk van het bouwwerk reden is voor ergernis. Bijvoorbeeld door de materialen die zijn gebruikt of de kleur(en). Dit is de excessenregeling welstandsnota Rotterdam.

In het Burgerlijk Wetboek worden de rechten en plichten tussen buren geregeld. De gemeente gaat hier niet over. Bij het (ver)bouwen heeft u ook te maken met het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek artikel 5:37 tot en met 5:59 BW. De buren kunnen de rechter vragen handhavend op te treden als de verbouwing of het kleine bouwwerk:

 • Hinder veroorzaakt: geluidsoverlast, trillingen, stank, rook, het onthouden van licht of lucht, lichthinder of het ontnemen van steun door aantasting van de draagconstructie (bijvoorbeeld bij een keer- of steunmuur waardoor verzakkingen kunnen ontstaan).
 • Het uitzicht belemmert: vensters, ramen van dakkapellen en dergelijke mogen niet dichter dan twee meter bij de grenslijn met het perceel van de buren staan. Dit is om te voorkomen dat men onbeperkt over het erf van de buren kan kijken.
 • Wateroverlast veroorzaakt: als een waterloop verandert, of de hoeveelheid of de manier waarop het hemelwater over het erf stroomt, of van het grondwater en daarmee hinder veroorzaakt, is dat een onrechtmatige daad.

Houd ook rekening met:

 • mandeligheid: een terreinafscheiding die wordt gebouwd tussen twee erven, wordt gemeenschappelijk eigendom van de beide buren, dat betekent dat er afspraken gemaakt moeten worden over het onderhoud en gebruik
 • erfdienstbaarheid: het meest voorkomende is het recht van overpad.

Wat is het verschil tussen een gewone aanvraag en deelname aan de proef?

Bij een gewone aanvraag toetst de gemeente vooraf of aan alle wettelijke en gemeentelijke regels wordt voldaan. Dat kost werk en tijd. Hiervoor wordt kosten (leges) in rekening gebracht. Bij een gewone aanvraag hoeven de buren niet van tevoren aan te geven dat zij het eens zijn met de bouwplannen. Zij, en ook andere partijen, hebben de mogelijkheid om achteraf bezwaar te maken tegen de verleende vergunning.

Bij deelname aan de proef, toetst de gemeente alleen op basis van uw aanvraag, de checklist en de handtekeningenlijst of aan de regelgeving is voldaan en of alle buren met het bouwwerk instemmen. Deelnemers aan de proef hoeven geen kosten (leges) te betalen. Maar, nog steeds is het mogelijk dat een andere partij dan uw buren bezwaar maakt tegen het bouwwerk of de verbouwing. Dit gebeurt meestal als hun belang wordt geraakt. Zij kunnen tot zes weken na afgifte van de omgevingsvergunning in bezwaar gaan. Ga daarom niet eerder (ver)bouwen voordat alles in orde is.

U woont in Prins Alexander of in Hoogvliet in het deel dat valt onder de proef. Als al uw buren instemmen met de verbouwing of het kleine bouwwerk dat u wilt realiseren kunt u meedoen met de proef. Is dat niet geval, kies dan voor de gewone aanvraagprocedure. Deze kost wel geld, zie de Tarieventabel behorend bij Verordening leges omgevingsvergunning 2019 en uw buren kunnen bezwaar (zienswijzen) indienen. De gemeente beslist uiteindelijk of de verbouwing of het bouwwerk door mag gaan.

Dat kan. Bijvoorbeeld als

 • Het plan niet valt binnen de grens van het proefgebied.
 • Er geen sprake is van een klein bouwwerk.
 • Op basis van de checklist blijkt dat niet wordt voldaan aan de Bouwverordening Rotterdam.
 • Eén of meerdere buren niet met het bouwplan instemmen.
 • Blijkt dat de buren niet goed zijn geïnformeerd.
 • Er sprake is van een exces.
 • Een partij wordt benadeeld.
 • De verbouwing of het bouwwerk zorgt voor een slechtere toedeling van functies aan de locatie..

De gemeente kan de aanvraagtijd van de vergunning ook verlengen als er nog aanvullende informatie nodig is of als een document ontbreekt of niet goed is ingevuld.

Met beeldkwaliteit wordt bedoeld hoe de woningen en straten eruitzien. Met deze proef bepaalt u samen met uw buren hoe uw woning en daarmee de straat eruit komt te zien. De proef duurt vier jaar: van 2020 tot en met 2024. In die tijd onderzoekt de gemeente wat de ervaringen van de bewoners met de proef zijn. Dan zal ook worden gevraagd hoe u vindt dat de buurt er uit ziet.

De vergunningen die tijdens de proef zijn afgegeven blijven geldig, ook als de proef is afgelopen en ook als de proef geen succes is en de gemeente stopt met het Burenakkoord.

De vergunningen die zijn verleend voordat de proef begon blijven geldig. Heeft u voor dat de proef begon een aanvraag gedaan voor een klein bouwwerk aan de zij- of voorkant van uw grondgebonden woning en is die afgewezen? Dan kunt u deze aanvraag opnieuw indienen mits u aan de voorwaarden voldoet: u woont in het proefgebied en al uw buren zijn het eens met het plan. Lees daarvoor deze lijst met veelgestelde vragen en doe de vergunningcheck op het Omgevingsloket Online.

Als u meedoet met de proef in Prins Alexander en Hoogvliet, vraagt u een omgevingsvergunning aan voor een verbouwing of een klein bouwwerk. Deze aanvraag doet u in Omgevingsloket Online. Typ in het veld ‘naam aanvraag / melding’: Proef Burenakkoord.

U moet de volgende documenten meesturen:

 • De documenten die het Omgevingsloket Online voor het bouwwerk of de verbouwing aangeeft.
 • De lijst met handtekeningen van uw naaste, boven en overburen waarin uw buren aangeven akkoord te zijn met de verbouwing of de bouw van een klein bouwwerk.
 • De tekening van uw woning met daarop het bouwwerk of de verbouwing op de juiste plaats. Geef op deze tekening aan welke buren waar wonen.
 • Voor de meest voorkomende bouwwerken kunt u gebruik maken van dit overzicht (pdf).

Voor een dakkapel stuurt u ook het volgende mee:

 • Gevelaanzichten van de bestaande en nieuwe situatie, aan de zijde waar de dakkapel in het dakvlak wordt geplaatst, schaal 1:100.
 • Verticale doorsnede van de bestaande en nieuwe situatie, met hoogtemaatvoering bij de verdieping op welke de dakkapel wordt geplaatst, schaal 1:100.
 • De bestaande en nieuwe situatie van de plattegrond van de verdieping waar de dakkapel op wordt geplaatst, schaal 1:100.
 • Aansluitdetails en details van beeldbepalende hoeken, schaal 1:10
 • Kleurenfoto van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing van de woning.

Wanneer u wordt gevraagd om een tekening mee te sturen van de bestaande situatie van uw woning, kunt u die aanvragen bij het Stadsarchief. Een bouwkundig tekenaar kan echter ook, door zelf de woning in te meten, een tekening maken van de bestaande situatie.

Veel van deze stukken kan uw aannemer voor u verzorgen.