Ga naar de hoofdinhoud

Leestijd: 2 min

Betaald parkeren Oud-IJsselmonde (west) en Groot-IJsselmonde (noord)

De gemeente Rotterdam heeft besloten de invoering van betaald parkeren in de wijk IJsselmonde uit te stellen tot een nog te bepalen moment.

Op deze pagina leggen we uit wat daar de aanleiding toe is.

Uitstel invoering betaald parkeren IJsselmonde 

Op 3 maart 2023 ontvingen bewoners en ondernemers in het noordelijk deel van Groot-IJsselmonde inclusief Kreekhuizen en het westelijk deel van Oud-IJsselmonde een brief over de invoering van betaald parkeren. In deze brief stond dat de gemeente het voornemen heeft om in dit gebied per 1 juni 2023 betaald parkeren in te voeren. 

De gemeente kreeg van bewoners, bedrijven, instellingen en de wijkraad veel reacties binnen over deze brief. Deze reacties bestonden onder andere uit verzoeken voor meer oplossingen op maat, zoals ruimere regels voor parkeervergunningen voor bepaalde doelgroepen. De gemeente wil graag zorgvuldig naar deze verzoeken kijken. Het onderzoeken, uitwerken en vastleggen van deze oplossingen in het parkeerbeleid kost tijd. Om die reden wordt de datum van invoering uitgesteld. 

Hoe lang de invoering wordt uitgesteld, is nog onduidelijk. Wanneer de nieuwe invoeringsdatum bekend is, worden inwoners en ondernemers daarover geïnformeerd per brief. 

Waarom betaald parkeren?

De gemeente Rotterdam ontvangt vaak klachten en meldingen over parkeren in IJsselmonde. Dit speelt met name rond NS-station Lombardijen, winkelcentrum Keizerswaard, de Veranda en rond stadion Feijenoord tijdens wedstrijden en evenementen. Er zijn ook buurten waar zonder wijkvreemde parkeerders de parkeerdruk erg hoog is.

Als er in een wijk betaald parkeren wordt ingevoerd, dan parkeren veel mensen hun auto voortaan in omliggende wijken waar parkeren nog geen geld kost. Op deze manier wordt het probleem van parkeeroverlast alsmaar verplaatst. Om dit probleem op te lossen, wordt in alle wijken binnen de ring van Rotterdam betaald parkeren ingevoerd. 

De gemeente wil het parkeerbeleid in alle wijken zoveel mogelijk gelijk houden. Het invoeren van betaald parkeren is een effectief middel om de parkeerdruk te verlagen, waardoor u als bewoner of ondernemer sneller een parkeerplek in de buurt vindt.