Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Bijenpark

Het ontwerp van het Bijenpark is klaar. De werkzaamheden zijn gestart. Water en groen krijgen meer ruimte. Bewoners konden meedenken over het ontwerp.

Het gebied, tussen de Scottstraat tot de kruising Zolaweg/Maeterlinckweg, krijgt een natuurlijkere uitstraling.
Gemeente Rotterdam voert vanaf 17 oktober tot en met eind december 2022 (onderhouds)werkzaamheden uit in het Bijenpark.

Bloemen, planten en kruiden

Er komen meer en verschillende soorten bloemen, planten en kruiden. Deze zijn aantrekkelijk voor dieren zoals bijen en (ijs)vogels.
De sloten krijgen natuurvriendelijke oevers en er worden wadi's aangelegd. Dat zijn plekken in het gras die vollopen als het hard regent.
Al deze aanpassingen helpen wateroverlast voorkomen en de biodiversiteit te vergroten. Dit zorgt voor een betere leefomgeving voor mens en dier.

Reacties van bewoners

In mei 2022 organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst. Bewoners konden hun vragen en wensen doorgeven op een interactieve kaart. We ontvingen 60 reacties van bewoners. Deze hebben we onderzocht en, daar waar het kan, meegenomen het plan.

De belangrijkste uitkomsten op een rij

We hebben gehoor gegeven aan het dempen van de noordelijk gelegen poel. Hier komt een greppel voor in de plaats. Omdat de greppel onder andere verbonden is met de sloot neemt wateroverlast in het gebied af.

Aan de noordzijde van het bosplantsoen komen, tussen de woningen en het groen, struiken en een bloemrijke mix van kruiden. Er zullen hier dan geen schapen meer grazen. 

Op de hoek bij de Maeterlinckweg wordt de bestaande poel uitgegraven. Het pad erdoorheen halen we weg en aan één zijde komen struiken en bloemen op een klein heuveltje.

Een deel van de voetpaden wordt opgeknapt. Aan de fietspaden doen we niets. De fietspaden horen niet bij dit groenplan.

Het snoeien van bomen in de Miltonstraat valt buiten het Bijenparkproject. Snoeiwerk in de omliggende straten wordt meegenomen in het reguliere groenonderhoud. In het Bijenpark snoeien we maximaal 20% van het bestaande groen.

Het hondenbeleid verandert niet. Dit betekent dat honden in het Bijenpark los mogen lopen.

Er komt geen grote visvijver. Daarvoor is te weinig ruimte.

Het speeltoestel op het speelveld staat vaak in het water. Daarom verplaatsen we het speeltoestel zo’n 50 meter. Er komt geen trimbaan.

Waar moet u rekening mee houden tijdens de werkzaamheden?

Werkzaamheden met machines, zoals zaagwerkzaamheden en het aanbrengen van wanden langs het water, kunnen voor geluidsoverlast zorgen. Ook zijn paden tijdelijk niet bereikbaar.

Meer informatie

Heeft u vragen over het Bijenpark? Neemt u dan contact op met de gemeente Rotterdam via telefoonnummer 14 010.
Een e-mail sturen kan ook: RomantischeTuinSB@Rotterdam.nl.